luluha
12.12.06,08:08
Ako mám správne postupovať pri účtovaní keď sa slobodný umelec stal počas roka SZČO. Minulý rok som to riešila paušálom ale teraz by som chcela robiť normálne účtovníctvo. Mám postupovať tak že celý rok mu budem účtovať normálne?
ekopo
12.12.06,09:42
Oba príjmy patria do § 6 ods 1 a 2 zák. o dani z príjmu. V tomto prípade podľa ods. 10 je možné účtovať skutočné výdavky, alebo paušálne, vo výške 40% počas celého zdaňovacieho obdobia.
luluha
12.12.06,11:34
Ďakujem za radu takže jednoducho povedané budem celý rok účtovať jednoduché účtovníctvo ako SZČO.
Peterka
12.12.06,11:36
Upozorňujem na úpravu základu dane pri prechodoch.
ekopo
12.12.06,12:44
Ďakujem za radu takže jednoducho povedané budem celý rok účtovať jednoduché účtovníctvo ako SZČO.
Nie je to celkom tak. Treba to rozdeliť. Príjmy zo živnosti budú uvedené podľa § 6 ods.1 písm. b v DP v tabuľke č.1 riadok 2., a príjmy zo slobodného povolania podľa § 6 ods. 2 písm.a budú uvedené v DP v tabulke č. 1 riadok 5.
luluha
13.12.06,10:58
A mám aj zvlášť určit výdavky?