Bc.Veronika Mlčúchová
03.12.04,14:28
Prosím o radu, ako sa zaúčtuje postúpenie pohľadávky u postupcu aj u postupníka.
Skutočná výška pohľadávky je 15000Sk, ale bola kúpená za 1Sk.
Ďakujem, velmi by mi to pomohlo.
mudroš
03.12.04,15:37
Prosím o radu, ako sa zaúčtuje postúpenie pohľadávky u postupcu aj u postupníka.
Skutočná výška pohľadávky je 15000Sk, ale bola kúpená za 1Sk.
Ďakujem, velmi by mi to pomohlo.

Postupca účtuje
1,- 315/646 cena za ktorú postúpil
15 000,- 546/311 menovitá hodnota pohľadávky
1,- 221/315 úhrada za postúpenie

14 999,- nebude u postupcu daňovo uznaný náklad (§ 19 ods. 3 písm h) zákona o dani z príjmov)

postupník účtuje
1,- 315/325 cena za ktorú pohľadávku získal
1,- 325/221 úhrada za postúpenie

ak zinkasuje napr 5 000,-
1,- 221/315 obstarávacia cena pohľadávky
4 999,- 221/646 to čo zinkasoval naviac oproti obstarávacej cene
Marianna01
26.02.05,15:22
ja len doplním do budúcnosti, ak budete mať faktoring za vyššie sumy a aj poplatky a úroky u postupcu:
príklad:
nomin. hodnota pohľadávky 1mil
odmena 15tis
úhrada 800tis

1. postúpenie pohľ. 315/646 - 1mil
2. vyradenie pohľ. 546/311 - 1mil
3. úhrada 80% od faktora 221/315 - 800tis
4. provízia 15% 518/321 - 150tis
5. vyrovnanie po vymožení 200tis -221/315
KEJKA
15.11.05,21:39
postupník účtuje
1,- 315/325 cena za ktorú pohľadávku získal
1,- 325/221 úhrada za postúpenie

