Jozef Mihál
11.12.06,23:07
Oplatí sa prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a platiť si poistné z minimálneho základu?

Napríklad ak ide o osobu, ktorá v minulosti mala nadpriemerný príjem v zamestnaní avšak v súčasnosti je bez zamestnania a nie je ani povinne poistená ako SZČO a do dôchodku zostávajú tri roky?
Jozef Mihál
11.12.06,22:24
Dobrovoľné dôchodkové poistenie platené z minimálneho základu v takýchto prípadoch nemožno odporučiť, práve naopak.

Uveďme príklad osoby, ktorá mala do roku 1993 "plus - mínus" priemerný plat, od roku 1994 mala dobré zamestnanie s platom na úrovni dvojnásobku slovenského priemeru, od r.2004 zamestnanie stratila a dôchodkový vek dovŕši začiatkom roku 2007. O starobný dôchodok požiada k 2.1.2007.

V príspevku sú použité skratky:

OMB - osobný mzdový bod podľa § 62 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
POMB - priemerný osobný mzdový bod podľa § 63 zákona.

Výpočet sumy starobného dôchodku je podľa § 66 daný vzorcom:

Suma dôchodku = POMB x odpr.roky x 235,51


Prvá alternatíva - po strate zamestnania sa neprihlási ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

Za roky 1984 - 1993 dosiahla OMB = 1 (priemerný plat)

Za roky 1994 - 2003 dosiahla OMB = 2 (dvojnásobok priem.platu)

V rokoch 2004 až 2006 nezamestnaná, neplatila nič.

POMB = (10 x 1 + 10 x 2) / 20 = 1,5

Odpr.roky = 40

Suma dôchodku = POMB x odpr.roky x 235,51 = 1,5 x 40 x 235,51 = 14131 Sk.


Druhá alternatíva - po strate zamestnania sa prihlási ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba s minimálnym vymeriavacím základom

Za roky 1984 - 1993 dosiahla OMB = 1 (priemerný plat)

Za roky 1994 - 2003 dosiahla OMB = 2 (dvojnásobok priem.platu)

V rokoch 2004 až 2006 nezamestnaná, platila dobrovoľné dôch.poistenie z minima, OMB = 0,4 (približne)

POMB = (10 x 1 + 10 x 2 + 3 x 0,4) / 23 = 1,3566

Odpr.roky = 43

Suma dôchodku = POMB x odpr.roky x 235,51 = 1,3566 x 43 x 235,51 = 13739 Sk.


Vyhodnotenie

Je to paradoxné, ale výhodnejšia je prvá alternatíva - neprihlásiť sa ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba. "Vtip" je v tom, že síce pri existencií dobrovoľného dôchodkového poistenia narastie počet rokov dôchodkového poistenia - ale na druhej strane pri platení z minimálneho základu sa "pokazí" priemerný osobný mzdový bod. V uvedenom príklade je rozdiel 392 Sk mesačne v prospech alternatívy "neprihlásiť sa".

ZSP_§60
ZSP_§61
ZSP_§62
ZSP_§63
ZSP_§64
ZSP_§66
jablko
30.01.07,16:48
A má význam odvádzať z priemerného príjmu?
Jozef Mihál
30.01.07,17:02
Základná poučka znie: Ak si mám platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie tak tak, aby som si nepokazil doterajší priemerný osobný mzdový bod.

Ak som doteraz mal POMB 1, tak nič nepokazím, ak si určím VZ vo výške aktuálneho priemerného zárobku (tj. pre rok 2007 by som si určil VZ cca 19000 - 20000 Sk).

Ak som mal doteraz POMB 0,5, tak nič nepokazím, ak si určím VZ vo výške polovice aktuálneho priemerného zárobku (tj. pre rok 2007 by som si určil VZ cca 10000 Sk).

