Dada
04.06.04,11:23
Ak je zamestnancom vyplácaná mesačná mzda, počítajú sa sviatky priemerom alebo nie? V akých prípadoch sú sviatky počítačné priemerom? Vďaka.
Peťo
04.06.04,09:45
Pozri § 122 ods. 3 ZP . Náhrada mzdy vo výške priem.zárobku bude patriť iba vtedy , keď to mate dohodnuté v KZ alebo v prac.zmluve. Všetko dobre.