Deny
07.06.04,11:08
Prosím o radu pre, ako presne vypĺňať cestovný príkaz, pri vyplácaní stravného pre vodiča, keď nemá pravidelný prac. čas a pristavenie vozidla trvá cca 0,5 hod. Začína prac. cesta už z garáže, alebo až z miesta pristavenia? A pri cestách v zahraničí, kedy počítate 6 - 12 - 18 hodín, keď napríklad odchádza o 12 tej a príde na druhý deň o 14 tej (do Čiech), koľko je to vlastne dní? ďakujem.
Braňo
07.06.04,13:33
K zahraničným cesťákom : musíš hlavne vedieť, kedy prekročil hranicu. Odvtedy sa mu počíta pobyt v zahraničí, dovtedy tuzemský cesťák.
Deny
07.06.04,14:04
Díky, to mi je jasné, len neviem či sa počíta deň do 24,00 hod a potom od 0,00 ďalší deň a ten začiatok pri domácich cestách. Neviem, či som sa správne vyjadrila.
tibor
07.06.04,14:28
ja mám v internej smernici (a v súlade so zákonmi) dané, že sa to berie podľa kalendárnych dní - takže u Teba to znamená, že za prvý deň má 12 hod a za 2.deň 14. hod. ale ja nerobím v doprave - môžeš si to usmerniť u Teba podľa svojich potrieb - ale dodržuj to tak stále ako napíšeš v smernici - ja to mám o to jednoduchšie, že som ihneď pri hraniciach - proste od nás je na hranice 5-7 min (Berg, 15 min Kitsee, či 30 min Kúty...) - takže to je v podstate totožné s odchodom z práce. Predsa všetko je otázka medziľudských a pracovných vzťahov na pracovisku...vedenie a majitelia chcú mať všetko načas a v poriadku a zamestnanci grošíky...takže je to o dohode, ktorú prenesieš do IS v súlade so zákonmi.
Deny
08.06.04,07:17
Ďakujem za radu.
Peťo
08.06.04,09:32
Na doplnenie. Najprv je potrebné mať jasno v pojmoch. Zákon v § 2 hovorí, že .... pracovná cesta je čas od nástupu do iného miesta , ako je jeho PRAVIDELNÉ PRACOVISKO vrátane výkonu práce na tomto mieste, do skončenia tejto cesty. To znamená, že pre účely cest. náhrad, musím mať so zamestnancom písomne dohodnuté pravidelné pracovisko /§2 odst.3 zákona o cest.náhradách/. V prípade ak také miesto nie je dohodnuté, , za pravid. pracovisko sa až potom považuje m i e s t o v ý k o n u p r á c e , dohodnute v prac.zmluve . Teda ak nemate so zamestnancom dohodnuté ako pravidelné prac. G A R A Ž / predpokladám ,že mimo areálu organizácie/, tak potom jeho prac.cesta začína opustením vrátnice firmy ,ak je ako miesto výkonu práce určené jej sídlo. Môže to byť mesto alebo kraj XY, potom prac.cesta začína až prekročením ich obvodu. U vodičov /príp. iných špecif.zamestnaní/, môže zamestnavateľ určiť ako pravidelné pracovisko aj bydlisko zamestnanca. V takomto prípade je potrebné mať na zreteli, že každé opustenie bydliska , kvôli prac.povinnostiam samozrejme, je prac. cesta so všetkými náhradami podľa zákona. U zahraničných prac. ciest je rozhodujúci čas prechodu slovenskej hranice ,zo i do SR a prac. cesta sa posudzuje v kalendárnych dňoch ,teda od 00 hod. do 24,oo hod. ,tak ako si to uviedla.
Dobre je , tak ako bolo v predchadzaj.príspevkoch povedané, vypracovať si internú smernicu, a konkretizovať prišlusné ustanovenia zákona na svoje podmienky. Všetko dobre.