Atď.
jablko
30.01.07,17:26
Až ma hrôza obchádza.Mne vychádza,že keď som mala do 31.12.05 POMB 1,9 v r 06 som odvádzala tak, že som dosiahla OMP 1, tak som si POMB znížila?Alebo mi už preskakuje.
Jozef Mihál
30.01.07,17:33
Škoda, tým ste si znížila POMB...o nejakú desatinku...
jablko
30.01.07,17:35
Okamžite sa odhlasujem a vďaka
Janiela
20.06.08,17:06
P. Mihál, prosím Vás, ako je to u SZČO, ak v súčasnosti platí povinne odvody z minimálnej mzdy. Má 58 rokov a rád by mal vyšší dôchodok. Má význam sa prihlásiť na dobrovoľné dôchodkové poistenie?
momaria
24.07.08,04:41
Dobrý deň. Spoločnosť s.r.o.- konateľ, spoločník, zamestnanec je jedna a tá istá osoba.. V mesiaci február 2009 mu vzniká nárok na starobný dôchodok. Javí sa, že do konca roka bude mať zisk cca 500 tis. a rozmýšľa ako si zabezpečiť vyšší dôchodok. Takže uvažujem, čo mu poradiť. Jedna možnosť je zvýšiť mu mzdy formou odmien do maximálneho VZ do SP, ale to by zbytočne zas platil veľké odvody do ZP a daň zo mzdy.
Druhú alternatívu vidím a zdá sa mi najlepšia pripoistiť sa dôchodkovo dobrovoľne do max. VZ na starobné poistenie.
Za posledné roky mal nasledovný VZ v priemere:
rok 2003 ... 9000.-Sk/mes.
rok 2004...10000.-Sk/mes.
rok 2005...10000.-Sk/mes.
rok 2006...12000.-Sk/mes.
rok 2007...12000.-Sk/mes.
Poradí mi niekto prosím, či sa mu oplatí pripoistiť dobrovoľne na dôchodkové poistenie do max. VZ. Ktoré poistenie by spolu s tým musel platiť?
Uvažujem, či si koruny radšej neodloží do vrecka, alebo ich niekam investuje, ako ich vloží do štátu a návratnosti sa možno ani nedožije.
Jozef Mihál
24.07.08,11:45
P. Mihál, prosím Vás, ako je to u SZČO, ak v súčasnosti platí povinne odvody z minimálnej mzdy. Má 58 rokov a rád by mal vyšší dôchodok. Má význam sa prihlásiť na dobrovoľné dôchodkové poistenie?
Bez poznania histórie odvodov od roku 1984 sa seriózne poradiť nedá. Vo všeobecnosti sa dobrovoľné dôchodkové poistenie ako spôsob zvýšenia dôchodku neodporúča.

V každom prípade si dajte pozor na jasné pravidlo: v roku, v ktorom požiada o dôchodok, nemá žiaden zmysel platiť si DNP - pretože tento (posledný) rok sa pri výpočte priemerného osobného mzdového budu nezohľadňuje.
Jozef Mihál
24.07.08,11:49
Dobrý deň. Spoločnosť s.r.o.- konateľ, spoločník, zamestnanec je jedna a tá istá osoba.. V mesiaci február 2009 mu vzniká nárok na starobný dôchodok. Javí sa, že do konca roka bude mať zisk cca 500 tis. a rozmýšľa ako si zabezpečiť vyšší dôchodok. Takže uvažujem, čo mu poradiť. Jedna možnosť je zvýšiť mu mzdy formou odmien do maximálneho VZ do SP, ale to by zbytočne zas platil veľké odvody do ZP a daň zo mzdy.
Druhú alternatívu vidím a zdá sa mi najlepšia pripoistiť sa dôchodkovo dobrovoľne do max. VZ na starobné poistenie.
Za posledné roky mal nasledovný VZ v priemere:
rok 2003 ... 9000.-Sk/mes.
rok 2004...10000.-Sk/mes.
rok 2005...10000.-Sk/mes.
rok 2006...12000.-Sk/mes.
rok 2007...12000.-Sk/mes.
Poradí mi niekto prosím, či sa mu oplatí pripoistiť dobrovoľne na dôchodkové poistenie do max. VZ. Ktoré poistenie by spolu s tým musel platiť?
Uvažujem, či si koruny radšej neodloží do vrecka, alebo ich niekam investuje, ako ich vloží do štátu a návratnosti sa možno ani nedožije.
POMB sa v jeho prípade vypočítava za roky 1984 až 2008, preto bez poznania výšky jeho VZ od roku 1984 seriózna rada nie je možná.

