ZuzanaD
04.06.04,10:53
Je môj názor správny - náhrada príjmu vyplatená zamestnávateľom pr PN zamestnanca nie je zahrnutá do zdanieľnej mzdy zamestnanca.
Prejde aj vyplacanie dávok nemocenského poistenia zo zamestnávateľa (veľký podnik) na Sociálnu poisťovňu ?
Ďakujem.
Jozef Mihál
04.06.04,11:06
Správne, náhrada príjmu pri PN sa nezahŕňa do zdaniteľnej mzdy, je od dane oslobodená. Viď § 5 odsek 7 písmeno f) zákona 595/2003.

Prenesenie vyplácania dávok zo zamestnávateľov na SP beží vo veľkom, množstvo firiem už túto agendu odovzdalo SP. Do konca roku to SP musí stihnúť u všetkých a zrejme i stihne.
Fajdy
17.07.05,19:21
Potrebujem radu pre absolventku VŠ, ktorá má nastúpiť na materskú v decembri t.r. Keďže od 1.1.2004 nebola nemocensky poistená a keby sa hneď zamestnala nesplní podmienku 270 dní na poberanie materskej.

Z príspevkov diskutujúcich k tomuto problému som sa dozvedela, že v jej situácii by bolo riešením poberanie nemocenských dávok, a to až do 6 týždňa po pôrode.

Aby mohla poberať nemocenské z maximálneho VZ
- má sa čo najskôr zamestnať a stačí na 1 mesiac s platom 24 000 Sk, potom sa dať vypísať v súvislositi s rizikovým tehotenstvom a až do 6 týždňa po pôrode by mohla poberť nemocenské dávky 55 % z 23 738 Sk ?

- radšej sa dobrovoľne nemocensky poistiť na uvedenú sumu a tiež stačí zaplatiť len za 1 mesiac a potom sa nechať vypísať ?

Ďakujem za názory.
Duša
19.07.05,00:03
Len zamestnanec je nemocensky poistený od 1.dňa uzatvorenie pracovného pomeru. T.zn., že nemusí mať odpracovaný plný mesiac, stačí pár dní a bude jej poskytované nemocenské počítané z pravdepodobného vymeriavacieho základu.
Na dobrovoľné poistenie sa to nevzťahuje.
Dĺžku poberania PN 6 týždňov po pôrode ešte preverím, (mohol by aj niekto iný, na inej pobečke SP), ja som túto informáciu dostala len ústne.