Noel
03.12.04,05:41
Podľa zákona o dani z príjmov platného od 1.1.2004 sapodiel na zisku nezdaňuje, ale podiel na zisku z nerozdelených ziskov z minulých rokov sa zdaňuje. Ako to je, keď FO má podiel v s.r.o., ktorá dosiahne v r.2004 zisk, ktorý zdaní a zisk pozdanení rozdelí, ktorého časť je pre FO. Zdaňuje FO tento príjem ?
ĎaKUJEM
Marta L
03.12.04,06:28
Podiel na zsku z rokov do 1.1.2004 vypácaný v roku 2004 a neskôr podlieha zdaneniu, keďže to nie je medzi zrážkovou daňou, tak spoločnosť, ktorá vypláca podiel vyplatí brutto výšku a do základu dane si príjem zarnie prijímateľ (FO, PO) a zdaní 19% daňou.
Noel
07.12.04,10:01
ďakujem,potvrdil si mi informácie, ale ako to je s FO po 1.1.2004, t.j. ak bude mať podiel na zisku z rokou 2004?
Katarina
07.12.04,10:06
Tento podiel na zisku sa už nebude zdanovať.
Marian
14.12.04,09:38
Podiel na zisku vyplatený spoločnosťou v roku 2004
za roky pred 2004 si musia príjemcovia zdaniť sami.
To je celkom O.K. Napadá však niekoho, do ktorého riadku priznania typu B takýto príjem uvedieme?
Zbežne som videl vzor DP a správna kolónka ma nenapadá.
ingi
14.12.04,10:07
Uviedla by som tento príjem do VIII. oddielu - Výpočet ZD z ostatných príjmov do riadku 10 - iné.