mimi
21.11.06,13:01
Dobrý deň,

pracovník končí pracovný pomer u nás 30.11.2006. Nárok na dovolenku má : 18 dní, čerpal: 16 dní. Na základe internej mzdovej smernice / v smernici máme že za každú absenciu neospravedlňenú sa kráti dovolenka o 2 dni / sme zamestnancovi skrátili dovolenku o 12 dní nakoľko 6 dní mal absenciu.
Po tomto krátení mi vyšlo :
nárok dovolenky: 18 dní
čerpanie : 16 dní
krátenie: 12 dní
zostatok : -10 dní

Môžem mu tých 10 dní ktoré prečerpal z dôvodu absencie zraziť podľa § 117 Zákonníka práce - Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Vsťahuje sa tento paragraf aj na tento prípad?
jankasm
21.11.06,13:07
Dobrý deň,

pracovník končí pracovný pomer u nás 30.11.2006. Nárok na dovolenku má : 18 dní, čerpal: 16 dní. Na základe internej mzdovej smernice / v smernici máme že za každú absenciu neospravedlňenú sa kráti dovolenka o 2 dni / sme zamestnancovi skrátili dovolenku o 12 dní nakoľko 6 dní mal absenciu.
Po tomto krátení mi vyšlo :
nárok dovolenky: 18 dní
čerpanie : 16 dní
krátenie: 12 dní
zostatok : -10 dní

Môžem mu tých 10 dní ktoré prečerpal z dôvodu absencie zraziť podľa § 117 Zákonníka práce - Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Vsťahuje sa tento paragraf aj na tento prípad?

Áno, vzťahuje.
Vy ste mu krátili dovolenku za absenciu, čo Zákonník práce umožňuje.
Tým pádom mu vzniklo prečerpanie dovolenky o 10 dní.
Chobot
21.11.06,13:07
Dobrý deň,

pracovník končí pracovný pomer u nás 30.11.2006. Nárok na dovolenku má : 18 dní, čerpal: 16 dní. Na základe internej mzdovej smernice / v smernici máme že za každú absenciu neospravedlňenú sa kráti dovolenka o 2 dni / sme zamestnancovi skrátili dovolenku o 12 dní nakoľko 6 dní mal absenciu.
Po tomto krátení mi vyšlo :
nárok dovolenky: 18 dní
čerpanie : 16 dní
krátenie: 12 dní
zostatok : -10 dní

Môžem mu tých 10 dní ktoré prečerpal z dôvodu absencie zraziť podľa § 117 Zákonníka práce - Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

Vsťahuje sa tento paragraf aj na tento prípad?

Podľa môjho názoru je rozhodujúce, či ste mu krátili pred čerpaní tej dovolenky alebo až potom, čo si tých 16 dní vyčerpal.

Ak by ste krátili nárok na dovolenku pred jej čerpaním, na základe čoho st emu potom poskytli tých 16 dní, keď na ne nemal nárok?

Ak si však dovolenku najprv vyčerpal - teda tých 16 dní, tak nárok mu zostával 2 dni. Mali ste právo krátiť mu tieto 2 dni, nie viac. Vyčerpanú dovolenku mu už myslím spätne nemôžte krátiť, pretože to nie je nárok, ale to sa považuje za vyčerpanú dovolenku.

Preto si myslím, že chybu spravil zamestnávateľ v oboch prípadoch.

Ale je to môj názor, možno sa mýlim. Neviem to podložiť zákonnými ustanoveniami, pretože takto podrobne to ZP nerieši.
LenkaBr
09.05.08,15:31
Podľa môjho názoru je rozhodujúce, či ste mu krátili pred čerpaní tej dovolenky alebo až potom, čo si tých 16 dní vyčerpal.

Ak by ste krátili nárok na dovolenku pred jej čerpaním, na základe čoho st emu potom poskytli tých 16 dní, keď na ne nemal nárok?

Ak si však dovolenku najprv vyčerpal - teda tých 16 dní, tak nárok mu zostával 2 dni. Mali ste právo krátiť mu tieto 2 dni, nie viac. Vyčerpanú dovolenku mu už myslím spätne nemôžte krátiť, pretože to nie je nárok, ale to sa považuje za vyčerpanú dovolenku.

Preto si myslím, že chybu spravil zamestnávateľ v oboch prípadoch.

Ale je to môj názor, možno sa mýlim. Neviem to podložiť zákonnými ustanoveniami, pretože takto podrobne to ZP nerieši.

Je to podľa platného ZP teraz tak, že keďže absenciou sa D kráti - teda ZC stráca na ňu nárok (aj po jej vyčerpaní), je podľa par 117 povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy?
Chobot
12.05.08,00:21
Je to podľa platného ZP teraz tak, že keďže absenciou sa D kráti - teda ZC stráca na ňu nárok (aj po jej vyčerpaní), je podľa par 117 povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy?

Vyčerpanú dovolenku už nemôžeš krátiť z dôvodu absencie. Krátiť môžeš len zostávajúcu časť dovolenky. Vyplýva to z § 109 ods. 2:
(2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

JE tam, že krátiš zamestnancovi dovolenku nie nárok na dovolenku.

