sway
07.12.04,11:43
Zdravím PORADU - už som sa bála, že ste ma vyhodili - :D hihihi - teším sa že fungujeme!!!, vie niekto poradiť?
mám v PU v PO stratu z roku 2002, v 2003 som si 1/5 umorila - nie je tu niečo nové, že by som si v DP v roku 2004 doumorovala už celučkú stratu???

rieši už niekto ako dopadne?? - zdravím všetkých!!!! ;)
ESTER
07.12.04,19:50
Nemôžeš si v roku 2004 umoriť celučičkú stratu, ale postupne a rovnomerne, nakoľko si začala s umorovaním straty podľa starého zákona o dani z príjmov.
karbanová
07.12.04,20:37
Pokračuješ s umorovaním starej straty rovnomerne počas 5 rokov podľa starého zákona o DZP. Ak vykážeš počas účinnosti nového zákona stratu, tak ju budeš môcť
súbežne so starou umorovať /tú novú napr. za r.2004/.t.j. môžeš umorovať, ak splníš podmienky aj dve straty.Zatiaľ kým dobehne umorenie starej straty.
esprit
09.12.04,16:08
Spol. s r.o. mala v roku 2002 daňovú stratu 77 000,- a v roku 2003 vykázala daňový základ 4 500,--. Stratu z roku 2002 nazačali umorovať. V roku 2004 vykáže zase daňový základ a chcú stratu z r. 2002 umoriť. Podľa môjho názoru ak nezačali umorovať v r. 2003, tak nemôžu začať teraz v r. 2004.
Poradíte niekto, či je môj názor správny?
Existuje nejaký spôsob, ako by mohli tú stratu umoriť okrem podania dodatočného DP za rok 2003?
Vopred vďaka. :)
esprit
10.12.04,09:25
Poradí niekto? :confused:
Marta L
10.12.04,09:49
Nárok na umorovanie straty vznikol už v roku 2003. To že som nevyužila možnosť umorenia asi neprekáža, ak v r. 2004 budem umorovať ako v 2. roku, v r. 2005 ako v treťom roku atď. a nepodám dodatočné priznanie k r. 2003 - veď som to urobila vo svoj neprospech.
sway
10.12.04,09:56
Spol. s r.o. mala v roku 2002 daňovú stratu 77 000,- a v roku 2003 vykázala daňový základ 4 500,--. Stratu z roku 2002 nazačali umorovať. V roku 2004 vykáže zase daňový základ a chcú stratu z r. 2002 umoriť. Podľa môjho názoru ak nezačali umorovať v r. 2003, tak nemôžu začať teraz v r. 2004.
Poradíte niekto, či je môj názor správny?
Existuje nejaký spôsob, ako by mohli tú stratu umoriť okrem podania dodatočného DP za rok 2003?
Vopred vďaka. :)

Tak som celý zákon prelúskala a fakt si myslím, že už stratu stratili, nakoľko je to podľa zák. o Dani z pr. § 30 odsek 1 .....ak nemáš najnovší, je na www.zbierka.sk, na prvej stránke. - nechce sa mi to písať. :)

Ale uvítala by som nejaké usmernenie ktoré hovorí o tom ako je možné si umoriť stratu celú v plnej výške, alebo len vovýške DZ - jednoducho, či sa musí len 1/5 - to tiež v zákone nehovoria! - tam to nepíšu, len že ..."počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich...." Ak ho niekto má prosím posuňte ho SEM. díííííííík.
Nike
10.12.04,10:10
Sway neviem či ťa upokojím výkladom p.Mihálikovej. § 30 ti musí stačiť. Keďže nehovorí, že max 1/5 znamená to "odpočítaj koľko môžeš", ale najneskôr do 5. rokov. Nie je obmedzenie a netreba ju preinvestovať.
bea
10.12.04,10:37
O odpočte daňovej straty podľa nového zákona o dani z príjmov sa hovorí v zovšeobecnených informáciách daňového riaditeľstva.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/par030.doc

Pre istotu pripájam text aj v prílohe.
sway
10.12.04,11:25
O odpočte daňovej straty podľa nového zákona o dani z príjmov sa hovorí v zovšeobecnených informáciách daňového riaditeľstva.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/par030.doc

Pre istotu pripájam text aj v prílohe.


;) :D :)
móóóóc díííík. s u p e r !!!!! :)
Gira
10.12.04,12:53
To: espirit

Podľa môjho názoru môžete začať umorovať stratu z r. 2002 aj v r. 2004, ale s tým, že sa pri jej umorovaní budete riadiť §34 zákona č. 366/1999 Z.z. 1/5 zo sumy 77 000,- Sk je 15 400,- Sk. V roku 2003 ste vykázali základ dane 4 500,- Sk. Mohli ste tak umoriť maximálne týchto 4 500,- Sk a rozdiel by Vám prepadol. Keďže ste tak neurobili, prepadlo Vám aj tých 4 500,- Sk.
V r. 2004 budete pokračovať v umorovaní, ako keby ste umorovali aj v r. 2003 a teda môžete umoriť druhú päťtinu zo 77 000, teda 15 400,- (samozrejme podľa výšky vykázaného základu dane), v r. 2005 - 2007 si však stratu môžte umoriť len v prípade, ak Vám po umorení zostane základ minimálne vo výške 150 000,- Sk, to znamená, že by ste v r. 2005 museli vykázať základ dane vo výške 165 400,- Sk.
sway
10.12.04,12:58
To: espirit

