STRELEC
11.12.06,11:20
Mám problém - uplatniť DPH či nie v takomto prípade:

1. Neplatca DPH predal plátcovi DPH v r.2005 tovar na základe kúpnej zmluvy. V zmluve bola zakotvená podmienka, že kupujúci bude mať nárok na spätné vrátenie tovaru predávajúcemu a vrátenie ním uhradenej ceny, ak tovar do stanovenej lehoty nepredá.
2. V roku 2006 došlo k vráteniu tovaru v zmysle ich zmluvy a k vráteniu ceny. V pôvodnej cene (bez DPH). Pritom v roku 2005 došlo u tovaru k zmene majiteľa.
Predávajúci sa sice medzitým stal aj plátcom DPH, čo by zdanlivo zjednodušovalo situáciu, ale napriek tomu mám problém, ako onen obchodný prípad posúdiť z pohľadu DPH. K vysporiadaniu medzi účastníkmi došlo tak, ako bol svojho času obchod uzavretý - bez DPH.

Vytvoril som si názor, ale istý si vonkoncom nie som. Poprosím Vás týmto o Váš názor - ako by ste postupovali Vy? Zdanili by ste ono vrátenie tovaru?

Je vrátenie tovaru zdaniteľným plnením? Ďakujem.
Peterka
11.12.06,11:23
Ak prešlo vlastníctvo, potom si myslím že vrátenie tovaru je vlastne predaj,t.j. s DPH.
STRELEC
11.12.06,11:55
Ak prešlo vlastníctvo, potom si myslím že vrátenie tovaru je vlastne predaj,t.j. s DPH.Moc sa mi to pre tento prípad nehodí, ale som toho istého názoru ako Peterka a McMarti. Vedel by niekto poradiť riešenie? Iné. Vďaka.
STRELEC
11.12.06,12:24
[quote=STRELEC]Moc sa mi to pre tento prípad nehodí, ale som toho istého názoru ako Peterka a McMarti. Vedel by niekto poradiť riešenie? Iné. Vďaka.
STRELEC
11.12.06,20:23
Ak prešlo vlastníctvo, potom si myslím že vrátenie tovaru je vlastne predaj,t.j. s DPH.S ú h l a s ?
Orsz
11.12.06,20:39
S ú h l a s ?

Podľa mňa by to malo byť s DPH - v podstate k zmene vlastníctva prichádzalo.
To, že si dohodli, že ak nepredá tovar, môže ho vrátiť späť, a pritom riadne tento tovar faktúrovali, ide o riadny zdaniteľný predaj. Keďže predtým platcom DPH nebol, bolo to bez DPH. teraz je platcom DPH a musí postupovať ako pri každom inom plnení, ktoré podlieha DPH.
STRELEC
11.12.06,21:32
Podľa mňa by to malo byť s DPH - v podstate k zmene vlastníctva prichádzalo. ..... , ide o riadny zdaniteľný predaj. ....
Žiaľ zhoduješ sa s McMarti, Peterka a aj so mnou. Skúšal som, či mi niekto nebude vedieť niečo poradiť. Žiaľ nie. Ani cez SS.
Jednu radu som dostal: zmluvu "opraviť" v tom zmysle, že v prvej fáze nedošlo k zmene vlastníctva. S touto radou som sa nemohol stotožniť. To by znamenalo, že kupujúci (r2005) by nemal oprávnený daňový výdavok.
Druhá fáza môže byť akákoľvek rozumná, ale prvá musí ostať bez zmien. A tu je troška problém.
Orsz
11.12.06,21:43
Žiaľ zhoduješ sa s McMarti, Peterka a aj so mnou. Skúšal som, či mi niekto nebude vedieť niečo poradiť. Žiaľ nie. Ani cez SS.
Jednu radu som dostal: zmluvu "opraviť" v tom zmysle, že v prvej fáze nedošlo k zmene vlastníctva. S touto radou som sa nemohol stotožniť. To by znamenalo, že kupujúci (r2005) by nemal oprávnený daňový výdavok.
Druhá fáza môže byť akákoľvek rozumná, ale prvá musí ostať bez zmien. A tu je troška problém.

Presne tak. Mohlo sa postupovať ako pri komisionálnom obchode, to znamená, že tovar sa presunie, ale faktúruje sa až predané množstvo, a ak sa nepredá, vráti sa späť majiteľovi bez účtovania. V tomto prípade však došlo aj k úhrade, takže to nemožno takto posudzovať. máš pravdu, bol by to neoprávnený daňový výdavok.
Orsz
11.12.06,21:47
A....STRELEC.......všetko najlepšie k dnešným NARODENINÁM!