Daduľa
30.10.06,11:04
Zamestnanec a FO SZČO vyslaní na SC do Kijeva. Doprava bola letecká, prechod št,hranice ŠAHy bol o 9,00 odlet lietadla z Budapešti o 12,50.
Ktorý čas mám zobrať na posúdenie stravného pri ZAHR.sc. prechod štát.hranice alebo odlet lietadla?
Chobot
30.10.06,11:12
Zamestnanec a FO SZČO vyslaní na SC do Kijeva. Doprava bola letecká, prechod št,hranice ŠAHy bol o 9,00 odlet lietadla z Budapešti o 12,50.
Ktorý čas mám zobrať na posúdenie stravného pri ZAHR.sc. prechod štát.hranice alebo odlet lietadla?

§ 16 ods. 2:

"(2) Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je na vznik nároku na náhrady poskytované v cudzej mene rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice, odlet a prílet lietadla podľa letového poriadku alebo príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná alebo výstupná colná kontrola a pasová kontrola."

Čiže čas prechodu štátnou hranicou. Odlet lietadla by bol, keby letel napr. z BA alebo z KE.