Podľa môjho názoru môžete začať umorovať stratu z r. 2002 aj v r. 2004, ale s tým, že sa pri jej umorovaní budete riadiť §34 zákona č. 366/1999 Z.z. 1/5 zo sumy 77 000,- Sk je 15 400,- Sk. V roku 2003 ste vykázali základ dane 4 500,- Sk. Mohli ste tak umoriť maximálne týchto 4 500,- Sk a rozdiel by Vám prepadol. Keďže ste tak neurobili, prepadlo Vám aj tých 4 500,- Sk.
V r. 2004 budete pokračovať v umorovaní, ako keby ste umorovali aj v r. 2003 a teda môžete umoriť druhú päťtinu zo 77 000, teda 15 400,- (samozrejme podľa výšky vykázaného základu dane), v r. 2005 - 2007 si však stratu môžte umoriť len v prípade, ak Vám po umorení zostane základ minimálne vo výške 150 000,- Sk, to znamená, že by ste v r. 2005 museli vykázať základ dane vo výške 165 400,- Sk.

No ja si dovolím nesúhlasiť - zákon nehovorí o tom, že ak sa "zabudlo umorovať" - tak sa v ďalších rokoch môže pokračovať, podľa mňa sa tým že neumorovali stratu ako hovorí § 30 odsek 1, jednoducho už vzdali nároku na ďalšie umorovanie. Jedine keby podali dodatočné DP. ... neviem, ale ja to cítim takto. Čo ostatní???? :confused:
Gira
10.12.04,13:30
To: sway

Teraz si dovolím nesúhlasit ja s Vami, pretože ja hovorím o § 34 zákona č. 366/1999 a nie o § 30 nového zákona, pretože za r. 2002 sa musíme riadiť starým zákonom a navyše podľa § 30 nového zákona práveže už je možnosť pokračovať v umorovaní, dokonca aj keď v období tých piatich rokov vykážete stratu. Okrem toho mi to nedalo a preštudovala som nejaké tie publikácie. Konkrétne mám pred sebou Dane a účtovníctvo (Rady a riešenia) č. 10/2004, v ktorom je ako odpoveď na podobný prípad ako má "espirit" vyslovene napísané:
"Keďže daňovník mohol znižovať základ dane v roku 2003 o pomernú časť straty vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2002, aj keď túto možnosť nevyužil, musí pri uplatnení straty z r. 2002 postupovať, v prípade, ak sa rozhodne jej odpočet uplatniť, podľa zákona č. 366/1999 platného do konca r. 2003." Z toho jasne vyplýva, že zákon nezakazuje pokračovať v umorovaní v prípade, že sme nevyužili túto možnosť. Stanovuje akurát to, že v prípade umorovania straty z r. 2002 je potrebné sa riadiť zákonom platným do konca r. 2003.
bea
10.12.04,13:47
Mysím si, že Gira má pravdu. Vy vlastne ako keby ste umorovali stratu počas piatich po sebe nasledujúcich období, len v 1. období ste sa sami poškodili, že ste neupravili daňový základ.

Ja sem pripojím časť toho usmernenia z Daňového riaditeľstva, myslím si, že to neodporuje môjmu názoru.

Odpočet daňovej straty vykázanej pred účinnosťou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmovPodľa § 30 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej zákon o dani z príjmov) od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná.

Podľa § 52 ods. 8 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak daňovník začína prvýkrát odpočítavať daňovú stratu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník vykázal straty v rokoch 2001 a 2002 a v roku 2003 vykázal základ dane na odpočet straty (úhrnu strát za roky 2001 a 2002) sa vzťahuje ešte ustanovenie § 34 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto ustanovenia od základu dane možno odpočítať daňovú stratu, ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal po tejto strate kladný základ dane, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na obstaranie hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti daňovej straty. Ak vznikne daňovníkovi ďalšia strata, nemožno ju už od základu dane odpočítať. V treťom až piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane o pomernú časť straty vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúceho 150 000 Sk.
sway
10.12.04,13:48
[QUOTE=Gira]To: sway

Teraz si dovolím nesúhlasit ja s Vami, pretože ja hovorím o § 34 zákona č. 366/1999 a nie o § 30 nového zákona, ..........