ak zinkasuje napr 5 000,-
1,- 221/315 obstarávacia cena pohľadávky
4 999,- 221/646 to čo zinkasoval naviac oproti obstarávacej cenenadväzujem na uvedený príklad :
mna zaujíma, ak nominálna hodnota je 1 mil. Sk (napr.) a obstarávacia cena podstatne nižšia napr. 150.000,- Sk
a inkaso bude prebiehat viac rokov, napr.. po 5000 Sk. Samozrejme nie je isté, či napr. po 2-3 rokoch bude ešte dlžník existovat či bude splácať...
Musím každoročne zdaniť určitú časť pohľadávky, alebo evidujem jednotlivé splátky a začnem zdaňovať, až splátky prekročia cenu obstarania.?
Ja by som sa prikláňala k postupnému zdaňovaniu, ale vzhľadom na neistotu dosiahnutia zisku z tejto transakcie som začala pochybovať.
Pomôžte.
Vďaka.
renča1
16.11.05,06:28
nadväzujem na uvedený príklad :
mna zaujíma, ak nominálna hodnota je 1 mil. Sk (napr.) a obstarávacia cena podstatne nižšia napr. 150.000,- Sk
a inkaso bude prebiehat viac rokov, napr.. po 5000 Sk. Samozrejme nie je isté, či napr. po 2-3 rokoch bude ešte dlžník existovat či bude splácať...
Musím každoročne zdaniť určitú časť pohľadávky, alebo evidujem jednotlivé splátky a začnem zdaňovať, až splátky prekročia cenu obstarania.?
Ja by som sa prikláňala k postupnému zdaňovaniu, ale vzhľadom na neistotu dosiahnutia zisku z tejto transakcie som začala pochybovať.
Pomôžte.
Vďaka.Ak norm.hodnota je 1 mil. SK a obstará sa za sumu 150 000Sk, tak rozdiel je nedaňov.výdavok, ktorý sa zahrnie ku koncu roka jednorázovo. Nezáleží na tom či inkaso bude chodiť v priebehu ďalších rokov. Dúfam, že som to dobre pochopila s tvojej otázky. Dúfam, že ide o PÚ.
KEJKA
16.11.05,09:20
Ak norm.hodnota je 1 mil. SK a obstará sa za sumu 150 000Sk, tak rozdiel je nedaňov.výdavok, ktorý sa zahrnie ku koncu roka jednorázovo. Nezáleží na tom či inkaso bude chodiť v priebehu ďalších rokov. Dúfam, že som to dobre pochopila s tvojej otázky. Dúfam, že ide o PÚ.nie, mna zaujíma účtovanie u postupníka, preto som nadviazala na citát=príklad.
Mám a zaplatila som 150 tis. Sk ale v priebehu x rokov získam 1 mil. Sk=nominál kúpenej pohľadávka. U mna je to zisk. Lenže je to teoreticky zisk, lebo ani po dvoch rokoch pravidelného splácania nebudem mať nazad uhradených 150000 Sk a teoreticky ani nemusím viac získať, lebodlžník prestane splácať.
Takže.... kedy zdaňujem?
Až po x rokoch ked sa mi medzičasom vrátilo tých 150 tis. Sk a všetko naviac budem zdaňovať od toho momentu?
Alebo si pravidelnú splátku od dlžníka musm rozdeliť na časť ktorá zodpovedá pomerom k 150 000,. Sk a zvyšok budem zdaňovať priebežne každý rok? Toto sa mi zdá pritiahnuté za vlasy.
KEJKA
16.11.05,10:42
Našla som odpoveď :
Splátky účtujem na základe splátok 221/315 do vyrovnania pohľadávky (moja obst. cena). Ak po nejakom čase dosiahnem výnos, t.j. pohľadávka je vyrovnaná a prídu ďalšie splátky, tie účtujem na 648 a zdaňujem v tom období (rok prijatia splátok naviac).
renča1
16.11.05,10:56
nie, mna zaujíma účtovanie u postupníka, preto som nadviazala na citát=príklad.
Mám a zaplatila som 150 tis. Sk ale v priebehu x rokov získam 1 mil. Sk=nominál kúpenej pohľadávka. U mna je to zisk. Lenže je to teoreticky zisk, lebo ani po dvoch rokoch pravidelného splácania nebudem mať nazad uhradených 150000 Sk a teoreticky ani nemusím viac získať, lebodlžník prestane splácať.
Takže.... kedy zdaňujem?
Až po x rokoch ked sa mi medzičasom vrátilo tých 150 tis. Sk a všetko naviac budem zdaňovať od toho momentu?
Alebo si pravidelnú splátku od dlžníka musm rozdeliť na časť ktorá zodpovedá pomerom k 150 000,. Sk a zvyšok budem zdaňovať priebežne každý rok? Toto sa mi zdá pritiahnuté za vlasy.Predpokladám, že ide o podvoj.účtov.
máš pohľad.z postup. 315/646 1.mil. a zároveň aj závazok 546/325 na sumu 150 tis. Tento závazok už bol zaplatený 325/221 150 tis.Ide o zisk 850 tis. Zdaňuješ v priebehu inkasovania úhradou napr. 5000,00 221/315, zisk sa ponižuje. Rozdiel ku koncu roku medzi 546 a 646 bude , ako pripoč. položka alebo odpoč.pol.
KEJKA
16.11.05,12:32
Predpokladám, že ide o podvoj.účtov.
máš pohľad.z postup. 315/646 1.mil. a zároveň aj závazok 546/325 na sumu 150 tis. Tento závazok už bol zaplatený 325/221 150 tis.Ide o zisk 850 tis. Zdaňuješ v priebehu inkasovania úhradou napr. 5000,00 221/315, zisk sa ponižuje. Rozdiel ku koncu roku medzi 546 a 646 bude , ako pripoč. položka alebo odpoč.pol.Renatka, prečítaj si moje príspevky. Stále to berieš z pohľadu firmy, ktorá pohľadávku predáva. Ja som mala dilemu u toho, kto pohľadávku KUPUJE.
Inak ano je to PU. Tiež tvoj výklad je správny, s tým sa stotožňujem,
ale žiaľ je mimotemy
Jana Acsová
16.11.05,12:48
Našla som odpoveď :
Splátky účtujem na základe splátok 221/315 do vyrovnania pohľadávky (moja obst. cena). Ak po nejakom čase dosiahnem výnos, t.j. pohľadávka je vyrovnaná a prídu ďalšie splátky, tie účtujem na 648 a zdaňujem v tom období (rok prijatia splátok naviac).Tiež sa stotožňujem s týmto názorom. Vedie ma k tomu aj časová súvislosť príjmu s účtovným a zdaňovacím obdobím, ktorá je podľa môjho názoru v čase inkasa - dovtedy nie je žiadna istota či a ako bude pohľadávka hradená. Ak sú predpoklady splácania nad výšku obstarávacej ceny ... uvádzala by som túto skutočnosť v poznámkach k účtovnej závierke, ak je splácanie pohľadávky v čase jej zostavenia ÚZ stále aktuálne.
accad
21.11.05,23:30
Ako by ste vyriešili nasledovnú situáciu.
Firma A na základe kupnopredajnej zmluvy kúpila od firmy B nehnuteľnosť v hodnote 6,5 mil.
Firma A kúpila od firmy C pohľadávku voči firme B vo výške OC 4 mil. Nominálna hodnota pohľadávky je 9,7 mil.
Firma A urobila vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov s firmou B vo výške 4 mil.
Firma A kúpila od firmy D pohľadávku voči firme B vo OC výške 1 mil.
Nominálna hodnota pohľadávky je 2,1 mil.
Firma A urobila vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov s firmou B vo výške 1 mil.
K dnešnému dňu zostáva záväzok firmy A voči firme B vo výške 1,5 mil.
Na základe výpisu z OR zistila firma A, že firma B bola 24.2.2005 vymazaná z OR na základe uznesenia Krajského súdu zo dňa 9.10.2003, ktorý nadobudol pravoplatnosť 11.1.2004 s poukazom na ut.§ 68 ods.1,2,3 písm.d), 4
To znamená, že firma A má záväzok voči firme B, ktorá už neexistuje vo výške 1,5 mil. a súčasne firma A má voči firme B pohľadávku z odkúpených pohľadávok od firmy C a D vo výške rozdielu nominálnej hodnoty pohľadávok a započítaných pohľadávok-záväzkov vo výške 6,8 mil. v podsúvahovej evidencii.

