anka
03.12.04,13:50
Viem, ze sa o tom uz asi pisalo, len to neviem najst, podnikatel ma v prenajme budovu, a urobi v nej technicke zhodnotenie so suhlasom prenajimatela, mi si to budeme odpisovat, a prenajimatel nam zaroven nebude uctovat za to tech.zhod. najom, je to pre nas nejaky prijem a aky to ma vlyv na DPH?
accad
03.12.04,15:22
Technické zhodnotenie na prenajatom majetku - podmienky:

- súhlas vlastníka,
- vlastník si nebude uplatňovať odpisy z ThZ,
- nájomca bude odpisovať TzH v tej istej odpisovej skupine ako je zaradený majetok, na ktorom bolo TzH vykonané.

Ak sa dohodnete, že prenajímateľ zohľadní výšku technického zhodnotenia v nájomnom, tak asi za určitých podmienok.

Buď mu nájomca prefakturuje výšku TzH, vlastník si to zaradí a odpisuje. Výška nájomného sa potom kompenzuje s danou faktúrou.

Buď je v zmluve, že po ukončení nájmu si nebude nájomca voči prenajímateľovi uplatňovať finančné odstupné za TzH, prípadne, že nemusí dať prenajatý majetok do pôvodného stavu. Táto skutočnosť je potom zohľadnená v nájomnom, ktoré je na určitý čas podtatne nižšie (iba služby) alebo na určitý čas plne odpustené (služby sú potom pre prenajímateľa problém zdôvodniť). Nájomca má náklady s odpisom TzH a nemá náklady s nájomným Prenajímateľ po ukončení nájmu získa zhodnotený majetok, do ktorého nemusel investovať.
Eva99
05.12.07,10:16
Prosím Vás, ako účtovať odpustené nájomné na základe technického zhodnotenia? V zmluve je:
"Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca po dobu prvých päť mesiacov (do 31.5.2007) nájomné nezaplatí. Toto nájomné bude započítané na základe samostatnej zmluvy s investíciami, ktoré na svoje náklady na prenajatých priestoroch zrealizuje nájomca."
KEJKA
05.12.07,11:09
Prosím Vás, ako účtovať odpustené nájomné na základe technického zhodnotenia? V zmluve je:
"Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca po dobu prvých päť mesiacov (do 31.5.2007) nájomné nezaplatí. Toto nájomné bude započítané na základe samostatnej zmluvy s investíciami, ktoré na svoje náklady na prenajatých priestoroch zrealizuje nájomca."

Niečo je s Poradou-nevzalo odpoveď, tak znova.............(o DPH sa nevyjadrujem mimotemy)
dohoda je, že nájomné sa nezaplatí, ale zaúčtuješ záväzok do nákladov ako obvykle (resp. si mala zaúčtovať).
Investície zaúčtuješ len ako pohľadávku voči prenajímateľovi napr. 378/379
a započítaš 325/378.
uhradíš záväzok za investície 379/221.
Postupuješ podľa zmluvy s investíciami, ak je to tam delené na viac častí, tak potom sa to trošku skomplikuje.
Eva99
05.12.07,11:29
Niečo je s Poradou-nevzalo odpoveď, tak znova.............(o DPH sa nevyjadrujem mimotemy)
dohoda je, že nájomné sa nezaplatí, ale zaúčtuješ záväzok do nákladov ako obvykle (resp. si mala zaúčtovať).
Investície zaúčtuješ len ako pohľadávku voči prenajímateľovi napr. 378/379
a započítaš 325/378.
uhradíš záväzok za investície 39/221.
Postupuješ podľa zmluvy s investíciami, ak je to tam delené na viac častí, tak potom sa to trošku skomplikuje.


Môžeme trošku po lopate, lebo celkom tomu nerozumiem... Mesačné nájomné je napr. 40.000,-, za tých 5 mesiacov, čo nebolo fakturované, to urobilo 200.000,- Technické zhodnotenie je vo výške cca 300.000,-. Každý mesiac som mala interným dokladom na základe zmluvy s investíciami (ktorá mimochodom neexistuje) účtovať 40.000,-? Lebo prenajímateľ mi faktúru na prvých 5 mesiacov nevystavoval. A kam? Na nájom? Všetko technické zhodnotenie som účtovala na 042 a potom na aktiváciu 624. Do výšky nájomného som nemala? Mala som to na 378? Môžeš mi to prosím rozpísať bod po bode? Som z toho jeleň... :(
KEJKA
05.12.07,11:33
bod po bode ti to môžem rozpísať,len ak bdem vedieť aké zmluvy sú uzatvorené....
píšeš, najskor že je zmluva o investíciách, teraz zasa že nie je.
Nájomné účtuješ na základe zmluvy o nájomnom a to bez ohľadu na to, či bude platené alebo nie.
a investície podľa zmluvy o investíciách ... ktorá neexistuje? (tak počkajme)
TZ je Vaše? PrenajímateľaL čiastočne vaše a čiastočne prenajímateľa?
nemôžeš chcieť jednoznačnú odpoved....
.......... a nečudujem sa, že si z toho jeleň.....
Eva99
05.12.07,11:51
bod po bode ti to môžem rozpísať,len ak bdem vedieť aké zmluvy sú uzatvorené....
píšeš, najskor že je zmluva o investíciách, teraz zasa že nie je.
Nájomné účtuješ na základe zmluvy o nájomnom a to bez ohľadu na to, či bude platené alebo nie.
a investície podľa zmluvy o investíciách ... ktorá neexistuje? (tak počkajme)
TZ je Vaše? PrenajímateľaL čiastočne vaše a čiastočne prenajímateľa?
nemôžeš chcieť jednoznačnú odpoved....
.......... a nečudujem sa, že si z toho jeleň.....