:o
No asi sa tu poškriepime :rolleyes: - dúfam nie, veď na to je PORADA, ja som k nesúhlasu prišla po tom čo som si prečítala usmernrnie čo sem dala bea - ale o 3 prísp. nižšie - pozrite si ho, tam jasne píšu:

Odpočet daňovej straty vykázanej pred účinnosťou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej zákon o dani z príjmov) od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná.Podľa § 52 ods. 8 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak daňovník začína prvýkrát odpočítavať daňovú stratu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník vykázal straty v rokoch 2001 a 2002 a v roku 2003 vykázal základ dane na odpočet straty (úhrnu strát za roky 2001 a 2002) sa vzťahuje ešte ustanovenie § 34 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto ustanovenia od základu dane možno odpočítať daňovú stratu, ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal po tejto strate kladný základ dane, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na obstaranie hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti daňovej straty. Ak vznikne daňovníkovi ďalšia strata, nemožno ju už od základu dane odpočítať. V treťom až piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane o pomernú časť straty vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúceho 150 000 Sk.
(vypracované február 2004)

.......tak potom neviem
bea
10.12.04,14:08
Tak to je ozaj zaujímavé, že z rovnakého textu nám vyplývajú rôzne vysvetlenia?! Skúsim sa na to vyvíkendovať, možno napíšem niečo úplne iné.
Gira
10.12.04,14:24
To sway:

Nedá mi, aby som zas nezareagovala na Váš poseldný príspevok. Poriadne si prečítajte to usmernenie. Vyberám z neho vetu, ktorá len potvrdzuje to, čo som písala pred tým:
Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Už len to, že sa tu píše, že mohol znižovať, hovorí o tom, že keď sa strata neuplatnila hneď v prvom roku, ale mohla sa uplatniť (lebo espirit dosiahla základ dane 4 500,- Sk), uplatňuje sa v nasledujúcom období s tým, že nárok na tú 1/5 za prvé umorovacie obdobie už stratisla. Samozrejme, že ak by dosiahla stratu, tak táto možnosť podľa § 34 zaniká.
Ja tu stále hovorím o starom zákone, pretože espirit sa pýtala, ako bude umorovať stratu z r.2002 a v tom prípade ani nemám prečo hovoriť o § 30 nového zákona o dani z príjmov.
Katarína STR
10.12.04,14:35
Podľa môjho názoru si možno odpočítať daňovú stratu za rok 2002 v roku 2004, ale ešte podľa starého zákona.
Pretože citujem sa vášho napísaného článku.
,,Daňovník, ktorý ZNIŽOVAL alebo MOHOL znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, POKRAČUJE v jej odpočte podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.

To znamená, že ak ste si v roku 2003 mohli odpočítať 1/5 z vykázanej straty roku 2002, ale neuplatnili ste si ju v roku 2004 MUSÍTE pokračovať podľa starého zákona.

Keby ste si ju v roku 2003 nechceli neuplatniť a ani nemohli uplatniť /strata/, tak by ste v roku 2004 ZAČÍNALI odpočítavať stratu z roku 2002.

Ale vy ste ju ako keby začali už v roku 2003. Za to, že ste si ju dobrovoľne neuplatnili je len váš problém /vo váš neprospech/, ale to neznamená, že ste si ju nezačali uplatňovať. Teraz máme nárok už len na zvyšok straty - teda v roku 2004 - 2/5, v roku 2005 - 3/5, v roku 2006 - 4/5 a v roku 2007 - 5/5.

To je môj názor.
Marta L
10.12.04,14:40
Súhlasím s Katarínou STR.
Gira
10.12.04,14:50
Podľa môjho názoru si možno odpočítať daňovú stratu za rok 2002 v roku 2004, ale ešte podľa starého zákona.
Pretože citujem sa vášho napísaného článku.
,,Daňovník, ktorý ZNIŽOVAL alebo MOHOL znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, POKRAČUJE v jej odpočte podľa § 34 zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov.

To znamená, že ak ste si v roku 2003 mohli odpočítať 1/5 z vykázanej straty roku 2002, ale neuplatnili ste si ju v roku 2004 MUSÍTE pokračovať podľa starého zákona.

Keby ste si ju v roku 2003 nechceli neuplatniť a ani nemohli uplatniť /strata/, tak by ste v roku 2004 ZAČÍNALI odpočítavať stratu z roku 2002.

Ale vy ste ju ako keby začali už v roku 2003. Za to, že ste si ju dobrovoľne neuplatnili je len váš problém /vo váš neprospech/, ale to neznamená, že ste si ju nezačali uplatňovať. Teraz máme nárok už len na zvyšok straty - teda v roku 2004 - 2/5, v roku 2005 - 3/5, v roku 2006 - 4/5 a v roku 2007 - 5/5.

To je môj názor.
Veď je to presne tak ako som sa tu snažila vysvetliť v mojich príspevkoch. Aj ja som stále hovorila o tom, že tá možnosť tu je, ale podľa starého zákona.
Vladimír Ozimý
10.12.04,17:08
veď aj v tom paragrafe 34 sa jasne piše:

-od základu dane možno odpočítať..., Možno znamená že je na rozhodnutí daňovníka, nie je tam predsa striktne napísané, že ak neodpíšete, tak nesmiete pokračovať....
sway
11.12.04,08:57
To sway:

Nedá mi, aby som zas nezareagovala na Váš poseldný príspevok. Poriadne si prečítajte to usmernenie. .........


