Topas
31.10.06,13:54
Na aký účet zaúčtovať služby spojené s organizáciou akcie - seminár, ktorý prezentuje produkty firmy? Na faktúre je rozčlenené: ubytovanie, prenájom konf. miestnosti, platno a strava. Bude to účet 513 a bude to vrátané dane?
Tweety
31.10.06,14:34
Na aký účet zaúčtovať služby spojené s organizáciou akcie - seminár, ktorý prezentuje produkty firmy? Na faktúre je rozčlenené: ubytovanie, prenájom konf. miestnosti, platno a strava. Bude to účet 513 a bude to vrátané dane?
Seminár- dala by som to na 518AE.
Milan Benka
31.10.06,14:38
Kto vám to faktúruje ? Reklamná spoločnosť?
Ak áno, tak celé do nákladov na reklamu 518 AE + nárok na odpočet DPH.
Topas
02.11.06,07:06
Fakturuje nám to CK Tatralandia Resor s.r.o.
Vo výpise z OR má aj takúto činnosť:

- propagačná, reklamná, výstavnícka a inzertná činnosť v rozsahu voľných živností

- organizovanie kultúrnych, hudobných, spoločenských a športových podujatí

- organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a školení v rozsahu voľných živností

Na faktúre je napísné fakturujeme Vám služby spojené s organizáciou akcie kananej v termíne .....
- ubytovanie
- prenájom konf. miestnosti
- plátno
- strava

Pozvánka bola: firma .... ako výhradný zástupca firmy ... Vás pozýva na seminár ......

Ide o prezentáciu výrobkov zahraničnej firmy, pričom naša firma je výhradným zástupcom na Slovensku.


Neviem, či môžem všetko zaúčtovať na účet 518, alebo to bude účet 513. Kedy vlastne používam účet 513?
Milan Benka
02.11.06,07:23
Aj ja by som to posudzoval ako jeden balík, spojený s reklamou a propagáciou.
Takže 518 AE + odpočet DPH

mimotemy Ale ten pojem seminár mi v danom spojení nesedí mimotemy
renča1
02.11.06,08:17
Fakturuje nám to CK Tatralandia Resor s.r.o.
Vo výpise z OR má aj takúto činnosť:

- propagačná, reklamná, výstavnícka a inzertná činnosť v rozsahu voľných živností

- organizovanie kultúrnych, hudobných, spoločenských a športových podujatí

- organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a školení v rozsahu voľných živností

Na faktúre je napísné fakturujeme Vám služby spojené s organizáciou akcie kananej v termíne .....
- ubytovanie
- prenájom konf. miestnosti
- plátno
- strava

Pozvánka bola: firma .... ako výhradný zástupca firmy ... Vás pozýva na seminár ......

Ide o prezentáciu výrobkov zahraničnej firmy, pričom naša firma je výhradným zástupcom na Slovensku.


Neviem, či môžem všetko zaúčtovať na účet 518, alebo to bude účet 513. Kedy vlastne používam účet 513?

Ťažko radiť ohľadom reklamy. Závisí to od mnoho iných okolností. Ja osobne by som účtovala aj ako nedaň.výdavky, na účet 513 a prenájom miestnosti do daň.výdavkov za predpokladu splnených podmienok. Prikladám stanovisko zo stránky drsr:

Výdavky na reklamu uznané za daňové výdavky

Výdavky (náklady) na reklamu vynaložené podľa podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. k) a § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sú uznanými daňovými výdavkami na rozdiel od výdavkov (nákladov) na reprezentáciu, ktoré nie sú uznanými daňovými výdavkami podľa znenia § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov s výnimkou tu stanovenou.
Náklady na reklamu zákon inak neobmedzuje, ani bližšie nešpecifikuje. Ak dochádza u daňovníka k predaju tovaru, daňovo uznanými výdavkami na reklamnú činnosť sú napr. náklady na poskytnutie jednorázových spotrebiteľských balení alebo vzoriek tovaru, organizovanie ochutnávok tovaru, inzercia, poskytnutie reklamných a propagačných predmetov a pod.
V prípade, že daňovníkovi vzniknú v rámci reklamnej činnosti tovaru aj iné náklady, tieto sú posudzované v zmysle platných ustanovení zákona. Inými nákladmi sú napríklad náklady na poskytnutie darčekov pre zákazníkov, dopravu zákazníkov do miesta, v ktorom dochádza k predvedeniu výrobku, na poskytnutie obedov pre zákazníkov, na prenájom miestnosti a na poskytnutie odmeny pre hovorcu.
To znamená, že v súlade s vyššie uvedeným náklady vynaložené na obstaranie darčekov, dopravu a obed pre zákazníkov sú nedaňovými výdavkami daňovníka (§ 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov). Náklady na prenájom miestnosti a odmenu pre hovorcu sú uznané za daňové výdavky pri predpoklade splnenia podmienok stanovených zákonom.