Skúste si tieto staršie roky zistiť a sama prepočítať POMB a dôchodok v prípade, že sa na DNP neprihlási a v prípade, že sa na DNP prihlási s vysokým základom.

Osobne som skeptik a vopred si myslím, že úspech sa takto nedosiahne.
momaria
25.07.08,07:08
Ďakujem za radu a reakciu..skúsim to zistiť, ale aj tak si myslím, že do konca februára 2009 kedy ide do star. dôchodku je už aj tak krátka doba, aby si mohol takýmto spôsobom navýšiť dôchodok.Keby tak chcel urobiť, max. VZ by bol 80584.-Sk a platil by tak z neho 18 % čo jest.14506 Sk????
Jozef Mihál
25.07.08,08:14
Max. VZ je 80584 Sk, pozor, maximálny osobný mzdový bod za rok 2007 je ohraničený hodnotou 3, takže ak mal od začiatku roka 2007 relatívne vysoký VZ v zamestnaní, nezhodnotil by sa mu celý VZ 80584 Sk.

Okrem toho pozor, odvody sa platia v súčte všetkých existujúcich poistení z VZ max. 80584 Sk.

Sadzba pri dobrovoľnom dôch. poistení ak ešte nepoberá dôchodok je 28,75%.

Opakujem: neodporúčam to.

P.S: V roku, v ktorom sa odchádza na dôchodok, tj. v roku 2009, nech sa nesnaží mať vysoký základ - rok, v ktorom sa odchádza do dôchodku sa pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu nezohľadňuje. Platiť vysoké odvody v roku odchodu do dôchodku sú úplne zbytočne vyhodené peniaze.
Janiela
25.07.08,18:16
Bez poznania histórie odvodov od roku 1984 sa seriózne poradiť nedá. Vo všeobecnosti sa dobrovoľné dôchodkové poistenie ako spôsob zvýšenia dôchodku neodporúča.

V každom prípade si dajte pozor na jasné pravidlo: v roku, v ktorom požiada o dôchodok, nemá žiaden zmysel platiť si DNP - pretože tento (posledný) rok sa pri výpočte priemerného osobného mzdového budu nezohľadňuje.
Veľmi pekne ďakujem.
momaria
25.07.08,18:54
Ďakujem.Dnes som mu tak poradila.
Arava
09.02.09,18:22
Mám zamestnankyňu ktorá dovrši dôchodkový vek 28.4.2010, z organizačných dôvodou s ňou ukončíme pracovný pomer 31.3.2009. Oplatí sa jej dobrovoľné dochodkové pripoistenie? Má sa táto zamestnankyňa zaevidovať na úrad práce poberať podporu v nezamestnanosti 6 mesiacov a potom požiadať o dôchodok, alebo má požiadať o prečasný starobný dochodok hneď po ukončení pracovného pomeru.
Jozef Mihál
09.02.09,19:17
Za súčasných pomerov je najvýhodnejšie (pozor, subjektívny názor) poberať 6 mesiacov dávku v nez. a potom požiadať o dôchodok.
Jozef Mihál
09.02.09,19:18
Ešte odkaz na jeden skutočný prípad, ktorý sa stal:

http://blog.aktualne.centrum.sk/blogy/jozef-mihal.php?itemid=445
terezaka
09.06.09,12:40
Mám 52.rokov od minulého roku mam živnosť v Rakúsku.Do apríla t.r. som bola zamestnaná v manželovej firme.Mám si dať dobrovolné dôchodkove poistenie kvôli dôchodku?/minimálne/ alebo nie.Na SK v SP mi povedali,že sa mi budu roky vyrobené na SK
odratávať, ak preruším platby do dôchodkového poistenia na SK.Ako je to v EU s odpracovanými rokmi do dôchodku? Nadväzujú zratavajú sa spolu? alebo nie?Ako dlho budem v Rakúsku neviem.Deti mi este budu študovať cca.3roky.Odvody mi je lepšie momentálne platiť v Rakúsku.A koľko mam platiť?Tých 86,20EUR.?Prosím poraďte aká možnosť je pre mňa lepšia,alebo váš názor,ďakujem a želám pekný deň. Terézia