Tak zákon hovorí: 366 § 34
(2) "Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu, ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom vykázal po tejto strate (úhrne strát) kladný základ dane, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti straty; ak vznikne daňovníkovi ďalšia daňová strata, nemožno ju už od základu dane odpočítať. V treťom až piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane o pomernú časť straty vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúceho 150 000 Sk. Ak vykázaný základ dane sa rovná alebo je nižší ako 150 000 Sk, nárok na odpočet pomernej časti straty zaniká. Ak daňovník zanikne zrušením bez likvidácie, môže prevziať záväzok preinvestovania sumy pripadajúcej na už odpočítanú daňovú stratu právny nástupca."
je pravdou, že tam nie je text: ...obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto strata vykázaná. - ako v novom zákone, no ale zauímalo by ma ako budú reagovať daňováci - čia sa nad tým takto hlboko zamyslia ako my, alebo len mávnu rukou. :rolleyes:
Ide o to, že ak strata predstavuje veľké poniaze a kontrola Vám príde dajme tomu o 3 roky a neuznajú jej umorenie nebude to žiadna sranda. - keď budem s auditorkou skonzultujem to a dám do placu. - myslím to dobre, zdravím a držím palec. :p :o :)
esprit
12.12.04,07:10
Ďakujem Vám všetkým za odpovede. Išlo mi práve o to, že či môžem umoriť teraz tú stratu ako v druhom roku umorovania samozrejme podľa podmienok zákona 366.
Na školení totiž jedna riaditeľka DÚ na túto moju otázku odpovedala tak, že keď sme nezačali umorovať v r. 2003 nárok na umorenie sme stratili a jediná možnosť ako doumorovať stratu je podať dodatočné DP za 2003 a v 2004 pokračovať v umorovaní. Moc ma jej odpoveď nepotešila. Tiež ma zneisťuje to slovíčko umoroval alebo MOHOL umorovať (k čomu sa prikláňa k moja verzia)a na druhej strane zase "v zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich (čo je v prospech jej verzie). Tak ozaj neviem ako postupovať. :(
hron
29.12.04,09:03
Mam otazku z opacneho konca. Paragraf 30 zakona o dani z prijmov nic nehovori o vyske umorovania straty, len o jej celkovej dlzke.
Pre mna to teda znamena, ze mozem v v ktoromkolvek roku odpisat napr. 96% straty a vo zvysnych po 1 %.
Ma niekto iny vyklad?
Nike
29.12.04,11:22
Hron, je pravda, že ZDP nehovorí o výške len o čase umorovania straty. Podľa nového ZDP platí jedno pravidlo "odpíš koľko môžeš".
iva
29.12.04,11:34
Neviete náhodou niekto, či živnostník môže pokračovať v odpisovaní starej straty (2. rok, minulý rok začal odpisovať 1/5 troch nasčítaných strát z rokov 2000,2001,2002), ak tento rok prejde na náklady uplatnené paušálom ? Alebo v prípade paušálu je umorovanie straty bezpredmetné ?
sway
29.12.04,16:03
Hron, je pravda, že ZDP nehovorí o výške len o čase umorovania straty. Podľa nového ZDP platí jedno pravidlo "odpíš koľko môžeš".

Ak som to pochopila dobre, tak je možné, že:

strata z roku 2002 vo výške 100 000,-
odpisaná v roku 2003 vo výške 20 000,- jedna pätina

zostavajúca strata je 80 000, a ak mám základ dane v roku 2004 vo výške 60 000, tak si môžem umoriť 60 000,- stratu?? a preniesť len 20 000 do ďalších rokov???
alebo ak by som mala ZD eštš vyšší, tak si môžem umoriť čo najviac a nechať si na roky 2005,2006,2007 dajme tomu po 500,-SK ??
- už tu o tom bola debata, ale to sa mi nezdá, nemusí to byť 1/5 ???,