Ako je to možné dostať z účtovníctva záväzok a pohľadávku voči už neexistujúcej firme s ohľadom na daňový základ.
Záväzok voči firme B zaúčtuje firma A do účtovných výnosov vo výške 1,5 mil ako zaniknutý záväzok.
Je možné dostať do daňových nákladov časť nevymoženej pohľadávky, keď § 19 ods.1 písm.h/ hovorí o daňových nákladoch vo výške OC pohľadávky nadobudnutej postúpením s tým,aby to z daňového hľadiska malo nulový vplyv na daňový základ? Alebo je to jednoznačne daňový výnos.
Akým dátumom to malo byť vysporiadané- dátumom právoplatnosti uznesenia 11.1.2004 alebo dátumom výmazu z OR. Firma A to zistila na základe z výpisu z OR až teraz. A aby to nebolo tak ľahké k 1.5.2005 firma A zmenila hospodársky rok.
Takže ak z toho vyplýva povinnosť podať dodatočné daňové priznanie z titulu dodanenia vo výške zaniknutého záväzku, tak za ktorý rok.
Mirkaska
02.12.05,11:59
Tiež sa stotožňujem s týmto názorom. Vedie ma k tomu aj časová súvislosť príjmu s účtovným a zdaňovacím obdobím, ktorá je podľa môjho názoru v čase inkasa - dovtedy nie je žiadna istota či a ako bude pohľadávka hradená. Ak sú predpoklady splácania nad výšku obstarávacej ceny ... uvádzala by som túto skutočnosť v poznámkach k účtovnej závierke, ak je splácanie pohľadávky v čase jej zostavenia ÚZ stále aktuálne.

V prípade, že je spoločnosť platiteľom DPH, má sa z takto dosiahnutého výnosu odvádzať DPH alebo nie? Na dopyt firmy prišla z DRSR odpoveď, v ktorej v podstate nebolo odpísané nič.
Ak sa DPH neodvádza, čo s prijatými plneniami (napr. odmeny za vymoženie), ktoré sú s DPH na vstupe? -nie je nárok na odpočet DPH?

Akým spôsobom účtujete vymožené úroky (a napr. trovy súdneho konania), v zmluve sa postúpila pohľadávka napr. za hodnotu 50% istiny, a úroky a TSK sa postúpili vo forme práv súvisiacich s predmetnou pohľadávkou. 221 / 648 ?? A DPH? :confused:

Ďakujem.
alekna
18.10.11,15:38
Ahojte, poprosím o radu. Sro kúpila pohľadáky od druhej sro. Zaplatila odplatu 15% za postúpené pohľadávky. Tých ale bolo dokopy asi 140. Len by som potrebovala poradiť ako ich evidovať účtovne.
Mám 315/325 a následne úhrada 325/221.
Celkovú hodnotu pohľadávky evidujem na podsúvahových účtoch - dúfam, že správne. Tak isto jednou sumou.
Neviem, či je to ok, či by som nemala každú pohľadávku evidovať zvlášť?
To sa mi ale zdá veľmi prácne. Myslíme, že je to v poriadku?