Braňo
12.12.06,14:02
V prílohe je Zákon o DPH č. 222/2004 v anglickom jazyku.