dík za odpovede.
ricij
29.12.04,16:58
Nie sway, platí skutočne pravidlo odpíš, koľko môžeš. Môžeš aj 100% na druhý rok. Alebo 80+20. Alebo 94+3+3+1%.
ik-a
29.12.04,18:40
Ak sa strata zacala umorovat podla zakona c.366, musi sa pokracovat podla tohto zakona. Ak by ste stratu z rokov 2003 a menej neuplatnili podla zakona c.366, mozete ju odpocitat aj 100% , ale uz idete podla noveho zakona c.595.
Milka
11.01.05,15:30
Tá výška dosiahnutia daňového základu Sk 150000 a "výššie" platí ako podmienka možnosti umorovať stratu aj podľa nového zákona? Nič podobné som v texte § 30 nenašla. Na umorovanú stratu podľa starého zákona /1/5 ročne/ sa stále vzťahuje možnosť umorenia len ak dosiahnem zisk nad Sk 150000 ? Čiže môžem zabudnuť na umorovanie 1/5 straty z roku 2001, lebo mám zisk len 145000, to známená, že keď nedosiahnem ani na budúci rok vyšší zisk, tak nemám môžnosť umoriť stratu? Ale podľa nového zákona, keby som mala zisk aj napr. Sk 50000 a daňovú stratu za rok 2003 Sk 50000 /bezprostredne pred dosiahnutim zisku - r. 2004, tak môžem umoriť naraz celú výšku hneď v prvom roku umorovania? To je spravodlivé?
Katarína STR
12.01.05,07:16
Tá výška dosiahnutia daňového základu Sk 150000 a "výššie" platí ako podmienka možnosti umorovať stratu aj podľa nového zákona? Nič podobné som v texte § 30 nenašla. Na umorovanú stratu podľa starého zákona /1/5 ročne/ sa stále vzťahuje možnosť umorenia len ak dosiahnem zisk nad Sk 150000 ? Čiže môžem zabudnuť na umorovanie 1/5 straty z roku 2001, lebo mám zisk len 145000, to známená, že keď nedosiahnem ani na budúci rok vyšší zisk, tak nemám môžnosť umoriť stratu? Ale podľa nového zákona, keby som mala zisk aj napr. Sk 50000 a daňovú stratu za rok 2003 Sk 50000 /bezprostredne pred dosiahnutim zisku - r. 2004, tak môžem umoriť naraz celú výšku hneď v prvom roku umorovania? To je spravodlivé?

Nie podľa nového zákona už nie je stanovené ROVNOMERNÉ umorovanie straty, ani nie je povinnosť PREINVESTOVAŤ umorovanú stratu a nie je ani PODMIENKA základu dane v 3-5 roku nad 150.000,- Sk.

Podľa nového zákona sa strata umoruje podľa potreby firmy. Umorovať sa síce musí do 5 rokov, ale nemusí sa rovnomerne.
Milka
12.01.05,11:08
Vďaka za odpoveď, v novom zákone viem, že "tvrdé opatrenia -výška základu dane Sk 150000 v 3.-5. roku umorovania, povinnosť preinvest., atď už "padli", ale mňa zaujíma, keď chcem umoriť stratu /už piatý rok 1/5 - Sk16000/ musím dosiahnuť zisk Sk166000 za rok 2004, keď sa táto strata umoruje podľa starého zákona a vlastne za rok 2004 sa "správam" v daňovom priznaní už podľa nového zákona. Je podmienka, aby som mohla umoriť Sk 16000 /smiešna čiastka/ mať zisk Sk166000 ?.
Katarína STR
12.01.05,11:24
Vďaka za odpoveď, v novom zákone viem, že "tvrdé opatrenia -výška základu dane Sk 150000 v 3.-5. roku umorovania, povinnosť preinvest., atď už "padli", ale mňa zaujíma, keď chcem umoriť stratu /už piatý rok 1/5 - Sk16000/ musím dosiahnuť zisk Sk166000 za rok 2004, keď sa táto strata umoruje podľa starého zákona a vlastne za rok 2004 sa "správam" v daňovom priznaní už podľa nového zákona. Je podmienka, aby som mohla umoriť Sk 16000 /smiešna čiastka/ mať zisk Sk166000 ?.


Aha, ak si začala umorovaoť stratu podľa starého zákona, musíš ju aj podľa starého zákona dokončiť. To znamená - preinvestovať, to znamená - výška základu dane nad 150.000,- Bohužiaľ.
anka1
12.01.05,14:10
To: espirit

Podľa môjho názoru môžete začať umorovať stratu z r. 2002 aj v r. 2004, ale s tým, že sa pri jej umorovaní budete riadiť §34 zákona č. 366/1999 Z.z. 1/5 zo sumy 77 000,- Sk je 15 400,- Sk. V roku 2003 ste vykázali základ dane 4 500,- Sk. Mohli ste tak umoriť maximálne týchto 4 500,- Sk a rozdiel by Vám prepadol. Keďže ste tak neurobili, prepadlo Vám aj tých 4 500,- Sk.
V r. 2004 budete pokračovať v umorovaní, ako keby ste umorovali aj v r. 2003 a teda môžete umoriť druhú päťtinu zo 77 000, teda 15 400,- (samozrejme podľa výšky vykázaného základu dane), v r. 2005 - 2007 si však stratu môžte umoriť len v prípade, ak Vám po umorení zostane základ minimálne vo výške 150 000,- Sk, to znamená, že by ste v r. 2005 museli vykázať základ dane vo výške 165 400,- Sk.
V roku 2002 sme vykázali stratu vo výške 513.837,- Sk. v roku 2003 sme si umorili stratu vo výške 1/5 t.j. 102767,- Sk. Ak mi v roku 2004 vyjde základ dane nižší ako je 102767,- Sk, neumorujem stratu za rok 20004? Alebo aspoň tú časť do výšky základu dane?

