sybila3
11.12.06,18:26
Penále za lízing v JU môžem účtovať do V OST nepodliehajúce dani z príjmov, alebo nie? dík
ekopo
11.12.06,18:53
Ak sú penále za neskoré platby uvedené v podmienkach leasingu, tak sa jedná o výdavok ovplyvňujúci ZD.
sybila3
17.01.07,10:43
Týka sa to aj zmluvnej pokuty - výdaje ovplyvnujúce ZD? dík
Zita5
17.01.07,10:45
Týka sa to aj zmluvnej pokuty - výdaje ovplyvnujúce ZD? dík


Zmluvná pokuta vyplývajúca z uzatvorenej zmluvy o lízingu - VOZD .
sybila3
17.01.07,10:47
A zaúčtujem to do réžie?
A ešte aby som si ďalšie ujasnila - penále od DU? - neovpl. ZD? díky
vikinka
17.01.07,10:55
Penále od DÚ neovpl.ZD ,zmluvná pokuta do réžie.