Darana
09.11.06,18:32
Potrebovala by som radu: Ak je zamestnanec PN a zamestnávateľ krachuje - je v konkurze - môže dať správkyňa konkurznej podstaty tomuto zamestnancovi výpoveď?
Vopred ďakujem za radu.
Danila
09.11.06,18:53
Potrebovala by som radu: Ak je zamestnanec PN a zamestnávateľ krachuje - je v konkurze - môže dať správkyňa konkurznej podstaty tomuto zamestnancovi výpoveď?
Vopred ďakujem za radu.Počas PN nemôže. Táto možnosť je len v prípade, ak je pracovník v skúšobnej lehote.
Darana
09.11.06,19:08
Ja som totižto popisovala reálnu situáciu, ktorá sa stala. Pod výpoveďou je podpísaná právnička, tak som začala trošku pochybovať o mojich vedomostiach.
A čo teraz, máme tú výpoveď napadnúť, veď vlastne nie je platná, nie?
Danila
09.11.06,19:25
Ja som totižto popisovala reálnu situáciu, ktorá sa stala. Pod výpoveďou je podpísaná právnička, tak som začala trošku pochybovať o mojich vedomostiach.
A čo teraz, máme tú výpoveď napadnúť, veď vlastne nie je platná, nie?Počkaj si na ďalšie vyjadrenia. Podľa môjho názoru je výpoveď počas trvania PN neplatná.
gws_studio
09.11.06,19:32
Potrebovala by som radu: Ak je zamestnanec PN a zamestnávateľ krachuje - je v konkurze - môže dať správkyňa konkurznej podstaty tomuto zamestnancovi výpoveď?
Vopred ďakujem za radu.

:cool: Zamestnávateľ v žiadnom prípade nemôže dať výpoveď zamestnancovi ktorí je na PN, aj keby mu podnik krachoval akokolvek. Je to dané zo zákona. Keby sa to aj stalo tak peniaze Vám prídu zo sociálky a on Vám je povynný vyplaťiť prvých 10 dní PN a zvyšok toho čo ste si po PN odpracovali do konca mesiaca....ak sa tak nestane obráte sa na sociálku.
Možno že zistíte že za Vás ani neodvádzal odvody a to mu už potom pekne zavaríte. Držím palce.;)
dana9
10.11.06,07:37
Počkaj si na ďalšie vyjadrenia. Podľa môjho názoru je výpoveď počas trvania PN neplatná.

Výpoveď je síce neplatná, ale treba ZĽ napísať, že trváte na ďalšom zamestnávaní, pozri k tomu § 79, iba v takom prípade PP nekončí.

1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje deväť mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci deväť mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy zamestnancovi vôbec nepriznať; súd pri svojom rozhodovaní prihliadne najmä na to, či zamestnanec bol v tomto čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol alebo z akého dôvodu sa do práce nezapojil.

(3) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) V prípadoch ustanovených v odseku 3 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


dana:)
Chobot
10.11.06,07:50
Počkaj si na ďalšie vyjadrenia. Podľa môjho názoru je výpoveď počas trvania PN neplatná.

:rolleyes: Položím takú básnickú otázku: Nepovažuje sa konkurz za zrušenie firmy?
Lebo ak áno, tak vlastne je výpoved dávaná podľa § 63 ods. 1 písm. a):

"a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,"

An áno, tak pre tento prípad by zákaz výpovede neplatil - §64:

"(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),"

Netvrdím, že je to tak, ale čo ak náhodou....:rolleyes:
Darana
10.11.06,08:08
:rolleyes: Položím takú básnickú otázku: Nepovažuje sa konkurz za zrušenie firmy?
Lebo ak áno, tak vlastne je výpoved dávaná podľa § 63 ods. 1 písm. a):

"a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,"

An áno, tak pre tento prípad by zákaz výpovede neplatil - §64:

"(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),"

Netvrdím, že je to tak, ale čo ak náhodou....:rolleyes:

Presne toto mi vŕtalo v hlave... jednoducho neverím, že by si právnička dovolila prepustiť viac ľudí nezákonne - nejako to musí byť pokryté, si myslím...
dana9
10.11.06,08:12
:rolleyes: Položím takú básnickú otázku: Nepovažuje sa konkurz za zrušenie firmy?
Lebo ak áno, tak vlastne je výpoved dávaná podľa § 63 ods. 1 písm. a):

"a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,"

An áno, tak pre tento prípad by zákaz výpovede neplatil - §64:

"(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),"

Netvrdím, že je to tak, ale čo ak náhodou....:rolleyes:

Máš pravdu, nad týmto som sa nezamyslela, (už som reagovala len na to, čo treba robiť, ak sa chce eventuelne v budúcnosti uplatniť právo na neplatné skončenie PP) teraz je otázne určiť presný moment zániku v zmysle citovaného ustanovenia ZP, či ide o moment vyhlásenia konkurzu, alebo až keď je konkurz ukončený , napr,. pre nedostatok majetku , na čo vlastne nadväzuje výmaz spoločnosti z OR, resp. jej zrušenie.

