vcielkaZuzka
08.12.04,11:38
Dobrý deň všetkým na porade!
Podnikám v doprave ako fyzická osoba a som evidovaný na IČ DPH na Slovensku. Chcem kúpiť nákladné auto v zahraničí u predajcu evidovaného na IČ DPH v zahraničí. Faktúru vystaví bez DPH. Ja som povinný odviesť DPH a zároveň uplatniť odpočet DPH. Je to správne? Aké povinnosti mám ešte, napr. čo sa týka colného konania a pod. Poraďte mi niekto prosím.
Susan
10.12.04,08:29
Pri nákladnom aute by ste mali mať nárok na odpočet DPH. Podľa mňa odviest DPH by ste nemali. Ďalej by ste si mali dať auto zaevidovať na dopravnom inšpektoráte. O ďalších povinnostiach okrem tuším, že "miestnych poplatkov" počnúc od roku 2005 neviem.
Marta L
10.12.04,08:44
Pri nákladnom aute by ste mali mať nárok na odpočet DPH. Podľa mňa odviest DPH by ste nemali. Ďalej by ste si mali dať auto zaevidovať na dopravnom inšpektoráte. O ďalších povinnostiach okrem tuším, že "miestnych poplatkov" počnúc od roku 2005 neviem.Prečo by nemali odviesť DPH?
Pri tovare nadobudnutom z IČŠ, ak objednávateľ i dodávateľ je evidovaný pre DPH vo svojom štáte - dodávateľ fakturuje bez DPH, odberateľ tovar zdaní svojou daňou (DPH 19%) a zároveň daň odvedie.
drekos
10.12.04,10:10
pozrite si §74

-dovoz tovaru bez dane(Fa bez dane)-vypočítame si 19%daň a odvedieme v daňovom priznaní DPH.
Susan
10.12.04,12:01
Ale, keď si zoberieme, že pri nákladnom aute máme narok na odpočet DPH. Tak prečo to musí aj odviesť?? V tuzenmsku pri obstaraní NA si na vstupe odpočítavame DPH, a až keď predávame tak odvedieme DPH zo zostatkovej ceny. Nie?
vcielkaZuzka
10.12.04,12:55
Mám tomu rozumieť, že do daňového priznania to nemám vôbec uvádzať?
vcielkaZuzka
10.12.04,12:57
Alebo to mám uviesť ako daňovú povinnosť a zároveň aj daňový odpočet?
Marta L
10.12.04,13:53
Áno aj ako povinnosť, aj ako odpočet. Pozri kúpiš bez DPH - dodaníš našou daňou a keďže si plátca dane uplatníš si aj odpočet. Veď aj pri nákupe v tuzemsku zaplatíš daň dodávateľovi a uplatníš si odpočet. V prípade nákuu z čl. štátu neplatíš DPH dodávateľovi ale nášmu štátu a zárovaň si upklatníš odpočet.
vcielkaZuzka
10.12.04,14:04
Ďakujem za radu, myslím že tak to bude správne.
Pru
23.06.08,21:15
môžete mi poradiť ako to je u osobného auta. konateľ išiel kúpiť auto do zahraničia, ale neviem, či aj predajca je platca dph.ako mám postupovať, ešte som taký prípad nemala a čo ak ho bude po pol roku predávať? dík za radu
sybila3
01.07.09,08:43
s.r.o. kúpila ojazdenú dodávku od súkromnej osoby v nemecku, má kúpnopredajnú zmluvu, príjmový pokl. doklad o zaplatení. Ako spravím do dph samozdanenie, mám prepojené len na faktúry, budem musieť ručne nahodiť cez ID?
Vladimír Ozimý
01.07.09,08:47
s.r.o. kúpila ojazdenú dodávku od súkromnej osoby v nemecku, má kúpnopredajnú zmluvu, príjmový pokl. doklad o zaplatení. Ako spravím do dph samozdanenie, mám prepojené len na faktúry, budem musieť ručne nahodiť cez ID?

ojazdený dopravný prostriedok od neplatiteľa nie je predmetom dane na území SR...
sybila3
01.07.09,08:48
tak čo by som ho nemala uvádzať v dp dph?
sybila3
01.07.09,08:57
zatiaľ som zaúčtovala výdaj z pokladne-kúpnopred.zmluva+PPD= 042/211.
Vladimír Ozimý
01.07.09,08:59
tak čo by som ho nemala uvádzať v dp dph?

nemáte čo uvádzať v DP k DPH...nejde o predmet dane na území Sr...
grammatika
01.07.09,09:03
tak čo by som ho nemala uvádzať v dp dph?

