katkas
22.11.06,14:06
Potrebujem radu: za odpracovane dni sa povazuje aj dovolenka a P, podla § 144 ods. 3, ak to potrebujem na ucel vypoctu dovolenky a tam sa posudzuju odpracovane dni.
danusi
22.11.06,15:53
Dovolenkový priemer sa počítal zo skutočne odpracovaných dní, nezapočítaval sa tam príjem ani dni za D a P. Teraz je to iné?
hunakova
23.11.06,12:02
Dovolenkový priemer sa počítal zo skutočne odpracovaných dní, nezapočítaval sa tam príjem ani dni za D a P. Teraz je to iné?


Aj ja by som chcela vedieť odpoveď. Ďakujem.
Nutricia
23.11.06,12:08
Autorka textu sa pýtala na odpracované dni na účel výpočtu nároku na dovolenku a nie na dovolenkový priemer.
Ak sa jedná o dovolenkový priemer tak tam sa tieto dni nepočítajú,počítajú sa len skutočneodpracované dni + nadčasy+sviatky ak sú preplácané mesačnou mzdou nie ako náhrady mzdy.
Marti.ka
23.11.06,12:52
Potrebujem radu: za odpracovane dni sa povazuje aj dovolenka a P, podla § 144 ods. 3, ak to potrebujem na ucel vypoctu dovolenky a tam sa posudzuju odpracovane dni.

Podľa mňa sa v par. 144 ods. 3 neuvádza, že sa P považuje za výkon práce. Takže napr. pri dovolenke za odpracované dni, ak by mal zamestnanec odpracované 21 dní a 1 P dovolenka by mu podľa mňa nevznikla, keďže nemal odpracované 22 pracovných dní.
azuz
23.11.06,13:07
Podľa mňa sa v par. 144 ods. 3 neuvádza, že sa P považuje za výkon práce. Takže napr. pri dovolenke za odpracované dni, ak by mal zamestnanec odpracované 21 dní a 1 P dovolenka by mu podľa mňa nevznikla, keďže nemal odpracované 22 pracovných dní.
Ak za P považujeme prekážky v práci, tak v §144 ods.3 písm. a/ sa o.i. hovorí, že ako výkon práce sa považuje čas, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci.
Marti.ka
24.11.06,08:17
Nechcem nikoho zavádzať. Niekoľkokrát som si prečítala túto časť zákona a zakaždým sa mi zdá jeho výklad iný. Citujem : " Ako výkon práce sa posudzuje čas, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, ak sa vopred dohodlo jeho nadpracovanie, a času, po ktorý bola práca prerušená pre nepriaznivé poveternostné vplyvy." Ak má niekto čas a chuť to rozobrať, rada by som poznala váš názor na túto "vetičku".
jaja99
24.11.06,08:26
Potrebujem radu: za odpracovane dni sa povazuje aj dovolenka a P, podla § 144 ods. 3, ak to potrebujem na ucel vypoctu dovolenky a tam sa posudzuju odpracovane dni.


1. Ak chceš zistiť nárok na dovlenku za príslušný rok - teda či poskytovať podľa § 102 pomernú časť ročného nároku / počet celých mesiacov krát 1/12 ročného nároku) alebo za odpracované dni § 105, tak vtedy sa dovolenka aj prekážky považujú za odpracované dni. Započítavaš ich do počtu 60 dní v kalendárnom roku - § 101 ods.1.
2. Ak chceš zistiť priemerný zárobok, ktorým sa prepočítava výška náhrady za dovolenku, tak do vzorca nepočítaš počet dní vyčerpanej dovolenky a počet dní prekážok v rozhodujúcom období a tiež nezapočítavaš náhradu v SKK vo výpočte.
Jana Motyčková
24.11.06,08:34
Nechcem nikoho zavádzať. Niekoľkokrát som si prečítala túto časť zákona a zakaždým sa mi zdá jeho výklad iný. Citujem : " Ako výkon práce sa posudzuje čas, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, ak sa vopred dohodlo jeho nadpracovanie, a času, po ktorý bola práca prerušená pre nepriaznivé poveternostné vplyvy." Ak má niekto čas a chuť to rozobrať, rada by som poznala váš názor na túto "vetičku".
Neviem, kde tam vidíš, že prekážka v práci nie je výkonom práce. Ja vidím opak (viď tučné).
Marti.ka
24.11.06,08:53
No. veď sa na mňa hneď nehnevajte, baby. Mňa len zmiatlo to, že ako výkon práce sa posudzuje čas, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, napr. 141 ods.2.
Jana Motyčková
24.11.06,09:05
No. veď sa na mňa hneď nehnevajte, baby. Mňa len zmiatlo to, že ako výkon práce sa posudzuje čas, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci s výnimkou času pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca, napr. 141 ods.2.
My sa nehneváme:) .
Lenže ďalej veta pokračuje :"ak sa vopred dohodlo jeho nadpracovanie", čo pri platenóm P sa nedá dohodnúť. Tá časť vety znamená, že ak sa dohodne neplatné voľno, ktoré sa nadpracováva, tak výkonom práce je ten čas, kedy sa nadpracováva, nie kedy je neplatené voľno