Prosím o radu. Ďíky moc.
Katarína STR
12.01.05,14:51
Ak si vykázala stratu v roku 2002 vo výške 513.837,- Sk : 5 = 102.767,40 SK

Túto sumu, teda 102.767,- SK si možeš umorovať v rokoch 2003,2004,2005,2006,2007
V roku 2003 a 2004 nie je povinnosť mať základ dane nad 150.000,-
Až v roku 2005,2006 a 2007 musíš mať základ dane nad 150.000,-
anka1
12.01.05,15:56
Ak si vykázala stratu v roku 2002 vo výške 513.837,- Sk : 5 = 102.767,40 SK

Túto sumu, teda 102.767,- SK si možeš umorovať v rokoch 2003,2004,2005,2006,2007
V roku 2003 a 2004 nie je povinnosť mať základ dane nad 150.000,-
Až v roku 2005,2006 a 2007 musíš mať základ dane nad 150.000,-
Takže keď za rok 2004 budem mať základ dane 90.000,- Sk, umorím si stratu za rok 2004 vo výške 90.000,- Sk??? Dobre som to pochopila?
Katarína STR
13.01.05,09:51
Dobre si to pochopila.
Majka
14.02.05,08:13
Zdravim VAs,
moc ste aj mne pomohli,aspon dufam, ak som to spravne pochopila.

Ja mam stratu z r. 2000+2001 566 000.-
v r. 2002 bol HV 6000.- stratu som neumorila ved nebolo z coho
v r. 2003 bol hV 7000.- stiez som stratu neumorila
teraz v r. 2004 mam HV 200 000.- cize prvy krat vyssi HV kedy sa da umorit strata, mozem si teda cely tento HV zapocitat so stratou t.j. ze na riadok 410 Dan.priznania PO dam sumu 200 000.- a ZD bude 0.- strata prenesena do nasleduj.roka 366 000.- ?
Katarína STR
14.02.05,08:50
Zdravim VAs,
moc ste aj mne pomohli,aspon dufam, ak som to spravne pochopila.

Ja mam stratu z r. 2000+2001 566 000.-
v r. 2002 bol HV 6000.- stratu som neumorila ved nebolo z coho
v r. 2003 bol hV 7000.- stiez som stratu neumorila
teraz v r. 2004 mam HV 200 000.- cize prvy krat vyssi HV kedy sa da umorit strata, mozem si teda cely tento HV zapocitat so stratou t.j. ze na riadok 410 Dan.priznania PO dam sumu 200 000.- a ZD bude 0.- strata prenesena do nasleduj.roka 366 000.- ?

No počkaj MAJKA, akoto, že si si nemohla umoriť stratu ?
Podľa mňa ty si mala postupovať podľa zákona 366/1999. Z.z.

súčet strát 2000+2001 = 566.000,- Sk : 5 rokov = 113.200,- Sk - strata na jeden rok

rok 2002 si mala zisk 6.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- SK - skutočný odpočet 6.000,- Sk
rok 2003 si mala zisk 7.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 7.000,- Sk
rok 2004 si mala zisk 200.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 50.000,- Sk
rok 2005 = ?
rok 2006 = ?

v roku 2004-2006 = povinnosť základu dane nad 150.000,- Sk
povinnosť preinvestovania odpočítanej straty
Majka
14.02.05,09:27
moj aauditer mi povedalze nemozem ked namam HV z ktoreho by som mohla...

no s tym uz nic neurobim spatne sa to neda.

prosim ta tak co mam urobit tento rok? co znamena odpoce a skutocny odpocet? to znamena ze ked mam HV 200 000.- skutocny je 50 000.- tak mi zostane Zaklad dane 150 000.-?
Katarína STR
14.02.05,09:49
moj aauditer mi povedalze nemozem ked namam HV z ktoreho by som mohla...

no s tym uz nic neurobim spatne sa to neda.

prosim ta tak co mam urobit tento rok? co znamena odpoce a skutocny odpocet? to znamena ze ked mam HV 200 000.- skutocny je 50 000.- tak mi zostane Zaklad dane 150 000.-?

Majka, v zákone nemáš napísané, že keď máš HV-zisk LEN 6.000,- či LEN 7.000,- Sk nemožeš si uplatniť stratu.
To, že si si ju neuplatnila je tvoja vec a DU ti nemôže nič, lebo je to len v tvoj neprospech.

Takže zákon 366/1999 hovorí o tom , že si môžeš uplatniť stratu najviac za 3 zdaňovacie obdobia. /súčet/
Ty máš za 2, t.j. rok 2000+2001
Tento zákon prikazuje odpočet straty rovnomerne počas 5 rokov.
A v treťom až piatom roku uplatňovania straty si môžeš uplatniť stratu len na základ dane, ktorý je nad 150.000,- Sk. Ten základ musí zostať 150.000,- Sk.
Všetko čo je nad 150.000,- Sk sa môže uplatniť.
Zároveň uplatňovaná strata musí byť preinvestovaná do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia.


