Viki
07.12.04,20:58
Ahojte.
Môžem vystaviť faktúru pred dodaním tovaru v tuzemsku?
Tovar, ktorý budem fakturovať ani fyzicky nemáme vo firme - príde z DE cca za týžden. Lenže organizácia, ktorej ho ideme predávať neprepláca zálohové faktúry a účet uzatvárajú 10.12. takže keď tu bude tovar, už to nebudú môcť zaplatiť a chcú to do výdavkov tohto roku.
Je v pohode vystaviť faktúru vopred?
Paula
07.12.04,21:02
Čudné uzatváranie účtu a pripadá mi to ako malé vydieranie alebo naozaj špekulácia. Neviem, aké obchodné vzťahy spolu máte....Ale medzi dobrými kamošmi sa robia aj ťahy: predám skôr, než nakúpim...Veru ťažko poradiť.
accad
07.12.04,21:12
Skôr sa zdá, že odberateľ potrebuje minúť peniaze, aby o ne neprišiel.
Viki
07.12.04,21:14
Pauli, vzťahy sú dobré a niekoľkoročná spolupráca bezproblémová.
Ústredie je v BA a strediská po celej SR.
Toto je prvý rok keď dostali príkaz na platby do 10.12. ...hmmmm je to divné, ale je to fakt.
Samozrejme, že vedeli o tom aspoň mesiac dopredu a rozhybali sa až teraz.

Môže nás DÚ nejako za to postihovať keď vystavím faktúru vopred?
Má s tým niekto skusenosť?
Viki
07.12.04,21:18
Skôr sa zdá, že odberateľ potrebuje minúť peniaze, aby o ne neprišiel.
...presne tak, chcú minúť peniaze.
Ponuku od nás majú na stole už 2 týždne - potrebovali sme objednávku aby sme mohlo objednať tovar z DE - tá prišla dnes a zajtra si chcú prísť pre faktúru.
Paula
07.12.04,21:22
Veru, teraz nebudem múdra. Pamätám sa z dávnych (10 rokov späť) čias, keď som pracovala na vysokej škole a tiež bol štátom zadaný termín všetko uhradiť do konkrétnehu dátumu. A bolo treba minúť peniažky určené na vedu-výskum,investície....., pretože ak sa neminuli, nedali sa presunúť do ďalšieho roka a prepadli. V tomto zmysle by som chápala, prečo sa vystaví a aj uhradí faktúra skôr, než je niečo dodané.....
Viki
07.12.04,21:33
Ja tú faktúru musím zajtra vystaviť, aby nám ju mohli zaplatiť.
Len som chcela vedieť v prípade kontroly roku 2004 čo z toho môže byť.
Je to obhájiteľné predať tovar predtým ako ho mám ja na sklade?
Už s tým aj tak nič nenarobím.
Paula
07.12.04,21:47
Takú "drobnosť" som už mala, ale kontrolu na to obdobie ešte nie. Lenže to sa mi stalo u klientov, ktorí vystavenie faktúry v tomto zmysle berú na seba (nebudú pri kontrole potápať mňa) a tiež vedia, že tá naša faktúra aj bude uhradená. Závisí tiež od toho, čo faktúrujete. Matreiál, tovar, službu? Môžem predať materiál ešte nekúpený a pritom na sklade mám taký istý ešte nepredaný.... asi som to troška "zašmodrchala"..:)
vladan
08.12.04,07:12
Viki, ak sú obchodné vzťahy dobré, tak vystav faktúru tak ako oni chcú a po dodaní tovaru ju opravíš (teda dátumy) ... tak sa nedá? ... alebo máš denne niekoľko x faktúr a nie je to možné? ... len tak rozmýšľam ako to vyriešiť :-)
Viki
08.12.04,07:43
Vladi, aj keď to nie je niekoľko faktúr denne ale iba 1-3, každý deň v tomto období - veď určite to iste poznáš, všetci chcú minúť peniaze - aj tak by sa mi zmenou dátumu poprehadzovalo číslovanie.
NÁŠ ZÁKAZNÍK - NÁŠ PÁN a faktúra je už na svete :-)))
"Úžasné" na tom je to, že jedna štátna organizácia vie že bude míňať peniaze a tiež vie, že účet jej uzavrú 10.12. a nechá si všetko na poslednú chvíľu.... a potom príde iná, taktiež štátna organizácia na kontrolu a "mááááme po chlebe".

