brm
07.12.04,16:07
kde môžem nájsť zoznam s ktorými krajinami máme uzavreté tieto zmluvy?
Martinková
07.12.04,16:58
Ja odoberam SEPI a tam som našla Prehľad č. 6 533/2000-75 o zdaňovaní príjmov z dividend, úrokov a licenčných poplatkov a Usmernenie MV SR č. 5 005/2000-7 na uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - všetko by malo byt vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2000 pod por.č. 23 a 51.
Sú tam tabuľky oddelené pre členské a nečlenské štáty OECD a pod akým číslom je publikované v Zbierke zákonov.
Tie dve tabulky Ti možem odfaxovat, možno Ti to pomôže.

Betka
Nike
07.12.04,17:04
Aj ja to mám len v tej podobe ako Betka. Pokúšala som sa to nájsť na sepi v elektronickej forme, ale nenašla som zoznam tak ako ho máme v prílohe SEPI.

možno niekto šikovnejší, alebo faxom.