mimuška
12.12.06,08:14
v 1/2006 firma A postúpila zahraničnú pohľadávku firme B za odplatu 2% z nominálnej hodnoty
v 3/2006 firmu B zahraničná firma upozornila, že ide do dražby
v 12/2006 firma B prihlási zahraničnú pohľadávku na súde
môže si firma B tvoriť opravnú položku na pohľadávky firmy v konkurze vo výške prihlásených pohľadávok (t.j.100% pôvodnej nominálnej hodnoty ) alebo iba vo výške 2% - t.j. vo výške za ktorú pohľadávku odkúpilo od firmy A ?

prosím , prosím
koniec roka = samé problémy :-(((((