mončika
11.12.06,11:11
25.9.06 nám dodávateľ z ČR /plátca DPH/ vystavil fa na tovar v CZK, ktorý sme si prevzali osobne až 10.10.06. Samozdanenie mi vzniká až 15.11.06. Aký kurz pre samozdanenie mám použiť? Ďakujem.
Peterka
11.12.06,11:27
Daňová povinnosť vzniká dnom vystavenia faktúry, t.j. kurz NBS v tento deň.
Jana Acsová
11.12.06,11:43
Kurz zo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak bola faktúra vystavená vopred, určili ste si deň vzniku daňovej povinnosti, z toho dňa použite aj kurz NBS, ak nepoužívate iný.
Jana Acsová
11.12.06,11:44
Samozdanenie mi vzniká až 15.11.06. Aký kurz pre samozdanenie mám použiť? Samozdanenie nevzniká, zrejme ste mali na mysli vznik daňovej povinnosti. A tak ste si aj odpovedali. Použite kurz 15.11.2006.
Lucia7
11.12.06,12:34
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

Takže nebude náhodou dátum vzniku daňovej povinnosti deň vystavenia faktúry? :)
Jana Acsová
11.12.06,16:24
Nie.
Zo zadania otázky je aplikovaný § 20 ods. 1 písm. a).
Jana Acsová
11.12.06,16:27
Viac napr. v najčastejších otázkach k DPH, alebo faktúra vystavená vopredfaktúra vystavená predom
Jana Acsová
11.12.06,16:29
Lucia7
11.12.06,19:18
Prešla som si všetky príspevky, ale bohužial mi stále vychádza nasledovné:

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká


a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo ak do tohoto dátumu nemám faktúru, čo sa pri zahraničných dodávateľoch bežne stáva a keďže viem, že mi tovar bol dodaný a dodávateľ mi ešte nevystavil faktúru, tak mi vzniká daňová povinnosť týmto dňom


b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a). a toto hovorí jasne, ak bola faktúra vystavená pred týmto dňom, je dňom vzniku daňovej povinnosti deň vystavenia faktúru.



Tento postup je odobrený aj daňovým poradcom. Ale samozrejme toto všetko je vecou vystvetlenia si zákona :)
Jana Acsová
12.12.06,08:26
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

Predmetné chápem, že tento termín platí v prípade, že bola splnená dodávka. Čo je to dodanie tovaru je vysvetlené v zákone (právo nakladať s tovarom ako vlasntík, pričom pri nadobudnutí tovar sa tovar považuje za dodaný za rovnakých podmienok ako by to bolo v prípade tuzemskej dodávky).

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

Toto ustanovenie chápeme v súvislosti s vyhotovením faktúry po dodávke, nakoľko sa odvoláva na predchádzajúce písmeno ustanovenia § 20 ods. 1. Vezmime si príklad, že faktúra je vyhotovená vopred tri mesiace. Aj to sa stáva. Ak máme dokladované dodanie (prepravné doklady atď.) a vieme ho preukázať, musíme podať DDP? Alebo prečo by mala vzniknúť daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry ak nedošlo k dodaniu? A zákon nehovorí, že máme rozlišovať počet dní, o koľko bola faktúra vyhotovená vopred. Rieši iba vznik daňovej povinnosti po dodávke a vznik daňovej povinnosti po dodávke ak bola faktúra vyhotovená v stanovenej lehote. Iný prípad v § 20 riešený nie je.

Ale k predmetnému je veľa výkladov aj na Porade (nielen z mojich príspevkov) a aj na stránke DRSR. Mám za to, že s predmetným boli problémy po bezprostrednom nadobudnutí účinností zákona 222/2004. Teraz vznikajú akurát aplikačné problémy vzhľadom na dohodnuté dodacie podmienky a nadväznosť vystavenia faktúry na odovzdanie tovaru prepravcovi.
Lucia7
12.12.06,08:35
beriem teda moje príspevky späť. Zase som o niečo múdrejšia :) ďakujem.
Peterka
12.12.06,11:32
Súhlasím s Lucia7 -s predposledným názorom, vznik daňovej povinnosti je presne definovaný v Zákone a vôbec nie je viazaný na dodanie tovaru. Obdobne platí aj dodanie tovaru v SR, tiež vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník (kúpim tovar a ešte je v sklade dodávateľa a môžem ho previesť na môj sklad o tri mesiace neskoršie).
Denda
13.12.06,12:45
Súhlasím s Lucia7 -s predposledným názorom, vznik daňovej povinnosti je presne definovaný v Zákone a vôbec nie je viazaný na dodanie tovaru. Obdobne platí aj dodanie tovaru v SR, tiež vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník (kúpim tovar a ešte je v sklade dodávateľa a môžem ho previesť na môj sklad o tri mesiace neskoršie).
Ak je presne definovaný v zákone a nie je viazaný na dodanie tovaru tak potom sa asi vedú zbytočné polemiky aj na DRSR
napr.:http://www.porada.sk/t29505-nadobudnutie-tovaru--dp-stanovisko-dr.html