Takže: uzatvorená je len Nájomná zmluva. V časti "ostatné náklady" je: Ostatné náklady, ako sú opravy väčšieho rozsahu, ktoré zhodnocujú prenajatú nehnuteľnosť, idú na ťarchu prenajímateľa.
V "osobitných ustanoveniach" je ale:
" 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca pred otvorením prevádzky v prenajatých nebytových priestoroch je oprávnený prispôsobiť priestory účelu nájmu.
2. Nájomca je oprávnený v prenajatých priestoroch vykonať stavebné úpravy v rozsahu podľa projektu (náčrtu). Stavebné úpravy zrealizuje nájomca na svoje náklady.
no a ešte tá vetička čo je na začiatku:
3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca po dobu prvých päť mesiacov (do 31.5.2007) nájomné nezaplatí. Toto nájomné bude započítané na základe samostatnej zmluvy s investíciami, ktoré na svoje náklady na prenajatých priestoroch zrealizuje nájomca."
Je tam síce napísané, že na základe "samostatnej zmluvy s investíciami", ale takú zmluvu nemajú uzatvorenú. Prenajímateľ im každý mesiac faktúruje nájomné, na základe tejto faktúry ho aj účtujem a platím. Za tie prvé mesiace mi však žiadnu faktúru nedal...
Eva99
07.12.07,07:07
:(
KEJKA
07.12.07,08:48
určite by som takú zmluvu napadla z viacerých dôvodov, .... napr. "opravy...ktoré zhodnocujú.........................nie sú opravy ale investície.

Takže: uzatvorená je len Nájomná zmluva. V časti "ostatné náklady" je: Ostatné náklady, ako sú opravy väčšieho rozsahu, ktoré zhodnocujú prenajatú nehnuteľnosť, idú na ťarchu prenajímateľa.
V "osobitných ustanoveniach" je ale:
" 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca pred otvorením prevádzky v prenajatých nebytových priestoroch je oprávnený prispôsobiť priestory účelu nájmu.
2. Nájomca je oprávnený v prenajatých priestoroch vykonať stavebné úpravy v rozsahu podľa projektu (náčrtu). Stavebné úpravy zrealizuje nájomca na svoje náklady.
no a ešte tá vetička čo je na začiatku:
3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca po dobu prvých päť mesiacov (do 31.5.2007) nájomné nezaplatí. Toto nájomné bude započítané na základe samostatnej zmluvy s investíciami, ktoré na svoje náklady na prenajatých priestoroch zrealizuje nájomca."
Je tam síce napísané, že na základe "samostatnej zmluvy s investíciami", ale takú zmluvu nemajú uzatvorenú. Prenajímateľ im každý mesiac faktúruje nájomné, na základe tejto faktúry ho aj účtujem a platím. Za tie prvé mesiace mi však žiadnu faktúru nedal...
a zvýraznená formulácia k zmluve nie je jednoznačná. Môže ísť o zmluvu medzi nájomcom a prenajímateľom (vtedy by som trvala na jej predložení), alebo aj o nešťastne sformulovanú info o zmluve medzi nájomcom a dodávateľom investície. Rozhodne toto musí niekto vysvetliť a dotiahnuť do konca. Lenže te=oria je teória, prax je taká aká je, pravdepodobne nič viacnedostaneš a účtovať treba. Platí môj prvý príspevok s účtovnými zápismi skusim zopakovať, nech je to v jednom.
1. nemáš faktúru od prenajímateľa, ale nájmné bolo dohodnuté a treba o ňom účtovať, navrhujem........................... 518/326
2. stavebné úpravy - investície ................................ 042/321
3. spoluúčasť prenajímateľa ( 5 mesiacov)................. 326/042
4. zaradenie T.Z. .................................................. ..... 021/042
mimotemy neriešim prípadnú DPH
Eva99
07.12.07,15:52
Ani nájomca, ani prenajímateľ nie sú platcovia DPH... Skúsim ešte vyzistiť niečo o tej zmluve a keby sa mi náhodou podarí ju získať, dám vedieť. Ďakujem veľmi pekne!