Braňo
12.12.06,14:08
V prílohe nájdete Zákon o správe daní a poplatkov v anglickom jazyku.