Vladimír Ozimý
11.12.06,11:34
ahojte, spoločnosť chce vyplatiť dividendy do nemecka z rokov pred 1.1.2004 ide o to bolo vtedy už možné oslobodenie od dane z príjmov? no lebo jedna auditorka tvrdí že tam bolo oslobodenie...ja o tom nič neviem preto sa pýtam...
suzuki
11.12.06,12:25
pozri si §52 os 24 zákona o dani z príjmu - prechodné ustanovenia
Vladimír Ozimý
11.12.06,12:36
hm to mám už prečítané...ale viem čosi mi chodí po rozume že vyplácanie do zahraničia už je oslobodené od dane aj na dividendy z roka 2003 a skôr ale neviem sa dopátrať k tomu paragrafu...niečo sa mi marí ale potrebujem sa uistiť ako je to v skutočnosti
Vladimír Ozimý
11.12.06,19:36
asi nemáte nikto skúsenosti ale zaujima ma či neviete kde by som našiel odkaz na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s nemeckom
Vladimír Ozimý
12.12.06,11:09
tak trochu po tom pátram.

základné body:
- záujem vyplatiť zisk z obdobia pred 1.1.2004
- majiteľ Nemec - 100%
- zdaňovať či nezdaňovať tento príjem?

No keď sa zameriame na paragraf 595/2003 52 ods 24 čo hovorí:


(24) Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7
písm. c), podľa ktorého uvedené plnenia nie sú zdaňované,
sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie
obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona,
na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom
zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí
účinnosti tohto zákona. Uvedené sa použije aj
na prípady vyplácania týchto príjmov subjektom so
sídlom alebo bydliskom mimo územia Slovenskej republiky.

no z toho mi logicky vyplýva že platí pre to ustanovenia dane z príjmu 366/1999 Zb.

čo hovorí paragraf 2) Daňovníci ktorí nemajú na území SR bydlisko alebo sa tu obvykle nezdržiavajú zdaňujú príjmy plynúce zo zdrojov v SR (par.22)

čo hovorí paragraf 22 ods 1 pism d bod 4: príjmom plynúcim zo zdroja na území SR sú podiely na zisku

ďalej paragraf 23 hovorí že do základu dane sa nezahrňa príjem zdaňovaný osobitnou sadzbou dane (par 36)

Paragraf 36 ods 2 pism c bod 3 hovorí: osobitnou sadzbou dane vo výške 15 percent sa zdaňujú podiely na zisku v s.r.o.

Ale zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom v článku 10 hovorí: Dividendy môžu byť zdanené aj v tomto druhom štáte ale:
max 5% ak priamý podiel vlastníctva je väčší ako 25%

z toho mi logicky vyplyva že by sme vyplatenie dividendy mali zdaniť 5 percentami. Hm úvaha ale počul som názor že ak ide o vyplacanie dividend do zahraničia aj z pred roka 2004 už sa to nezdaňuje HM?
Vladimír Ozimý
12.12.06,14:01
ešte pripajam link na pokyn DRSR k vyplacaniam dividend pre nerezidenta SR

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/podzis06.doc

snáď moja úvaha bola správna
Vladimír Ozimý
14.12.06,09:18
ospravedlňujem sa príspevkami...keďže v zbierke som si načítal nie uplne znenie 595/03 tak som vychádzal z toho čo som popísal ale v paragrafe 52 ods 24 je to jasne napísané ak je podiel priamy väčší ako 25% nie je to predmetom dane...takže ešte raz ak som niekoho nechtiac svojimi uvahami domylil ospravedlňujem sa a pozyvam na pivo :)