(vypracované január 2005)
Lucia7
02.11.06,11:43
Fakturuje nám to CK Tatralandia Resor s.r.o.
Vo výpise z OR má aj takúto činnosť:

- propagačná, reklamná, výstavnícka a inzertná činnosť v rozsahu voľných živností

- organizovanie kultúrnych, hudobných, spoločenských a športových podujatí

- organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a školení v rozsahu voľných živností

Na faktúre je napísné fakturujeme Vám služby spojené s organizáciou akcie kananej v termíne .....
- ubytovanie
- prenájom konf. miestnosti
- plátno
- strava

Pozvánka bola: firma .... ako výhradný zástupca firmy ... Vás pozýva na seminár ......

Ide o prezentáciu výrobkov zahraničnej firmy, pričom naša firma je výhradným zástupcom na Slovensku.


Neviem, či môžem všetko zaúčtovať na účet 518, alebo to bude účet 513. Kedy vlastne používam účet 513?

Ja by som:
- ubytovanie zaúčtovala podľa toho, kto tam bol ubytovaní; ak išlo o zamestnancov a bola konferencia konaná mimo miesta výkonu práce tak na 518 AE; ak nešlo o zamestnancov ale o pozvaných hostí buď 518 AE-nedaňová alebo 513
- prenájom konferenčnej miestnosti a prenájom plátna na 518 AE
- strava - 513

A samozrejme odpočet DPH adekvátne k zaúčtovaniu tzn., čo pôjde na 513 alebo 518 nedaňovú bude vrátane DPH a čo na 518 AE(konferencia) tak z toho sa DPH odpočíta.
Metodik
02.11.06,13:40
Ja osobne by som sa priklonila k Benkovi, vzhľadom k tomu, že ide o poskytnutie jedného balíka služieb a to reklamy. K takémuto výkladu je aj rozhodnutie europského súdneho dvora. Momentálne je to často diskutovaná téma i na školeniach a daňový úrad musí brať ohľad na rozhodnutie europskeho súdneho dvora.
Topas
03.11.06,05:59
Ja osobne by som sa priklonila k Benkovi, vzhľadom k tomu, že ide o poskytnutie jedného balíka služieb a to reklamy. K takémuto výkladu je aj rozhodnutie europského súdneho dvora. Momentálne je to často diskutovaná téma i na školeniach a daňový úrad musí brať ohľad na rozhodnutie europskeho súdneho dvora.


Kde nájdem takéto rozhodnutie europského súdneho dvora?
Metodik
03.11.06,10:23
Rozhodnutie európskeho súdneho dvora ešte nie je zverejnené. Je to veľmi čerstvá záležitosť.
dudula
15.11.06,05:51
prosím co to znamena ked pisete 518 AE.
To AE.... mozete mi objasnit tuto skratku?
skaspa
15.11.06,05:59
prosím co to znamena ked pisete 518 AE.
To AE.... mozete mi objasnit tuto skratku?

AE = analytická evidencia;)
Manilla
23.11.06,12:15
Chcela by som sa opýtať, či môžem na zaúčtovať darček k narodeninám pre dobrého klienta- t.j. kniha, blahozelanie, darčeková taška / tak to mám na bločku/ na účet 513 alebo to múžem naúčtovať na 501?Ďakujem
Tweety
23.11.06,12:16
Chcela by som sa opýtať, či môžem na zaúčtovať darček k narodeninám pre dobrého klienta- t.j. kniha, blahozelanie, darčeková taška / tak to mám na bločku/ na účet 513 alebo to múžem naúčtovať na 501?Ďakujem
Je to repre- 513, bez nároku na odpočet dph.
Manilla
23.11.06,12:26
Ďakujem Tweety
AIMA
11.06.13,15:34
A je odpočítateľný darček na 513 od ZD?
Tweety
11.06.13,15:40
skús sa opýtať zrozumiteľnejšie. Lebo ak myslíš náklad na 513, tak ten je pripočítateľnou položkou k ZD.