Čiže ak si vyčerpal dovolenku, už mu nemáš čo krátiť pri absencii.
LenkaBr
12.05.08,08:39
Vyčerpanú dovolenku už nemôžeš krátiť z dôvodu absencie. Krátiť môžeš len zostávajúcu časť dovolenky. Vyplýva to z § 109 ods. 2:
(2) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

JE tam, že krátiš zamestnancovi dovolenku nie nárok na dovolenku.

Čiže ak si vyčerpal dovolenku, už mu nemáš čo krátiť pri absencii.

Stále mi nejde do hlavy na tvoj citovaný paragraf náväznosť par. 117: ZC je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovoelnku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevzikol.

Nie je to práve vyriešenie prípadu absentérov (resp. Zcov, ktorí končia PP v priebehu roka a už vyčerpali svoj nárok na dovolenku)? Teoreticky si vyčerpajú 20 (25) dní dovolenky počas pár mesiacov práce v bežnom roku, potom absentujú (alebo ukončia PP) a jednoducho nárok na D im u tohto zamestnávateľa zanikol (ZC stratil nárok)...?
Chobot
12.05.08,17:20
Stále mi nejde do hlavy na tvoj citovaný paragraf náväznosť par. 117: ZC je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovoelnku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevzikol.

Nie je to práve vyriešenie prípadu absentérov (resp. Zcov, ktorí končia PP v priebehu roka a už vyčerpali svoj nárok na dovolenku)? Teoreticky si vyčerpajú 20 (25) dní dovolenky počas pár mesiacov práce v bežnom roku, potom absentujú (alebo ukončia PP) a jednoducho nárok na D im u tohto zamestnávateľa zanikol (ZC stratil nárok)...?

Nuž, zmiatla si ma. Teraz som si už nie tak istý svojim názorom.

V praxi sa však pri absencii kráti dovolenka, ktorá ešte nebola vyčerpaná, jedine v prípade, že niekto končí PP skôr, tak vtedy sa mu prepočíta jeho nárok a ak ho prečerpal, tak musí vrátiť prečerpanú časť.

U absencie neviem, či je to rovnako.
Iveta Matlovičová
12.05.08,22:58
Nuž, zmiatla si ma. Teraz som si už nie tak istý svojim názorom.

V praxi sa však pri absencii kráti dovolenka, ktorá ešte nebola vyčerpaná, jedine v prípade, že niekto končí PP skôr, tak vtedy sa mu prepočíta jeho nárok a ak ho prečerpal, tak musí vrátiť prečerpanú časť.

U absencie neviem, či je to rovnako.

Ak ZC vyčerpal dovolenku a až po jej vyčerpaní vznikol dôvod na jej krátenie, je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok.
Ešte doplním, že dovolenku za odpracované dni, dodatkovú dovolenku je možné krátiť len z dôvodu neospravedlnene zameškanej pracovnej zmeny.
Ing. Pavol Zúber
12.06.08,13:09
Chcem sa spýtať akým spôsobom sa kráti dovolenka za absenciu.Celý mesiac mal zamestnanec absenciu.Chcem mu krátiť dovolenku ale neviem či ju mám dať ako čerpanie a následne strhnúť z čistej alebo hrubej mzdy.Alebo dať ako čerpanie RD bez náhrady mzdy.
VERONIKA6
12.06.08,13:13
Chcem sa spýtať akým spôsobom sa kráti dovolenka za absenciu.Celý mesiac mal zamestnanec absenciu.Chcem mu krátiť dovolenku ale neviem či ju mám dať ako čerpanie a následne strhnúť z čistej alebo hrubej mzdy.Alebo dať ako čerpanie RD bez náhrady mzdy. Dovolenka sa môže krátiť o 1 až dva dni za každý vymeškaný, neospravedlnený deň v práci. A to mohol mať celý mesiac absenciu, ja by som to riešila inak.
Ing. Pavol Zúber
12.06.08,13:26
Ale ja mu zostávajúcu dovolenku nechcem dať ako čerpanie miesto absencie, lebo svojvolne nenastúpil do práce a celý mesiac pracoval už v inej firme čím mi vznikla škoda.Prečo by som mu mala platiť ešte aj RD. Preto mu ju chcem strhnúť len neviem ako.
Chobot
12.06.08,13:36
Chcem sa spýtať akým spôsobom sa kráti dovolenka za absenciu.Celý mesiac mal zamestnanec absenciu.Chcem mu krátiť dovolenku ale neviem či ju mám dať ako čerpanie a následne strhnúť z čistej alebo hrubej mzdy.Alebo dať ako čerpanie RD bez náhrady mzdy.

Ty mu vedieš za neprítomnosť absenciu, tzn. že nedostáva mzdu.

Zároveň v evidencii krátiš nárok na dovolenku o príslušný počet dní. Tie dovolenky neuvádzaš na výplatnej páske ako čerpané, jednoducho nebude mať na ne nárok. Na páske (ak tam uvádzate zostatok dovolenky) bude nárok 0. On si dovolenku nečerpá, on má absenciu. Krátenie nároku je sankcia.
Ing. Pavol Zúber
12.06.08,13:40
Ďakujem za odpoveď už mi to je jasné.
VERONIKA6
12.06.08,14:04
Ďakujem za odpoveď už mi to je jasné.
A ešte nezabudni, že tá absencia je prerušenie poistného, čiže na sociálku posielaš RL FO - prerušenie od - do, dôvod 3.