martina 11
08.11.06,14:22
Aký bude priemer pre výpočet dovolenky, ak po zvýšení min. mzdy mi vyšiel priemer len 39,90 za posledné 3 mesiace. Musí sa aj tu dodržať min. hod. mzda (ak je zamestnanec odmeňovaný mes. mzdou)- čiže 43,70?
azuz
08.11.06,14:32
Musíš dodržať minimálnu mzdu.
martina 11
08.11.06,14:40
A ešte k dovolenke, ak mi vyjde pomerná časť dovolenky v dňoch 6,666? ako zaokruhľujete? matematicky?
Tweety
08.11.06,14:42
A ešte k dovolenke, ak mi vyjde pomerná časť dovolenky v dňoch 6,666? ako zaokruhľujete? matematicky? Je to 6,5 dňa.
martina 11
08.11.06,14:45
čiže od 0-0,25= 0
0,26-0,75= 0,5
0,76-0,99=1 ?
endrju
14.11.06,14:20
čiže od 0-0,25= 0
0,26-0,75= 0,5
0,76-0,99=1 ?

Väčšina firiem to zaokúhľuje tak, ako uvádzaš v príklade. Ale poznám aj firmy, ktoré 1/2 dni dovolenky neuznávajú a zaokrúhľujú vždy nadol na najbližší celý deň. Poznám aj firmy, ktoré zaokrúhľujú matematicky.
Neexistuje všeobecne záväzný predpis upravujúci zaokrúhľovanie v tomto prípade.