Zuziana
03.12.04,17:50
Som nový člen a mám problém. Poprosila by som Vás o radu. Nemáte niekto skúsenosti ako je to s uplatnením DPH, ak nákup technologiského zariadenia sa financuje prostredníctom PHARE? Aby som problematiku viacej objysnila. Projekt o poskytnutie príspevku z PHARE sme dávali prostrednícvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Po posúdení projektu nám bol priznaný grant vo výške 75% oprávnených nákladov, samozrejme bez DPH. 25% nákladov financujeme mya taktiež DPH z faktúry platíme dodávateľovi. Zariadenie bolo nakúpené od slovenského dodávateľa Na zariadenie je vystavená riadna faktúra vrátane DPH. Ku grantu je vypracovaná zmluva a pri nedodržaní zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sme povinní gtant vrátiť. Ale zariadenie je už v prevádzke.Do 30.4.2004 vracal túto DPH daňový úrad na základe žiadosti. V súčasnosti je tento problém riešený v článku 33 ods. 6 Metodického usmernenia .............. FS 10/2004 str. 756, ale nie je mi to celkom jasné. Pomôžete mi? Ďakujem a želám príjemný večer a nasledujúci víkend.