dana:)
Gabi03
10.11.06,08:14
Túto tému už dlhšie nesledujem, ale ak sa nič nezmenilo (a myslím, že nie), podnik v konkurze naďalej môže vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, teda nie je to zrušenie. Vyhlásenie konkurzu sa pokladá za akési "ozdravenie" firmy najmä po finančnej ale i inej stránke. Takže výpoveď z organizačných dôvodov vyššie citovaných určite nie je platná.
Ak sa niečo v zákone zmenilo, prosím opravte ma.
Danila
11.11.06,11:37
:rolleyes: Položím takú básnickú otázku: Nepovažuje sa konkurz za zrušenie firmy?
Lebo ak áno, tak vlastne je výpoved dávaná podľa § 63 ods. 1 písm. a):

"a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,"

An áno, tak pre tento prípad by zákaz výpovede neplatil - §64:

"(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),"

Netvrdím, že je to tak, ale čo ak náhodou....:rolleyes:Konkurz sa síce nepovažuje za zrušenie firmy/ cesta po zrušenie firmy od vyhlásenia konkurzu je pekná tortúra/ale súhlas s Tebou, ak už ku zrušeniu firmy/ celej, nie časti, došlo/. V tom prípade uplatnenie Tebou citovaného § zakladá aj možnosť výpovede počas PN. Zrušenie zamestnávateľa ako celku automaticky nespôsobuje skončenie pracovného pomeru a preto je zamestnávateľ povinný do dňa zrušenia skončiť všetky pracovné pomery / musia do tohto dňa uplynúť všetky výpovedné doby/. Pre zadávateľa otázky je možné poskytnúť presnú radu len vtedy, ak zadá výpovedný dôvod a momentálny režim konkurzu v spoločnosti.
aniratak
24.11.06,07:21
Ale dovolím si pripomenúť, že je tu aj možnosť ZP §63 1b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa....s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných org. zmenách - a o to presne pri ozdravení firmy je, či nie?
Jana Motyčková
24.11.06,07:30
Ale dovolím si pripomenúť, že je tu aj možnosť ZP §63 1b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa....s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných org. zmenách - a o to presne pri ozdravení firmy je, či nie?
No ale práve takúto výpoveď nie je možné dať počas PN.
Marti.ka
24.11.06,07:31
Ale dovolím si pripomenúť, že je tu aj možnosť ZP §63 1b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa....s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných org. zmenách - a o to presne pri ozdravení firmy je, či nie?
Ale tu už platí zákaz výpovede par. 64 ods. 1 a 3.
dada 1
24.11.06,09:23
Zamestnanec je v skúšobnej dobe od 21.11 je PN, dnes mu pošlem poštou výpoveď v skúšobnej dobe ku dňu 27.11 bude to dátumovo v poriadku?
Tweety
24.11.06,09:33
Zamestnanec je v skúšobnej dobe od 21.11 je PN, dnes mu pošlem poštou výpoveď v skúšobnej dobe ku dňu 27.11 bude to dátumovo v poriadku?Nebude to výpoveď, ale skončenie PP v skúšobnej dobe. Počas trvania skúšobnej doby nedávame výpoveď. Počas nej môžeme hocikedy skončiť PP, aj počas trvania DPN.
dada 1
24.11.06,09:59
Nebude to výpoveď, ale skončenie PP v skúšobnej dobe. Počas trvania skúšobnej doby nedávame výpoveď. Počas nej môžeme hocikedy skončiť PP, aj počas trvania DPN.

Ano to som sa pomýlila samozrejme skončenie PP ide mi o to oznámenie či je to v poriadku s dátumom.
tkt
03.01.07,13:09
Zamestnanec, ktory mal uzavrety pracovny pomer na dobu urcitu do 22.12.06 je od 12.12. PN. PN mu skonci niekedy v januar07, v skonceni pracovneho pomeru uvediem, ze konci §71-skoncenie na dobu urcitu, alebo dohodou k datumu ukoncenia PN???
Tweety
03.01.07,13:12
Zamestnanec, ktory mal uzavrety pracovny pomer na dobu urcitu do 22.12.06 je od 12.12. PN. PN mu skonci niekedy v januar07, v skonceni pracovneho pomeru uvediem, ze konci §71-skoncenie na dobu urcitu, alebo dohodou k datumu ukoncenia PN??? PP mal skončiť dobou určitou 22.12.06, za predpokladu, že ste netrvali na jej predlžení.
DanielaSL
03.01.07,13:13
Zamestnanec, ktory mal uzavrety pracovny pomer na dobu urcitu do 22.12.06 je od 12.12. PN. PN mu skonci niekedy v januar07, v skonceni pracovneho pomeru uvediem, ze konci §71-skoncenie na dobu urcitu, alebo dohodou k datumu ukoncenia PN???

Zamestnanec skončí 22.12.2006. Stačí keď ho upozorníš, že po PN nemusí nastupovať do práce, nakoľko doba na ktorú mal pracovnú zmluvu , už uplynula. Nie si povinná pri PP na určitú dobu nejako písomne s ním ukončovať pracovný pomer.
tkt
03.01.07,13:21
A odhlaska zo SP bude den ukoncenia PN?
Tweety
03.01.07,13:22
A odhlaska zo SP bude den ukoncenia PN?
Odhláška bude dňom ukončenia PP.