buba
21.11.06,09:55
keď prenajmem svoje osobné vozidlo živonostníkovi za poplatok musím si robiť daňové priznanie _ alebo čo mi z toho vyplýva?
AHA
21.11.06,10:48
zákon o dani z príjmu § 8 odsek 1 písmeno a v náväznosti na § 9 odstavec 1 písmeno h
Peterka
21.11.06,11:06
Treba posúdiť či sa nebude jednať o živnosť,t.j. ak to nie je jednorázové a náhodné je potrebné vybaviť živnosť a už dane idú následne -DIČ, ....
buba
22.11.06,05:14
je ako súkromná osoba by som prenajala synovi , ktorý je živnostník moje osobné auto za určitý poplatok.
AHA
22.11.06,09:36
Tak si musíte určiť či to bude príjem opakujúci sa alebo sa jedná len o prechodnú dobu pár mesiacov a podľa si vyberte podľa čoho to zdaňovať
buď Peterka alebo AHA