dilarka5000
23.10.06,13:59
mohli by ste mi niekto pomôcť? Rakúska spoločnosť mi vyplatila za službu na faktúre 1130 Euro, jedná sa o nákup nakládky, Ja som ju ponúkla slovenskému prepravcovi a vyplatila som mu 1215 Euro aj s DPH. Ja nie som platca DPH ako to mám zaúčtovať? v podstate takto som dostala menej ako som vyplatila
Milan Benka
02.11.06,13:29
mohli by ste mi niekto pomôcť? Rakúska spoločnosť mi vyplatila za službu na faktúre 1130 Euro, jedná sa o nákup nakládky, Ja som ju ponúkla slovenskému prepravcovi a vyplatila som mu 1215 Euro aj s DPH. Ja nie som platca DPH ako to mám zaúčtovať? v podstate takto som dostala menej ako som vyplatila

Zákon o DPH.
§15/
(5) Miestom dodania doplnkových prepravných služieb tovaru, ako nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné súvisiace služby, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú, s výnimkou podľa § 16 ods. 3.

§16/
3) Miestom dodania doplnkových služieb pri preprave tovaru medzi členskými štátmi, ako nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné súvisiace služby, ak sa vykonajú pri preprave tovaru medzi členskými štátmi pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa služby fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu boli služby dodané.


Ak sa vami spomínaná nakládka vykonala v Rakúsku, slovenský prepravca Vám nemal faktúrovať službu s DPH (slovenskou), ale s rakúskou DPH, nakoľko zákon jednoznačne definuje miesto dodania takejto služby, čo vo vašom prípade bolo Rakúsko, sl. prepravca sa mal pravdepodobne registrovať pre platenie dane v Rakúsku ( treba si to pozrieť v rak. zákone o DPH)

V prípade, že Vám faktúroval "slovenskú" DPH, táto je pre vás nedaňovým nákladom (VNZD).