ADA
03.12.04,11:02
Dobrý deň. Chcela by som niekoho poprosiť o radu. Sme štvrťročný platca DPH. Viem, že pokiaľ platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat viac ako 10.000.000,- Sk stáva sa mesačným platcom DPH. Počas mesiaca November (súčet obratu 1- 11 mesiac) prekročili uvedenú hranicu. Stávame sa mesačným platcom DPH od 1.1.2005? Na DU mi však povedali že je to za posledných 12 za sebou nasledujúcich mesiacov a nový obrat sa ráta od nadobudnutia platnosti nového zákona o DPH. Myslím, že moju otázku nesprávne pochopili. Môže mi to niekto vysvetliť ani nechápem. Ďakujem :confused:
accad
03.12.04,10:24
Podľa môjho názoru si to pracovníčky DU zle vysvetlili.

§ 77 ods. 2) - Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 000 000 Sk, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Z toho vyplýva, že ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol obrat vyšší ako 10 000 000 Sk je zdaňovacím obdobím platiteľa podľa ods.1) kalendárny mesiac.

§ 4 ods.1) Zdaniteľná osoba ... , a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, ...

Z toho mi vyplýva, že pre určenie zdaňovacieho obdobia je obrat predchádzajúceho kalendárneho roka a nie obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov počítaných od 1.5.2004 odkedy zákon o DPH nadobudol účinnosť.
ADA
03.12.04,10:36
Ďakujem za odpoveď. To znamená že sa stanem mesačným platcom od 01.01.2005?
oref
03.12.04,10:38
Ak si za 1 - 11 mesiac prekročila obrat si povinná do 20.12.2004 podať žiadosť o registráciu a od 01.01.2005 si platcom DPH.
ADA
03.12.04,10:53
My sme štvrťročným platcom je potrebné DU ohlásiť (t.z. podať žiadosť) že prechádzame na mesačného platcu alebo je to automatické.
emily
03.12.04,10:58
Ďakujem za odpoveď. To znamená že sa stanem mesačným platcom od 01.01.2005?
Áno mesačným platcom od 1.1.2005. Ale písala som žiadosť, alobo nejaké oznámenie na DÚ, lebo to požadovali.
oref
03.12.04,11:05
Existuje tlačivo Žiadosť o registráciu DPH, to vypíš a do 20.12.2004 zašli na DU. Oni to potom dajú kartičky na IČDPH a od 01.01.2005 si platcom. Pošli to radšej skôr, aby si stihla zmenu ohlásiť obchodným partnerom.
Katty
03.12.04,11:14
oref ale ona už platcom dph je len prechádza zo štvrťročného na mesačného platcu
oref
03.12.04,11:22
pardon :mad: , ja už mám dnes dosť. Už som od 5.00 v práci, tak píšem hlúposti.Mesačným platcom si automaticky, tam žiadosť netreba posielať. Ale pre istotu im to oznám. Inak ti budú volať, ak dostanú mesačný výkaz, že ťa majú registrovanú ako kvartálnu.
rene
04.12.04,08:01
My sme len poslali oznámenie, že z dôvodu prekročenia obratu 10.000.000,- sa od dátumu / u Vás určite 01.01.2005/ stávame mesačnými plátcami DPH. Nemali žiadne výhrady.