Takže za rok 2004 :

strata z rokov 2000+2001 : 5 rokov = možný odpočet straty v jednotlivých rokoch

v daňovom priznaní budeš musieť rozpísať koľko si si mohla uplatiť /to je ten možný odpočet straty/
a tiež musíš uviesť, koľko si si naozaj uplatnila / to je ten skutočný odpočet straty/

V roku 2004 máš ZISK 200.000,- Sk. Keďže môžeš odpočítať stratu len zo základu dane nad 150.000,- Sk, možeš si v skutočnosti uplatniť len 50.000,- Sk z možnej straty 113.200,- Sk
Majka
14.02.05,09:56
dakujem velmi pekne. no budem si nad to musiet sadnut, ani netusis ako moc si mi pomohla.

prajem ti prijemny den.
Katarína STR
14.02.05,10:11
Neni zač, ahoj
alexaneta
01.03.05,15:10
nech čítam ako čítam nič mi nepasuje na môj prípad.už sa v tom motám mám k tomu rôzne stanoviská a nie a nie nájsť z toho to správne východisko.prosím pomôžte.
1999 strata 11 009
2000 základ 34 263 umorená 1/5 2 202
2001 strata 22 712
2002 základ 17 045 umorená 3/5 2 202
2003 strata 1 943
2004 základ 13 711 umorená 5/5 2 202
otázka znie:nakoľko sme nezačali umorovať stratu z r.2001 či je možné ju umoriť teraz v r.2004 do výšky základu dane??veľmi ma tam ruší ten vykázaný základ v r.2002 a podľa môjho názoru ak sme umorovali už jednu stratu ďalšiu sme nemohli.ale 5 ročná lehota končí až rokom 2006 tak dalo by sa s tým niečo ešte urobiť?jedná sa o PO.
čakám na vyše názory a prajem pekný deň všetkým
porubcanska
02.03.05,07:44
V roku 2001 nám vznikla strata 14200,-Sk, v roku 2002 a 2003 bol vykázaný základ dane ale podľa zákona sme nespĺňali podmienku uplatnenia straty, nakoľko základ dane bol nižšší ako 150.000,-Sk. Môžem si uplatniť v roku 2004 celú túto stratu, alebo ju musím rozdeliť? Prosím poraďte.Ďakujem.
sway
02.03.05,07:48
V roku 2001 nám vznikla strata 14200,-Sk, v roku 2002 a 2003 bol vykázaný základ dane ale podľa zákona sme nespĺňali podmienku uplatnenia straty, nakoľko základ dane bol nižšší ako 150.000,-Sk. Môžem si uplatniť v roku 2004 celú túto stratu, alebo ju musím rozdeliť? Prosím poraďte.Ďakujem.dávala som sem podobný problém, bolo mi poradené, že stratu musím umorovať podľa zákona ked som ju začala umorovať (po starom)- Ty si ešte nezačala umorovať..., tak ja by som ju dala celú... ale neviem - aj ja som zvedavá čo ostatní na to...;)
Lubina
02.03.05,14:53
Ahojte, potrebovala by som poradiť.

Podnikateľ začal podnikať v 10/2003. Za rok 2003 vykázal stratu vo výške 256000,- Sk. V roku 2004 je zisk v sume 120000,- Sk. Budem umorovať stratu v roku 2004 podľa nového zákona? Viete mi poradiť v akej sume? Ešte som sa s umorovaním straty nestretla a nechcem urobiť chybu. Ďakujem
Katarína STR
02.03.05,15:11
V roku 2001 nám vznikla strata 14200,-Sk, v roku 2002 a 2003 bol vykázaný základ dane ale podľa zákona sme nespĺňali podmienku uplatnenia straty, nakoľko základ dane bol nižšší ako 150.000,-Sk. Môžem si uplatniť v roku 2004 celú túto stratu, alebo ju musím rozdeliť? Prosím poraďte.Ďakujem.


Takže tymáš stratu z roku 2001 vo výške 14.200,- Sk:5=2.840,- Sk
možný odpočet je na 5 rokov a sú to roky 2002,2003,2004,2005 a 2006.

V roku 2002 a 2003 nemusí byť základ dane nad 150.000,-
V roku 2004,2005 a 2006 musí byť základ dane nad 150.000,- Sk

V roku 2002 ste si mohli uplatniť 2.840,-
V roku 2003 ste si mohli uplatniť 2.840,-
V roku 2004-2006 si budete môcť uplatniť 2.840,- len nad ZD 150.000,-

Ahoj
Katarína STR
02.03.05,15:14
Ahojte, potrebovala by som poradiť.

Podnikateľ začal podnikať v 10/2003. Za rok 2003 vykázal stratu vo výške 256000,- Sk. V roku 2004 je zisk v sume 120000,- Sk. Budem umorovať stratu v roku 2004 podľa nového zákona? Viete mi poradiť v akej sume? Ešte som sa s umorovaním straty nestretla a nechcem urobiť chybu. Ďakujem

Samozrejme, už podľa nového zákona. Môžete si zo straty roku 2003 uplatniť koľko potrebujete v rokoch 2004-2008.

ZD 2004=120.000,- Sk
odpočet straty - 120.000,- Sk
ZD pre daň = 0


Strata 256.000 mínus 120.000,- = 136.000,-ti zostane na uplatnenie v rokoch 2005-2008.


