Suzana
10.12.04,15:46
Dobrý deň,

ako mám postupovať pri určovaní daňových nákladov v súvislosti s postupením leasingu na nepodnikateľa - leasingová zmluva bola uzavretá v roku 2001 a k postúpeniu došlo v roku 2004? Mám sa riadiť zákonom 366/1999 a potom došlo k porušeniu podmienok leasingu, alebo sa mám riadiť zákonom platným v roku 2004 a potom by nedošlo k porušeniu podmienok leasingu?

dakujem vopred za každý príspevok
Suzana
21.12.04,09:25
prikladam stanovisko, ktore som dostala k tejto problematike z DU

K problematike postúpenia finančného lízingu v roku 2004 (na fyzickú osobu - nepodnikateľa , lízingová zmluva podpísaná v roku 2001), podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ďalej len zákon o dani z príjmov), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2004, poskytujeme tieto informácie.V súlade s ustanovením § 52 ods. 17 zákona o dani z príjmov vyplýva, že na zmluvy o nájme pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31.12.2003 sa použije doterajší predpis. Všetky ustanovenia zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v zn.n.p., ktoré upravovali nájomné s právom kúpy prenajatej veci, uplatnia sa až do skončenia platnosti týchto zmlúv aj po 1.1.2004.Ak v roku 2001 bola uzatvorená lízingová zmluva a v roku 2004 bola postúpená na ďalšieho nájomcu – fyzickú osobu – nepodnikateľa , je potrebné postupovať podľa ustanovení § 24 ods. 4 zák.č. 366//1999 Z.z. o daniach z príjmov v zn.n.p..