Berna
11.12.06,19:22
Manžel je podnikateľ a vlastní dve autá. Jedno má zahrnuté v majetku firmy a odpisuje ho, druhé nemá zahrnuté v podnikaní. Obe autá prenajíma na základe zmlúv o prenájme iných podnikateľom a prijíma za tento prenájom finančnú odplatu. Príjem za prvé auto zaradí v daňovom priznaní do § 6 ods.1. nakoľko aj v predmete podnikania má tiež prenájom MV. Kam ale zaradiť príjem z prenájmu druhého auta? Môže to ísť do § 6 ods.3 ? Ak nie, kam potom?
Fany
12.12.06,08:50
A nemôže ho zaradiť do podnikania a tiež tak prenajímať? Potom by to bolo tiež v §6/1. Ale ak ho z nejakých dôvodov zaradiť do podnikania nechce, potom tiež neviem. Ale asi do §8. Alebo ho môže iba "vypožičať" a to je bezplatné, potom ale oficiálne ani jedna strana nemôže evidovať finančnú odplatu.
Braňo
12.12.06,08:55
Príjem z druhého "súkromného" auta by som zaradil do ostatných príjmov. ale zrejme sa tým oberie o možnosť si uplatniť nejaké náklady v súvislosti s týmto autom.