Daduľa
23.10.06,11:40
FO SZČO chodí do Rakuska na základe zmluvy roznášať reklamné letáky, možno máte aj vy takýto prípad.V pondelok vyrazí zo Slovenska, ubytuje sa v Rakúsku, doklad o ubytovaní samozrejme nemá a kazdé ráno chodí na inú ulicu roznášať reklamu. V piatok večer príde domov, Chodí svojim autom a svoje auto používa aj v Rakúsku.
Poradte aké daňové výdavky, by si mohol uplatniť. Môže aj stravné v zahraničí, alebo nie??
toria
23.10.06,11:51
ak sa to berie ako služobná cesta, keďže sídlo má v SR, tak môžeš robiť cestovný príkaz s použitím vlastného motorového vozidla. Takže si uplatní aj nejaké náklady na auto a aj stravné. Ak má zaplatenú cestnú daň tak všetko okolo auta si môže dať do nákladov.
Ja som mala takto chlapa, ktorý robil ČR, chodil na týždňovky, do nákladov išlo aj stravné aj náklady na auto.

V prípade, že to tak není, prosím opravte ma!!! ďakujem
Ježko
23.10.06,12:16
Aj ja mám otázku týkajúcu sa FO.

1. Podnikateľ FO kúpil dom pre potreby firmy. Účtujeme JÚ. Keď ho chceme zaradiť do majetku, treba na základe kúpnej zmluvy, alebo listu vlastníctva ho zapísať na kartu majetku, keďže platil v hotovosti, tak cez pokladňu urobiť najskôr príjem do pokladne /osobný vklad/, potom výdaj z pokladne. Odpisuje sa 20 rokov? Keďže sme ho kúpili v 10/06 možme si odpísať celú 1/20 alebolen alikvotnú časť ? Treba na MÚ urobiť majetkové priznanie už teraz aleboaž v januári 2007 ?

2. Budova je veľká, takže časť chceme prenajímať. Nájom sa fakturuje s DPH /sme platcovia DPH/? V živnostenskom liste nemáme uvedené, že sa môžme zaoberať aj prenájmom nehnuteľnosti /predávame VT/.

Prosím doplŇte má a poraďte.
Ďakujem.
danusi
23.10.06,12:28
1. áno, do nákladov 1/20. Ohľadom majetkového neviem, ale na obecnom úrade treba ohlásiť, že nehnuteľnosť je využívaná na podnikanie, je tam iná sadzba dane z nehnuteľnosti, ktorú vyrubuje obec (mestská časť) a pošle na to výmer.
2. Prenajímať môžete, ak si v živnostenskom liste doplní predmet podnikania - prenájom nehnuteľností, na živnostenskom poradia, ako má presne znieť tento predmet. Keď sa bude prenajímať neplatcovi DPH, nemôžte mu vystaviť faktúru s DPH. To je oslobodené od DPH. Ak bude platiteľ nájomník, tak mu môžte vyfakturovať s DPH, to podľa vašej dohody. Ale nakoľko ste nehnuteľnosť kúpili bez DPH, nemusíte faktúrurovať s DPH nájom. V prípade, ak budú faktúry za el. energie a pod., tak by ste si potom ani tam neuplatňovali DPH.
Ak sa bude fakturovať iba platiteľovi DPH - nájomcovi aj DPH, potom si môžte uplatiť DPH aspoň z energií.
toria
23.10.06,12:28
[quote=Ježko]Aj ja mám otázku týkajúcu sa FO.

1. Podnikateľ FO kúpil dom pre potreby firmy. Účtujeme JÚ. Keď ho chceme zaradiť do majetku, treba na základe kúpnej zmluvy, alebo listu vlastníctva ho zapísať na kartu majetku, keďže platil v hotovosti, tak cez pokladňu urobiť najskôr príjem do pokladne /osobný vklad/, potom výdaj z pokladne. Odpisuje sa 20 rokov? Keďže sme ho kúpili v 10/06 možme si odpísať celú 1/20 alebolen alikvotnú časť ? Treba na MÚ urobiť majetkové priznanie už teraz aleboaž v januári 2007 ?
Zaradila by som to do majetku na základe LV, ale na kúpu potrebuješ kúpnu zmluvu resp. doklad o zaplatení kúpnej ceny - tú dáš do nákladov. Urobíš osobný vklad podnikateľa a potom na základe dokladu o vyplatení peňazí í(to môže byť tá KZ, alebo príjmový doklad, čestné prehlásenie predávajúceho) zaučtuješ výdavok. Odisy si dobre rozpísal, aspoň myslím, že áno. S tým majetkovým priznaním neviem ako je, ale mám pocitm, že v januári budeš robiť majetkové priznanie.
2. Budova je veľká, takže časť chceme prenajímať. Nájom sa fakturuje s DPH /sme platcovia DPH/? V živnostenskom liste nemáme uvedené, že sa môžme zaoberať aj prenájmom nehnuteľnosti /predávame VT/.
V prvom rade si dajte rozšíriť predmety v ŽL, stojí to ten kolok 1000,- SKK a dajte si tam prenájom nehnuteľností, neviem či tam nebudete musieť priložiť LV k domu - ako zriadenie prevádzky - čiže objektu na prenajímanie. Teda dať si potvrdiť inšpekčnú knihu.


Dúfam, že som s niečím poradila. Keby niečo nebolo dobré, prosím opravte ma. Veľa zdaru!!!!:rolleyes:
Ježko
23.10.06,13:12
[quote=Ježko]Aj ja mám otázku týkajúcu sa FO.

1. Podnikateľ FO kúpil dom pre potreby firmy. Účtujeme JÚ. Keď ho chceme zaradiť do majetku, treba na základe kúpnej zmluvy, alebo listu vlastníctva ho zapísať na kartu majetku, keďže platil v hotovosti, tak cez pokladňu urobiť najskôr príjem do pokladne /osobný vklad/, potom výdaj z pokladne. Odpisuje sa 20 rokov? Keďže sme ho kúpili v 10/06 možme si odpísať celú 1/20 alebolen alikvotnú časť ? Treba na MÚ urobiť majetkové priznanie už teraz aleboaž v januári 2007 ?
Zaradila by som to do majetku na základe LV, ale na kúpu potrebuješ kúpnu zmluvu resp. doklad o zaplatení kúpnej ceny - tú dáš do nákladov. Urobíš osobný vklad podnikateľa a potom na základe dokladu o vyplatení peňazí í(to môže byť tá KZ, alebo príjmový doklad, čestné prehlásenie predávajúceho) zaučtuješ výdavok. Odisy si dobre rozpísal, aspoň myslím, že áno. S tým majetkovým priznaním neviem ako je, ale mám pocitm, že v januári budeš robiť majetkové priznanie.
2. Budova je veľká, takže časť chceme prenajímať. Nájom sa fakturuje s DPH /sme platcovia DPH/? V živnostenskom liste nemáme uvedené, že sa môžme zaoberať aj prenájmom nehnuteľnosti /predávame VT/.
V prvom rade si dajte rozšíriť predmety v ŽL, stojí to ten kolok 1000,- SKK a dajte si tam prenájom nehnuteľností, neviem či tam nebudete musieť priložiť LV k domu - ako zriadenie prevádzky - čiže objektu na prenajímanie. Teda dať si potvrdiť inšpekčnú knihu.


Dúfam, že som s niečím poradila. Keby niečo nebolo dobré, prosím opravte ma. Veľa zdaru!!!!:rolleyes:

ĎAKUJEM PEKNE ZA POMOC.