sarmantna
22.11.06,06:34
Prosím Vás o radu pri prevode obchodného podielu. Nie som si istá, či je prevod obchodného podielu dodaním služby, či tovaru, či podlieha DPH. Prosím Vás, pomôžte, kto viete. Ďakujem.
Danila
22.11.06,08:13
Prosím Vás o radu pri prevode obchodného podielu. Nie som si istá, či je prevod obchodného podielu dodaním služby, či tovaru, či podlieha DPH. Prosím Vás, pomôžte, kto viete. Ďakujem.Prevod obchodné podielu sa považuje za zdaniteľné plnenie, ktoré je platiteľ povinný zdaniť daňou z pridanej hodnoty. Príjem z prevodu obchodného podielu sa zahrnie do základu dane. Pokiaľ ide o možnosť uplatnenia daňového výdavku, za daňový výdavok sa v zmysle § 19 ods.2 písm.g bod 1 ZDP považuje výdavok vo výške obstarávacej ceny, ale len do výšky príjmov z predaja, pričom každý predaj sa posudzuje jednotlivo.
Marta L
23.11.06,09:53
Prosim a v zmysle akeho §zakona o DPH sa k prevodu obchodneho podielu uplatnuje DPH?
Nie je prevod obchodneho podielu oslobodeny podla §39?
sarmantna
23.11.06,10:38
Danila, ďakujem za odpoveď, ale podľa mňa nie je správna. Marta L aj Vám ďakujem za odpoveď, nakoniec som sa k tomu dopátrala a zistila som, že je to podľa § 39 oslobodené, uvádza sa do riadku 5 a 6 daňového priznania, ale neovplyvňuje koeficient.