Ahoj
Lubina
02.03.05,15:32
Katarína STR, ďakujem veľmi pekne. Ja som si to po prečítaní ostatných príspevkov myslela, len som si chcela byť istá. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
hron
05.03.05,15:49
Tak ja zase mam v tom totalny chaos. V danovom priznani v 9. oddieli je zretelne napisane JEDNU PATINU z uhrnu odpoctu, zakon 595 o ziadnej patine nevravi, len o max. 5 rokoch odpisovania, no a o preinvestovani ( to je zase v susednej teme http://www.porada.sk/showthread.php?t=6587&page=1&pp=30&highlight=strata ) uz toboz vobec nic. Takze o com je vlastne rec v TOHTOROCNOM danovom priznani?
Majka
14.03.05,08:58
súčet strát 2000+2001 = 566.000,- Sk : 5 rokov = 113.200,- Sk - strata na jeden rok

rok 2002 si mala zisk 6.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- SK - skutočný odpočet 6.000,- Sk
rok 2003 si mala zisk 7.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 7.000,- Sk
rok 2004 si mala zisk 200.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 50.000,- Sk
rok 2005 = ?
rok 2006 = ?

v roku 2004-2006 = povinnosť základu dane nad 150.000,- Sk
povinnosť preinvestovania odpočítanej straty


K TOMUTO MOJMU PRIPADU....


Zdravim VAs, ja si potrebujem prikladne uistit to co ste mi poradili. cize PO dosiahla zisk 237 918.-
- 150 000.- /suma kt.nemozno zapoc. na uplat.straty/
-----------
87 918.00 mozne umorit stratu v tejto hodnote kedze 150 000 musi zostat.
moja otazka je ci teraz tych 150 000 bude moj zaklad dane a z toho vypocitam dan t/j. 28 500.- ?????
cez ake ucty sa uctuje umorenie straty aby sa mi to odpocitalo z celkovej hodnoty?
dakujem velmi pekne, nechcem nieco dokaslat a datum na dan.priznanie a blizi.
Majka
14.03.05,10:27
prosim vie mi niekto poradit ako to mam urobit? :confused:
anka1
14.03.05,11:00
súčet strát 2000+2001 = 566.000,- Sk : 5 rokov = 113.200,- Sk - strata na jeden rok

rok 2002 si mala zisk 6.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- SK - skutočný odpočet 6.000,- Sk
rok 2003 si mala zisk 7.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 7.000,- Sk
rok 2004 si mala zisk 200.000,- Sk = možný odpočet 113.200,- Sk - skutočný odpočet 50.000,- Sk
rok 2005 = ?
rok 2006 = ?

v roku 2004-2006 = povinnosť základu dane nad 150.000,- Sk
povinnosť preinvestovania odpočítanej straty


K TOMUTO MOJMU PRIPADU....


Zdravim VAs, ja si potrebujem prikladne uistit to co ste mi poradili. cize PO dosiahla zisk 237 918.-
- 150 000.- /suma kt.nemozno zapoc. na uplat.straty/
-----------
87 918.00 mozne umorit stratu v tejto hodnote kedze 150 000 musi zostat.
moja otazka je ci teraz tych 150 000 bude moj zaklad dane a z toho vypocitam dan t/j. 28 500.- ?????
cez ake ucty sa uctuje umorenie straty aby sa mi to odpocitalo z celkovej hodnoty?
dakujem velmi pekne, nechcem nieco dokaslat a datum na dan.priznanie a blizi.
Ahoj Majka.
Základ dane na riadku 400 máš 237918,- Sk.
V Tabuľke D1 Odpočet straty:
Zdaňovacie obdobie riadok 1: 2004
v úhrne najviac za tri .... riadok 2: 566000,-
pomerná časť straty ... riadok 3: 113200,-
Základ dane v zdan. období, riadok 4: 237918,-
Suma základu dane nad 150000,-, riadok 5: 87918,-
skutočne umorená strata, riadok 6: 87918,-

riadok 410 DP: 87918,-
základ dane znížený o odpočet straty, riadok 500: 150.000,- Sk
Daň riadok 600: 28.500,- Sk

Umorenie daňovej straty sa neúčtuje.
bea
14.03.05,11:03
Presne ako píše anka1.
Majka
14.03.05,11:06
anka si poklad. dakujem dakujem.


ta strata je z minulych rokov, tak prave neviem ci ju mozem .... ona je stara uz 3r ;) . potvora.
cize ked ju evidujem v uctovnictve v pasivach na strate tak by sa mi mala odpocitat o tu umorenu sumu nie?
bea
14.03.05,11:18
Iná vec je strata v účtovníctve. Tú možno preúčtovať len ak sa firma pri rozdelení zisku rozhodne, že ju uhradí zo zisku a z rezervného fondu a potom sa preúčtuje súvzťažne 431,428/429 a 421/429.
Majka
14.03.05,11:19
dakujem vam, netusila som ze mi niekto pomoze, moc dakujem.