luluha
11.12.06,10:57
Zaujímalo by ma či sa dá nejako spraviť prevod auta z s.r.o. na súkromnú osobu pre jeho odpísaním. Autu bol ukončený leasing teraz v decembri po troch rokoch. Pravdepodobne by sa to riešilo predajom cez kúpno-predajnú zmluvu a zaplatená suma by išla do príjmu s.r.o.
Peterka
11.12.06,11:21
Nerozumiem "pred odpísaním", lebo po skončení má auto predajn ú cenu zvyčajne nižšiu ako 30000,-Sk a preto sa pri skončení leasingu účtuje zostatková hodnota priámo do nákaldov. Po skončení leasingu a prevode vlastníckeho práva na sro, je možné nakladať s majetkom a t.j. aj predať.
luluha
11.12.06,12:41
Odpísanie, myslím tým že auto sa odpisuje 4 roky a mne ešte jeden rok ostáva.
mysimis
11.12.06,12:55
Tak to auto má v majetku zostatkovú hodnotu a za tú môpžeš auto odpredať.