Drea
04.12.04,23:06
Chcem sa spytať - vráti mi DÚ zaplatenú cestnú daň za rok 2004, ak som sa rozhodla, ze do výdavkov firmy nebudem zaraďovat výdavky za auto. Mám na to osobné dôvody - chcem priznat väčšiu daň, nakoľko chcem v roku 2005 čerpať úver v banke a potrebujem vykázať vyššie zisky za rok 2004....
Viki
05.12.04,08:19
Keď prestaneš používať auto na podnikanie, za ktoré bola zaplatená cestná daň, oznámiš to DÚ formou "Dodatočné priznanie k cestnej dani" a požiadaš o vrátenie pomernej časti dane.

V zmysle opatrenia MF SR č. 9820/2000-74 daňovník, ktorému zanikla daňová povinnosť podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o cestnej dani v znení neskorších predpisov má nárok na vrátenie pomernej časti cestnej dane, začínajúc prvým dňom mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo DÚ doručené oznámenie o zániku daňovej povinnosti.

V zákone sa píše, že zmenu treba oznámiť do 15 dní.
Spätne nevracajú NIČ. :-(
Toť vlastná skúsenosť.
Drea
09.12.04,09:59
Takze.... bola som na danovom a jedina moznost, co mi zostala, bolo:odhlasit auto od 31.12.2003 z predmetu podnikania. Daju mi pokutu 2000Sk , ale stale sa mi to oplati, lebo zaplatila som 3700sk cestnu dan a tym padom 1700sk mi vratia.....
Martinková
09.12.04,10:50
[V zmysle opatrenia MF SR č. 9820/2000-74 daňovník, ktorému zanikla daňová povinnosť podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o cestnej dani v znení neskorších predpisov má nárok na vrátenie pomernej časti cestnej dane, začínajúc prvým dňom mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo DÚ doručené oznámenie o zániku daňovej povinnosti.

V zákone sa píše, že zmenu treba oznámiť do 15 dní.
Spätne nevracajú NIČ. :-(
Toť vlastná skúsenosť.[/QUOTE]


Naša firma predala auto zmenu som do 15 dní nahlásila , poslala som žiadost o vrátenie pomernej časti cestnej dane a vrátili nám .
Záleží to zrejme od daňového úradu.

Betka
juko
11.12.04,09:37
Ja mám tiež obdobnú skúsenosť. Pri vyradení auta v priebehu roka som nahlásil túto skutočnosť DÚ, napísal som si žiadosť o vrátenie dane a do 30 dní som mal na účte peniaze.