ilona
08.12.04,09:36
Prosím o radu.Máme prenajatý súbor hmotného majetku,za ktorý platíme nájomné.Môžem dať do nákladov roku 2004 aj neuhradené nájomné a nie je povinosť to do nejakého obdobia,napr.do konca marca 2005 uhradiť? Niekedy to tak asi bolo?
oref
08.12.04,09:38
Pokiaľ ide o nájomné /nie finančný leasing/ do nákladov to ide v roku 2004 bez ohľadu na zaplatenie.
Viera
08.12.04,10:13
Pokiaľ ide o nájomné /nie finančný leasing/ do nákladov to ide v roku 2004 bez ohľadu na zaplatenie.
Z výnimkou ak zmluvný vzťah máme s fyzickou osobou. Vtedy musí byť nájomné zaplatené, aby išlo do nákladov ( z.č. 595/03 §19 ods4 ).