Vera
07.12.04,12:18
Ahojte,


mám jednu otázku.
Spoločnosť má dve autá, ktoré prenajíma, za jedno auto refakturuje aj PHM (nákum cez CCS registrovaných na spoločnosť) a ďalej má aj nejaké prijaté úroky z pôžičiek.
Zarátava sa do obratu refakturácia??
A čo tie úroky? Tie nie??

Ďakujem za pomoc :-)
Vera
07.12.04,12:51
Neviete mi poradiť ?? :-(
Sany
07.12.04,13:47
Refakturácia už neexistuje, ty mu predávaš phm, takže do obratu áno. Úroku určite tiež do obratu zaratávaš. Ak sa staneš platiteľom DPH, úrok bude v rovine oslobodené a budeš počítať koeficient.
karbanová
07.12.04,20:17
PHM a prenájom áno , ale úrok z pôžičky nie.To nie je v zmysle zákona o DPH služba.Urok ti nebude vstupovať ani do koeficientu.Dnes som to riešila na školení s Ing. Rojíkovou z DR .
Sany
08.12.04,14:23
PHM a prenájom áno , ale úrok z pôžičky nie.To nie je v zmysle zákona o DPH služba.Urok ti nebude vstupovať ani do koeficientu.Dnes som to riešila na školení s Ing. Rojíkovou z DR .
Úrok síce nevstupuje do koeficientu, to je fakt, ale úroky z pôžičiek sa do obratu započítavajú. Pozri usmernenie k §4 ods.9 (dnes mi prišlo) a je tam veta - výnosy(príjmy z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §37 zákona, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §39 zákona, sa zahŕňajú do obratu...... A výnosy z finančných služieb sú predsa úroky...
Lila
14.12.04,08:11
Predsa ak ide o príležitostné fin. služby /čiže ak príležitostne niekomu požičiaš
peniaze/ tak tieto úroky určite nepôjdu do obratu.
A ani do koeficientu.
Vera
15.12.04,07:50
Peniaze sme naozaj požičali príležitostne - takže do obratu dám len vyšlé faktúry vrátane "refakturácie" ...

Ďakujem za pomoc
karbanová
15.12.04,22:40
Úroky nie sú výnosy z finančných služieb a nepatria do obratu ani koeficientu, lebo v zmysle § 10 odst.2 sa nepovažujú za dodanie služby.Je to už doplnené v novele zákona o DPH.
Sany
17.12.04,13:16
Ale len dosiahnutie úroku na účte v banke...ak platiteľ nie je bankou...