Monča
13.12.04,13:47
Ako tu už bolo spomínané v predchádzajúcich príspevkoch, firmy chcú ku koncu roka minúť peniaze. Aj nám posielajú na účet platby v plnej výške, avšak tovar vyrábame na objednávku, a ten vyrobíme a dodáme až v novom roku. Problém je v tom, že sme si podali žiadosť o registráciu za platcu DPH, ktorým by sme mali byť od 1.1.2005. Ak prijmem v 12/04 platby bez DPH a tovar dodám, keď už budem platcom, vtedy dôjde aj k zdaniteľnému plneniu, ako to vysporiadam už ako platca DPH ?
Oldi
13.12.04,15:16
Ako tu už bolo spomínané v predchádzajúcich príspevkoch, firmy chcú ku koncu roka minúť peniaze. Aj nám posielajú na účet platby v plnej výške, avšak tovar vyrábame na objednávku, a ten vyrobíme a dodáme až v novom roku. Problém je v tom, že sme si podali žiadosť o registráciu za platcu DPH, ktorým by sme mali byť od 1.1.2005. Ak prijmem v 12/04 platby bez DPH a tovar dodám, keď už budem platcom, vtedy dôjde aj k zdaniteľnému plneniu, ako to vysporiadam už ako platca DPH ?
Podľa môjho názoru, keďže platcami budete až od 1.1.2005, daň odvediete až potom, keď budete platcami, t.j. v budúcom roku. Zálohy budú vysporiadené len finančne, povinnosť platiť daň (celú) Vám vzniká až v budúcom roku. Teraz v roku 2004 aj keď prijmete platbu, nie ste platci DPH, takže Vám nevzniká daňová povinnosť. Rád by som videl aj iné názory....
rene
13.12.04,16:16
Ja by som účtovala v roku 2004 na prijaté preddavky /324/ a v roku 2005, keď bude výrobok vyrobený a dodaný tak do tržieb a na DPH .
Anairda
15.12.04,16:30
Mňa by zaujímalo, či teraz ako neplatci DPH vystavíte faktúru na tú istú sumu, akú by ste vystavili v januári.
Monča
15.12.04,17:35
Ešte stále nám platí starý cenník. Takže cenu majú garantovanú z roku 2004, aj keď k dodávke dôjde až v budúcom roku. Aj dnes som zistila, že na účte nám pribudli úhrady podľa cenníka, aj keď som ešte neobdržala žiadne objednávky. Školy musia minúť peniažky na investície (alebo ako sa to u nich definuje) do konca roka. Naozaj neviem, aké im mám vystaviť faktúry teraz, zálohové, ostré? Do 15 dní po prijatí preddavku mám vystaviť faktúru a vysporiadať daň z prijatej platby. Ak prijmem preddavok napr. 31.12.2004 (čo je celkom možné, min. roku sme zistili, že úhrada prišla 31.12.2003 o 23.45 hod.), do 15.1.2005 mám vystaviť fa - akú, s daňou alebo bez, keďže už budem platcom DPH. A do 15 dní od dodania tovaru vyhotoviť fa a vysporiadať dať z dodania tovaru za prísl. obdobie, v ktorom bol tovar dodaný, čo môže byť v 03/2005. Už som z toho .... Vie to niekto vysvetliť po lopate? Účtujem ešte stále v JÚ.
karbanová
15.12.04,21:10
V JU prijaté a platené zálohy sú nedaňové / z titulu dani z príjmu /.Ak v r.2004 nebudete registrovaný na DPH do 31.12.2004, tak z prijatých záloh / preddavkov / neodvádzate DPH.Ak sa zaregistrujete na DPH k 1.1.2005 , tak potom už všetky faktúry vystavujete s DPH od dátumu registrácie na DU.To znamená, ak budete faktúrou likvidovať prijatú zálohu z r.2004/dodanie tovaru alebo dodanie služby nastalo v r.2005 / tak fá vystavíte s DPH.Na prijaté preddavky v r. 2004 by som vystavila zálohové faktúry /aby bolo jasné aj pre dodávateľa aj pre odberateľa, že sa jedná o zálohu na budúcu dodávku tovaru alebo služby/.
Rolfi
17.12.04,22:02
Odkedy sú v JU prijate a poskytnuté zálohy nedaňové? Nemýlite sa náhodou? Vždy boli daňové!!! Preto sa s nimi vždy ku koncu roka čarovalo medzi JU a podvoj. účtovníctvom. Príjemný deň.
rene
18.12.04,10:03
Tiež som bola napochybách, lebo ja ich účtujem v JÚ uradené zálohy za plzn a elektrinu ako daňové náklady, myslím, že len v prípade nájomného zaplateného dopredu sa časovo rozlišuje.
ik-a
18.12.04,10:07
V JU je dan.uzn.vydavok alebo dan.uzn.prijem, iba ak je splnena dodavka bud sluzby alebo tovaru. A netyka sa to len najmu.
marcelaStanakova
18.12.04,10:11
Samozrejme že až po 1.1.2005 až potom keď budete platcami !!!!!!!!!!!
Marian
19.12.04,06:14
Mám pocit, že Monča mala na mysli, čo s prijatými zálohami platiteľa DPH, ktoré prijal ešte ako neplatiteľ DPH. Ja zastávam názor, že takéto zálohy nebude zdaňovať, ani keby k dodávke malo dôjsť napr. v septembri 2005. Pri dodávke jednoducho odrátať celú zálohu bez DPH.
Príklad:
20.12.2004:
10000,- 324/221 Prijatie zálohy neplatiteľom
20.09.2005:
20000,- 311/601 Tržba platiteľa
3800,- 311/343 DPH z tržby platiteľa
10000,- 324/311 Odpočet prijatej zálohy
30.09.2005:
13800,- 221/311 Doplatok odberateľa
25.10.2005:
3800,- 343/221 Odvod DPH do ŠR
Noel
19.12.04,15:47
Pozor! V JU sa časovo nerozličuje (ani v nájme) ! Platbu i zálohovú musíme zaradiť podľa DODANIA služby alebo tovaru!