Ojazdený automobil (ak nespĺňa podmienky nového automobilu §11odst.12zákona o DPH 12:
Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je
a) pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
b) plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
c) lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.)
tak nie je predmetom DPH a v daňovom priznaní ho neuvádzaš. zaúčtuješ celú nákupnú cenu 042/321
sybila3
01.07.09,09:17
takže zaúčtujem 042/211- nakoľko nie je fa ale kupnopred.zmluva. Samozdanenie nerobím, neuvádzam v dph vôbec.
vystavím kartu majetku, kde začiatok odpisovania a vlastne zaradenie bude až dátum zapisu v tech.preukaze, nakoľko sa práve papiere vybavujú, takže ešte neodpisujem.
sybila3
01.07.09,10:33
môžem s júnovým dátum začtovať už aj zaradenie do používania alebo musím počkať na technický preukaz-zápis?
grammatika
01.07.09,13:20
Majetok sa začne odpisovať odo dňa jeho uvedenia do používania.
Uvedenie do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií majetku potrebných na užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov, v Tvojom prípade-zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke.
Takže až keď budeš mať pridelené ŠPZ zaradíš do majetku.
(Nezabudni oznámiť vznik DzMV do 30 dní od začatia používania)
sybila3
18.07.09,15:32
takže priradené ŠPZ a zápis do TP bol min. týždeň, takže zaradím v júli a odpisujem. Ale práve zisťujem, že to nebolo od súkromnej osoby ale od živnostníka, máme len kúpno-pred.zmluvu, kde nie je uvedené ani IČO ani neviem, či je platca dph, to budem musieť nejako zistiť. Ak by to bolo od podnikateľa mala by som ho uviesť do dph a urobiť samozdanenie?
sybila3
21.07.09,09:44
robí sa samozdanenie ak je od podnikateľa? Ešte prosím Vás, tech.kontrola,prehliadka,osveč. a podobné ide na majetkový účet, všetko čo sa týka auta až do zaradenia do používania-čiže do dátumu prepisu?
sybila3
21.07.09,10:49
môže mi niekto poradiť? ďakujem
sybila3
21.07.09,21:05
ak sa kúpi ojazdené auto od platcu dph zo zahraničia, robím samozdanenie? Ak mám kúpno-pred.zmluvu, potrebujem tam mať udané jeho IČ DPH?
Luba
21.07.09,21:51
Ak ten dodávateľ zo zahraničia je platiteľ DPH, tak by mal vystaviť faktúru za predaj. Keďže je to úžitkové auto, ak ho používal na podnikanie, zrejme si odpočítal aj on na vstupe DPH pri kúpe. Pri predaji do inej krajiny EÚ by žiadnu DPH neuvádzal, ale by to bolo treba zdaniť v SR (a zároveň odpočítať DPH) - na faktúre by mal uviesť svoje IČ DPH.
Ak by to bolo od obchodníka s ojazdenými autami (tiež platiteľa), tak ten by mal postupovať podľa nejakého § zákona o DPH svojej krajiny, ktorý je obdobný ako náš §66. Tam by síce nejakú DPH vypočítal, ale nebolo by ju vidieť a on by ju odviedol svojej krajine. V tomto prípade by na faktúre tiež malo byť uvedené jeho IČ DPH, ako aj odkaz na daný § o použitom tovare. V takomto prípade sa to u nás nepovažuje za nadobudnutie, takže by sa to do daň.priznania neuvádzalo.Bolo by to vlastne zdanené v krajine dodávateľa.

Viď z nášho ZDPH z §66:
(14) Nadobudnutie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností v tuzemsku z iného členského štátu, ak je predávajúcim obchodník z iného členského štátu alebo organizátor predaja verejnou dražbou z iného členského štátu a uvedený tovar bol zdanený podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane v inom členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, nepovažuje sa za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11.


Ak máš iba KZ a žiadnu faktúru, tak zrejme ten dodávateľ nie je platiteľom DPH. Ak máš možnosť, skús si to prípadne ešte u neho preveriť.
sybila3
22.07.09,10:38
takže zisťujeme jeho IČ DPH, je platca dph. Potom to uvádzam na riadky ako nadobudnutie tovaru? čiže 7,8 a odpočítanie 19?
sybila3
22.07.09,11:30
prosím Vás sú tie riadky dobre? Alebo 9,10 a 19?
Luba
22.07.09,12:56
ak vyplynie z toho, že to treba v SR zdaniť, tak je to nadobudnutie tovaru, riadky 7,8,19. Treba mať faktúru (viď §51, 49 ZDPH) a treba mať auto na Slovensku.
sybila3
25.07.09,15:47
8.7. bolo auto prepísané na firmu, čiže zaradené do používania a malo by sa začať odpisovať. Ak ešte jedna STK bola 15.7. dávam ju na 042 alebo už na 518? Ja by som ju dala na 042, lebo sa stále týka obstarania a povinných náležitostí pri kúpe.
sybila3
25.07.09,19:32
vie mi niekto poradiť, či to mám dať na 042 alebo 518?
Luba
27.07.09,10:34
Podľa mňa, ak si už 8.7. auto zaradila do používania, jazdilo sa na ňom (nákupy PHM), resp. aj si preúčtovala z 042 na 022, tak už by som dala STK na 518. Ale ak nemohlo byť bez nej používané a 15.7. stále iba čakalo (aj účtovne na 042), nejazdilo sa na ňom, lebo STK 15.7. bola podmienkou, aby sa mohlo, tak vtedy by som to dala ešte na 042 a potom zaradiť do používania dňom 15.7. Snáď tak...
kori
28.07.09,12:22
ak je automobil úžitkový a je ojazdený tak robíte samozdanenie ak Vám ho predajca predal bez DPH a máte doklad podľa §71 zákona o DPH
sybila3
13.08.09,11:59
zaradiť do používania znamená, že preúčtujem cez ide 022/042, vypíšem protokol o zaradení, vypíšem kartu majetku, vyrátam odpisy. Nákladné auto je prvá odp.skup?