Lenuška
03.12.04,11:08
Ako mám účtovať účastnícky poplatok za školenie a semináre ?
1. Organizácia zaplatí pozvánku PP pred termínom školenia 518/banka vyúčtuje si potom CP. 512/pokladňa

2. zamestnanec platí školenie v hotovosti priamo na školení
a odovzdá spolu s CP na zúčtovanie. Všetko na 512/pokl. ?
Ďakujem.
accad
03.12.04,11:54
Ja by som dala školenie aj v prípade úhrady v hotovosti na 518, na základe dokladu o úhrady v hotovosti a nezahrnula by som to do zúčtovania PC u zamestnanca na 512.
Lenuška
03.12.04,12:39
urobím tak, ďakujem.