Beata
10.12.04,11:57
Vážení kolegovia - poradcovia, prosím Vás o radu.
Ak vyrobím nejaký program, predám ho ako plátca DPH plátcovi DPH do krajín EU, kto odvádza túto DPH? Spadá tento predaj softu pod §15, ods. 7, (8 písm. i; 12) zákona o DPH? Alebo to spadá pod ods. 1? Kde je podľa Vás miesto dodania služby?

Zároveň sa chcem opýtať, či výroba software je viazaná živnosť, alebo nie?!

Veľmi pekne ďakujem za Vaše rady ;)
Vladimír Ozimý
10.12.04,12:07
ja si myslim že vyroba software nie je ani živnosťou, paragraf 3 ods 1 bod b) a myslim si že to spada pod paragraf 15 ods 8 pism d), to jest sa prenasa na odberatela danova povinost.
Beata
10.12.04,12:19
Ďakujem Vladimír za odpoveď. Potvrdil si môj názor. ;)