karbanová
03.12.04,22:46
Predávam FO právnickej osobe a vzniká mi u kupujúceho goodwil alebo batwil.Prosím, poraďte mi ,či odpis goodwilu alebo batwilu je danový a odpisuje sa ako DNM t.j. podľa učtovných odpisov do 5 rokov.Ak ano, bude to platiť aj po novele DP zo dňa 28.10.2004?

Ďakujem za cennú radu!
ingi
04.12.04,09:58
Goodwill sa odpisuje rovnomerne po dobu 5 rokov od nadobudnutia podniku ako DNM, a to v súlade s účtovnými predpismi (§22 ods.8 ZDP).
Podľa novely zákona o účtovníctve sa baadwill označuje ako záporný goodwill.
Tak ako goodwill, tak aj z.g. sa podľa tejto novely odpíšu najneskôr do piatich rokov od ich obstarania.

Pre ostatných: Nehmotný majetok sa od 01.01.2005 bude odpisovať s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam odpisovania.
Povinnosť odpísať NM najneskôr do 5 rokov od obstarania platí iba pre goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na na vývoj
karbanová
04.12.04,12:38
Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň!
Majus
07.12.04,10:04
Predávam FO právnickej osobe a vzniká mi u kupujúceho goodwil alebo batwil....

Chcem sa opýtať ako vzniká goodwill? Vôbec nerozumiem tomu, čo je napísané vyššie, t.j. predám podnik a u kupujúceho vzniká goodwill, alebo badwill.
Vďaka za odpoveď.
ingi
07.12.04,11:13
Kupujúci zaplatí za podnik kúpnu cenu - je to vlastne reálna tržná hodnota. táto kúpna cena sa však skladá (možno lepšie povedané - obsahuje) z reálnej hodnoty obstaraných aktív a záväzkov k dátumu transakcie + z "niečoho" navyše, čo sa nazýva ekonomickým termínom goodwill.
Goodwill vlastne vyjadruje hodnotu, ktorú je nadobúdateľ ochotný uhradiť vlastne naviac s tým, že očakáva určité budúce výnosy.
Ja si to celkom lopatisticky vysvetľujem ako kúpu ziskového podniku s dobrým menom, ktorý mi zaručuje budúce podnikanie so ziskom.
Dada
07.12.04,11:18
Ja si pod goodwilom predstavujem rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a hodnotou, za ktorú ho kúpim.
rekena
21.05.08,08:24
presne to si myslim aj ja a badwil ja záprná hodnota