Ďakujem vám za záujem o môj problém a prajem pekný deň :-)
babetka
08.12.04,08:10
Nechcem Vás pomýliť, ale ja paragraf 71 zákona o DPH chápem tak, že zákon nezakazuje vyhotoviť faktúru pred dodaním tovaru. Je tam iba ohraničenie do 15 dní od dodania, alebo prijatia platby. Nie je tam dolná hranica. Myslím si, že to bude v poriadku aj keď vyhotovíš faktúru skôr. Potom by som si dala podpísať dodací list s dátumom, kedy bude skutočne odberateľovi dodaný tovar.
vladan
08.12.04,10:07
ta som bola chvíľu múdra a mám to tu ...
môj obchodný partner z Nemecka mi volal, že potrebuje na dodávku tovaru v roku 2005 vystaviť faktúru už teraz. No neporazí vás. A nedá sa nijak prehovoriť, neviem aké čachre-machre chce robiť a čo s tým vôbec narobí (okrem môjho zlého spánku). Takže na príkaz idem vystaviť faktúru, ale dodávka bude v roku 2005.
Ak sme sa zhodli, že v tuzemsku sa dá vystaviť faktúra pred dodaním tovaru, myslíte že tak môžem urobiť aj v rámci iného štátu EÚ? Jasné, že to Intrastatu to pôjde až v mesiaci dodania tovaru, výrobky uvedené vo faktúre budem evidovať k 31.12.2004 ako skladové zásoby a tržba z tejto faktúry pôjde ako čo: nevyfakturovaná dodávka, resp. výnos budúcich období?
Prosím poraďte, ďakujem
ingi
08.12.04,10:52
Vladan, nevyfakturovaná dodávka (asi rezerva), by to bola v opačnom prípade, t.j. ak Tebe nepríde fa, skôr to budú výnosy budúcich období.
Zákon síce nezakazuje vystaviť fa skôr, ale je v ňom v §71 a 72 uvedené, čo má fa obsahovať, čo uvedieš pod dátumom dodania, či prijatia platby? Alebo ju po dodávke prerobiť? Napadlo ma ešte, či by to nemohla byť nejaká proforma alebo zálohová faktúra, minimálne do Tvojej evidencie.
Dúfam, že som Ťa nepoplietla.
vladan
08.12.04,11:25
dik ingi za vysvetlenie :-)
Proformu, zálohovú fa ... o tej nechce Nemec ani počuť! Chce len a len ostrú faktúru. Ešte netuším aký dám dátum dodania ... trošku sa musím predýchať :-)
babetka
08.12.04,11:39
Vladi, tak uvažujem, nemohlo by sa to zaúčtovať na výnosy budúcich období? Dátum dodania, by som dala predpokladaný dátum dodania tovaru. Ale to len tak rozmýšľam, ako by to mohlo byť, vôbec s tým nemám skúsenosti.
Vladimír Ozimý
09.12.04,11:30
Jednoznačne by som nevidel problém s vystavením faktúry. skôr by som videl problém z dodaním tovaru. Treba to konkretizovať v nejakych zmluvnych vzťahoch kde bude napísané dátum dodania tovaru a ten uviest na faktúru a potom netreba nič opraviť. Ten dátum by mal byť presný lebo ide o daňovú povinnosť, kedy uplatniť daň v priznaní. čo sa týka výnosov ide o to s čím vecne a časovo súvisia. keďže dodávka bude v roku 2005 podľa mňa vecne aj časovo súviasia s týmto rokom a mali by to byť výnosy budúcich období
vladan
09.12.04,11:39
Vladimír, dovolím si vysloviť názor, že dňom vystavenia faktúry pri "dodaní" tovaru do iného členského štátu vzniká daňová povinnosť. Čiže do DPH mi to pôjde v 12-2004, keďže faktúru vystavujem v decembri :-) ... moje tvrdenie: viď zákon o DPH § 19 ods. 8b
Vladimír Ozimý
09.12.04,11:54
naražal som na tuzemského odberateľa. Ale aj paragraf 8 je na pováženie. Pretože bod b sa vám odvoláva na bod a , tam je presne definované že 15 deň nasledujúceho mesiaca po (dodaní) tovaru, to jest dodanie musí byť uskutočnené aby platila táto veta. Ak nebolo dodanie uskutočnené neviem či sa to dá použiť...Rozpisujem to aby sme sa zamysleli, nevyvraciam Váš názor ale ani nie som si sto percent istý.
vladan
09.12.04,12:01
tiež sa tu nechcem hádať iba konštatujem, že práve veta 8b hovorí o tom, že ak nebol tovar dodaný, tak platí deň daňovej povinnosti = deň vystavenia faktúry ...... za deň dodania tovaru sa považuje
a.) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, alebo
b.) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a)

... faktúra bola vyhotovená pred 15. dňom :-)
Susan
09.12.04,12:15
Vystavila by som zálohovú faktúru na tovar v plnej výške. Keď nabehnu peniaze na účet vystavila by som až vtedy ostrú faktúru. Faktúra aj s vyčíslením DPH sa vystavuje buď dodaním tovaru, alebo keď sú až peniaze poukázané, čo nastane skôr.
vladan
09.12.04,12:35
Susan, v príspevkoch vyššie uvádzam, že partner (Nemec) požaduje ostrú faktúru v roku 2004, ktorú však neuhradí a tovar bude odoslaný v roku 2005. Neviem, čo tým chce získať, ale budiš :-) ... takže od DPH je to oslobodené :-)
Pekný deň