Susan
09.12.04,08:38
Prosim o radu, ako mám postupovať pri prepočte kurzových rozdielov z neuhradených zahraničných dodávateľských faktúrach z roku 2003. Budem prepočítavať kurzové rozdiely?
Počula som niečo o tom, že je potrebné do 31.3.2005 oznámiť na Daňový úrad skutočnosť, že budem, alebo nebudem prepočítavať tieto faktúry???
Veselá
09.12.04,08:58
Neuhradené faktúry roku 2003 musíš vždy prepočítať.(ale len rozdiel medzi hodnotou k 31.12.2003 a 31.12.2004, nie k nominálnej hodnote pri vzniku) Na DÚ oznámiš, či budeš vzniknuté kurzové rozdiely zahŕňať do zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov, alebo či ich vykážeš ako pripočitateľné a odpočitateľné položky.
ingi
09.12.04,09:02