Luckasari
10.12.04,10:46
Milí poraďáci,
viem, že takáto transformácia neexistuje, ALE
živnostník si založil s.r.o., chce začať vykonávať činnosť na s.r.o., ale chce to urobiť postupne.
Moje otázky sú:
1. chce si kúpiť stroj, asi by ho už mala kúpiť na s.r.o. a do doby, kým bude vykonávať činnosť na s.r.o. by tej FO fakturovala jeho nájom (lebo FO ten stroj bude používať) - aký je na to váš názor? môže si takto "medzi sebou" fakturovať?
2. keď ukončí FO, tam má takisto kúpený jeden stroj, ktorý ešte nie je doodpisovaný, čo s tou zostatkovou cenou? musí sa zdaniť? a do s.r.o. by sa ten stroj zaradil ako vklad majetku do s.r.o. nejakou ocenenou hodnotou
alebo by sme to mohli tak urobiť, že by sme ten stroj predali do s.r.o., tam by si ho zaradila, a znova odpisovala akokeby od začiatku? a FO by zdanila príjem z predaja, čo by ste mi poradili?
Oldi
10.12.04,12:07
Lucka,

k 1. otázke sa zatiaľ nevyjadrím, to až neskôr

k 2. otázke ti viem s istotou povedať, že s.r.o. vlastne môže uskutočniť kúpu podniku (teda FO). Stroje musia byť ohodnotené znalcom. Avšak musí sa pokračovať v odpisovaní, t.j. s.r.o. bude pokračovať v odpisovaní. Teraz tu samozrejme vzniká rozdiel. Zostatková cena bude iná ako znalecká. Na otázku čo s týmto rozdielom ti odpoviem neskôr. Práve dnes tu mám na to ľudí, ktorí mi tento problém budú riešiť. Keď budem vedieť presné info, dám vedieť.