kubina
11.12.06,08:56
Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu, majiteľ sa zúčastnil 6.12.2006 seminára v ČR kde zaplatil v hotovosti účastnícky poplatok 2.900 CZK aký kurz mám použiť v peňažnom denníku, keď mi predložil aj doklad o nákupe CZK. Kurz zo zmenárne alebo NBS 6.12.06?
mysimis
11.12.06,09:03
Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu, majiteľ sa zúčastnil 6.12.2006 seminára v ČR kde zaplatil v hotovosti účastnícky poplatok 2.900 CZK aký kurz mám použiť v peňažnom denníku, keď mi predložil aj doklad o nákupe CZK. Kurz zo zmenárne alebo NBS 6.12.06?

Podľa zákona je potrebné použiť kurz NBS.
kubina
11.12.06,09:10
A ako je to pri výdavku ktorý nastane na bankovom účte, napr. nakúpi PHM v ČR zaplatí kartou 700 CZK, ale ja na výpise mám sumu už prepočítanú kurzom banky?
Lucia7
11.12.06,09:17
V takom prípade používaš kurz komerčnej banky.
kubina
11.12.06,09:21
A aký je v tom rozdiel pri platbe v hotovosti keď nakupim valuty v zmenárni a potom s nimi zaplatím nejaký nákup alebo zaplatím kartou kde vlastne tiež nakupujem valuty od banky, nemalo by to malo byť to isté a proste keď mám doklad o nákupe valút účtovať týmto kurzom. Prípadne prepočítať najskôr NBS a následne zaúčtovať kurzový rozdiel medzí týmto kurzom a kurzom zmenárne alebo banky?
Peterka
11.12.06,09:24
1. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis.
2.Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
3. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku 3.
Lucia7
11.12.06,10:01
A aký je v tom rozdiel pri platbe v hotovosti keď nakupim valuty v zmenárni a potom s nimi zaplatím nejaký nákup alebo zaplatím kartou kde vlastne tiež nakupujem valuty od banky, nemalo by to malo byť to isté a proste keď mám doklad o nákupe valút účtovať týmto kurzom. Prípadne prepočítať najskôr NBS a následne zaúčtovať kurzový rozdiel medzí týmto kurzom a kurzom zmenárne alebo banky?

Keď platíš kartou tak nenakupuješ valuty ale ide o devízy. Dokonca platba kartou býva výhodnejšia ako platiť v hotovosti nakoľko devízový kurz býva oproti valutovému nižší.

Ďalšie vysvetlenie máš od Peterka.
kubina
11.12.06,10:12
Ja len nerozumiem tomu §24 ods 3 pri nákupe a predaji cudzej meny použije účtovná jednotka kurz za ktorý boli hodnoty nakúpené alebo predané
Danila
11.12.06,10:29
Ja len nerozumiem tomu §24 ods 3 pri nákupe a predaji cudzej meny použije účtovná jednotka kurz za ktorý boli hodnoty nakúpené alebo predanéČiže nie kurz NBS, ale doklad zo zmenárne bude podkladom pre účtovanie valutovej pokladne.
Peterka
11.12.06,10:30
Ak kúpim (predám ) cudziu menu v zmenárni alebo v banke, tak použijem ten kurz za ktorý som kúpil (predal) nie kurz NBS
kubina
11.12.06,10:43
Takže je to tak, že keď mám doklad o nákupe cudzej meny a následne si za valuty niečo kúpim prerátam to týmto kurzom §24 ods 3, ale ak nemám doklad o nákupe valút použijem kurz NBS § 24 ods 2?
Lucia7
11.12.06,12:41
Takže je to tak, že keď mám doklad o nákupe cudzej meny a následne si za valuty niečo kúpim prerátam to týmto kurzom §24 ods 3, ale ak nemám doklad o nákupe valút použijem kurz NBS § 24 ods 2?

Predpokladám, že o valutovej pokladni nebudeš účtovať ale ide Ti vlastne len o prepočítanie výdavku v cudzej mene na SKK. V takomto prípade nepoužívaš kurz uvedený na doklade o nákupe CM ale kurz NBS.

Kurz z dokladu o nákupe CM by si použil len v prípade príjmu hotovosti do valutovej pokladne.
Peterka
11.12.06,13:40
Takže je to tak, že keď mám doklad o nákupe cudzej meny a následne si za valuty niečo kúpim prerátam to týmto kurzom §24 ods 3, ale ak nemám doklad o nákupe valút použijem kurz NBS § 24 ods 2?
Použiješ kurz pri výdaji cudzej meny z pokaldne, ktorým účtuješ v pokladni (FIFO alebo vážený aritmetický priemer)
romanpp
11.12.06,17:01
"Ahojte,
chcem Vás poprosiť o radu, majiteľ sa zúčastnil 6.12.2006 seminára v ČR kde zaplatil v hotovosti účastnícky poplatok 2.900 CZK aký kurz mám použiť v peňažnom denníku, keď mi predložil aj doklad o nákupe CZK. Kurz zo zmenárne alebo NBS 6.12.06?"

Predpokladám, že máš dva rôzne doklady:
1. Doklad o nákupe valút (neviem koľko toho nakúpil)
2. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 2.900 CZK

Jedná sa teda o dva rôzne účtovné prípady:

1. Nákup valút

(Príspevok č. 12: "Predpokladám, že o valutovej pokladni nebudeš účtovať ale ide Ti vlastne len o prepočítanie výdavku v cudzej mene na SKK. V takomto prípade nepoužívaš kurz uvedený na doklade o nákupe CM ale kurz NBS.
Kurz z dokladu o nákupe CM by si použil len v prípade príjmu hotovosti do valutovej pokladne.)
Bohužiaľ ale bez účtovania valutovej pokladne sa to nedá. Nie je možné realizovať účtovný prípad č. 2, ak nemáme vo valutovej pokladni 2.900,- CZK.

Nákup valút sa účtuje kurzom za ktorý bola cudzia mena nakúpená (Zákon 431/2002, § 24 ods. 3).

2. Zaplatenie účastníckeho poplatku 2.900 CZK
Výdavky v cudzej mene sa účtujú kurzom NBS ku dňu ich uskutočnenia.
Lucia7
11.12.06,18:57
1. Nákup valút

(Príspevok č. 12: "Predpokladám, že o valutovej pokladni nebudeš účtovať ale ide Ti vlastne len o prepočítanie výdavku v cudzej mene na SKK. V takomto prípade nepoužívaš kurz uvedený na doklade o nákupe CM ale kurz NBS.
Kurz z dokladu o nákupe CM by si použil len v prípade príjmu hotovosti do valutovej pokladne.)
Bohužiaľ ale bez účtovania valutovej pokladne sa to nedá. Nie je možné realizovať účtovný prípad č. 2, ak nemáme vo valutovej pokladni 2.900,- CZK.

Nákup valút sa účtuje kurzom za ktorý bola cudzia mena nakúpená (Zákon 431/2002, § 24 ods. 3).Ak ide o jednorazový výdavok a ÚJ nebude účtovať o valutovej pokladni, tak jednoducho sa výdavok prepočítaný kurzom NBS preplatí v SKK.

Samozrejme iná vec je, ak sa vyberú peniaze z pokladne SKK, v zmenárni sa zamenia za valuty, potom účtujeme príjem do valutovej pokladne atď atď..... cez účet 261.

Ak si však zamestnanec resp. osoba, ktorej má byť výdavok preplatený zamenil svoje vlastné peniaze aby mohol hradiť výdavky a preplatiť ich chce v SKK, tak nevidím najmenší dôvod účtovať o valutovej pokladni.