Gina
08.12.04,08:07
Na našom serveri sa pokazila súčiastka.Kúpili sme novú. Je to oprava alebo technické znodnotenie.

ďakujem
babetka
08.12.04,08:16
Takúto odpoveď som dostala od Poradcu:
V prípade, že výdavky na technické zhodnotenie za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 30 tisíc Sk, je možné takéto výdavky účtovať priamo do nákladov, alebo zvýšiť vstupnú cenu hmotného majetku (technické zhodnotenie § 29 ods. 2), a to na základe individuálneho rozhodnutia daňovníka.
ZuzanaA
08.12.04,08:16
Ak má také parametre ako pôvodná, je to oprava - teda rovno do nákladov. Ak sa zvýšia techn. parametre ide o techn. zhodnotenie. Ale ak ste server obstarali skôr ako tento rok, teda ho normálne odpisujete a súčiastka nestojí viac ako 30 000 môže ísť rovno do nákladov.
Gina
08.12.04,08:28
ďakujem Vám, ste super rýchle.