ilona
08.12.04,11:45
Učtujete,alebo ste niekedy učtovali odpis prenajatého HIM? Ak áno akým spôsobom, na čo by mal byť účtovník opatrný?
McMarti
08.12.04,13:39
Zaleži ako máš uzavretu zmluvu o prenájme HIM.Prenajímaš ty HIM alebo máš prenajatý? Ak prenajímaš ty učtuješ ako pri bežne používanom HIM pre firmu ale ak ty máš niečo prenajaté a prenájímateľ súhlasí že ty budeš účtovať odpis tak si ho zaradíš ako vlastný majetok. Najlepšie ale odporúčam mať zmluvu kde mesačne platíš za prenájom a máš to každý mesiac v nákladoch.
ilona
13.12.04,12:18
Mám tomu rozumieť tak,že ak odpíšem prenajatý majetok musím firme od ktorej máme tento majetok v prenajme tento odpis poukázať na účet,lebo ináč by som si nemohla tento odpis dať do nákladov?Ak máte niekto s týmto skúsenosti odpíšte.Ďakujem
ilona
17.12.04,11:17
Naozaj nemáte nikto skúsenosti s odpisom prenajatého majetku.PPPrrrooosssííímmm!