romansl
12.12.04,14:17
Ako odpisem technicke zhodnotenie (v hodnoze 19.000) dlhodobeho majetku, ktory je uz odpisany?
Dakujem za odpoved. :confused:
sway
12.12.04,14:44
Ako odpisem technicke zhodnotenie (v hodnoze 19.000) dlhodobeho majetku, ktory je uz odpisany?
Dakujem za odpoved. :confused:

Počkaj aj na názory iných, ale ja by som to dala jednorázovo do nákladov - teda zvýšila hodnotu majetku a odpísala celé. :rolleyes:
Nike
12.12.04,15:10
Tak ako hovorí sway, do 30000 odpíšeš naraz. Prikladám § 29 ods.1,2, ktorý to tvrdí tiež.§ 29
Technické zhodnotenie hmotného

majetku a nehmotného majetku

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku

a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú

výdavky na dokončené nadstavby, prístavby

a stavebné úpravy,107) rekonštrukcie a modernizácie

prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom

majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku

a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj

technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie

obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne

takéto výdavky považovať za výdavky na technické

zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú

ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny

alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku

a nehmotného majetku.