Mária61
12.12.06,04:04
Prosím pomôžte, preštudovala som tu veľa o nákupe a predaji obcodného podielu, ale odpovede sú tak rozporuplné, že z toho vôbec nie je jasné, čo je obchodný podiel, ak to nie je nehmotný majetok. Potrebovala by som zaúčtovať u nadobúdateľa najprv nákup, ten uhradil a potom predaj, za ten mu ešte nový nadobúdateľ dlhuje, vrelá vďaka za pomoc, som už bezradná , čo s tým
Milan Benka
12.12.06,07:39
Priamy nákup obch. podielu .... 061/211 (221)
úbytok ..................................561/061
výnos z predaja.......................378/661
úhrada...................................221(211)/378