tammara
30.10.06,09:17
Ak SZCO pouziva sukromne vozidlo vyuziva na podnikanie, je potrebne na uplatnenie PHM do nakladov, dokladovat kupu PHM dokladmi? Alebo sa pouzije iba priemerna cena PHM?
Jana Acsová
30.10.06,09:22