koalko
13.12.04,19:36
Vie mi niekto vysvetliť § 17 ods.12) písm b)? Znamená to, že aj v JU robím časové rozlíšenie nákladov tak ako v PU?
Nike
13.12.04,21:35
Je to časové rozlíšenie záloh. Do príjmov alebo výdavkov si ich dávaš až vtedy keď je splnená aj dodávka. Ale napr. záloha na plyn alebo elektrinu ani v tomto prípade v JU nie je zálohou pre toto časové rozlíšenie, každú treba posudzovať samostatne.